POSTAI VÁMÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÁS

Online rendelsz külföldről? Ezt feltétlen tudnod kell, ha EU-n kívülről érkezik a küldeményed! Nézd meg rövid összefoglaló videónkat:

A videó teljes leirata erről a linkről tölthető le.

A postai vámügynöki szolgáltatás keretében az EU vámhatárán kívülről érkező, vagy oda küldött vámárut tartalmazó postai küldemények behozatali, illetve kiviteli vámkezelését végezzük magánszemélyek, illetve szervezetek részére. A postai vámkezelés automatikus vagy megbízásos vámkezelés útján történhet. A vámkezelt küldeményt a címhely szerint illetékes posta kézbesíti. Az áru csak a postai szolgáltatási díj és a vámteher (áfa, vám) megfizetését követően adható ki.

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Előzetes vámkezelési megbízások és rendelkezések benyújtása

Tovább

Vámkezelendő küldemény érkezéséről értesített ügyfelek nyilatkozatainak benyújtása

Tovább

Elvégzett vámkezelés utólagos módosítása iránti kérelem benyújtása

Tovább

Dokumentumpótlás vámkezelendő küldeményhez

Tovább

Postai vevőkódigénylés cégek vagy jogi személyek részére

Tovább

Információkérés postai vámügynöki szolgáltatásokkal kapcsolatban

Tovább

Elektronikus számla, vámkezelési dokumentumok és fizetési részletező

tovább

Bejelentés a NAV eVÁM webalkalmazásban kezdeményezett elektronikus formában történő vámkezelésről

tovább

Customs clearance Information for english speaking customers

next

Import (behozatali) postai vámkezelés

MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRKEZŐ KÜLDEMÉNYEK POSTAI VÁMKEZELÉSE

 

Magánszemélyeknek EU-n kívüli országból érkező küldemények vámterhei, szolgáltatási díjtételei 0-45 euró
(19 000 Ft-ig)
45,01-150 euró
(64 000 Ft-ig)
150 euró fölött
Vásárolt áru áfa + postai automatikus vámkezelés díja vám + áfa + postai megbízásos vámkezelés díja
parfüm, kölni áfa + megbízásos postai vámkezelés díja vám + áfa + megbízásos postai vámkezelés díja
Térítésmentesen érkező küldemény Ajándék (magánszemélytől magánszemélynek érkezett áru) áfamentes, megbízásos postai vámkezelés díja áfa + megbízásos posta vámkezelés díja vám + áfa + megbízásos postai vámkezelés díja
Egyéb (pl. nappali tagozaton tanuló külföldi diák, hazatelepülők személyes holmija, garanciális javításból érkezett áru megbízásos postai vámkezelés díja

Az áfa alapját a küldemény értéke és a nemzetközi szállítási költség összege adja. 150 euró értéket meghaladó küldemények esetében a megállapított vám is áfa alap növelő tényező.

A vámmentességi rendeletben foglalt, euróban kifejezett értékhatárokat a magyar vámhatóság forintban is rögzíti, évenkénti érvényességgel. A fenti táblázatban láthatóak a 2023-as évre érvényes keretösszegek.

Vásárolt áru automatikus vámkezelése, esetei és menete:

  • áru értéke nem haladja meg a 150 eurót
  • nem jövedéki termék
  • nem parfüm, kölni

Automatikus vámkezelés (SA) esetén a vám-árunyilatkozatot a Posta állítja ki és nyújtja be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére. Ezt megteheti nyilatkozattevőként, a címzett külön rendelkezése nélkül, ha a küldemény tartalmáról valamennyi szükséges információ a Posta rendelkezésére áll. Ha a Posta részére nem áll rendelkezésre minden szükséges információ a vám-árunyilatkozat kitöltéséhez és benyújtásához, vagy a beküldést követően a NAV további igénnyel él, a Posta hiánypótlásra megkeresi a címzettet (a címzett ismert elérhetőségei egyikén, SMS-ben, e-mailen vagy levélben). Ha a NAV további igénnyel nem él, a vámkezelésről hozott áruátengedési igazolást a Posta rendelkezésére bocsátja.

Az automatikus vámkezelés akkor is megtörténik, ha a címzett a külföldi webáruházban (egyablakos import ügyintézés során – IOSS) már a vételárral együtt előzetesen megfizette az áfa összegét. A postai díjat ebben az esetben is lehet online, bankkártyával, vagy kézbesítéskor fizetni.

Automatikus vámkezelés esetén az alkalmazott áfa mértéke egységesen 27%.

Értesítést kapott a vámkezelés során adatpótlásra? Kattintson ide!

Vásárolt vagy kapott áru normál vámkezelése (megbízás alapján), esetei és menete:

  • küldeményben található áru értéke eléri a 150 eurót
  • a küldemény jövedéki termék vagy parfüm tartalmú
  • a küldemény vámkezelését ajándék jogcímen kéri a címzett elvégeztetni, mivel a küldeményt magánszemély adta fel és az abban elhelyezett tartalom 45 euró érték alatti ajándék
  • a küldemény egyéb vámmentességi jogcím alá tartozó tartalommal rendelkezik és vámkezelését ennek megfelelően kéri a címzett (pl. külföldről hazatelepülő magyar állampolgár vagy Magyarországon tanuló külföldi hallgató személyes holmija, Magyarországra visszaküldött belföldi tértiáru, a küldemény garanciális javítás vagy csere miatt érkezik Magyarországra)
  • a küldeményt eltérő áfa-adókulcs számításával kéri vámkezeltetni a címzett

A vámkezeléshez nyilatkozatot kell a címzettnek benyújtani arról, hogy a Postát bízza meg küldeménye vámkezelésével. Ez megtehető a küldemény Magyarországra érkezését megelőzően, illetve akkor, ha már beérkezett Magyarországra a küldemény és jellegéből adódóan megbízásos vámkezelés szükséges. Ebben az esetben értesítést küldünk, és felkérjük a vámkezeléshez szükséges információk megadására.
A vámkezelési nyilatkozat elkészítéséhez kattintson ide!

Felülvizsgálati kérelmet szeretne benyújtani, mert nem ért egyet a NAV döntésével? Kattintson ide! (Tájékoztatjuk, hogy önmagában a küldemény tartalmával kapcsolatos eltérés nem teszi szükségessé felülvizsgálat kezdeményezését, mivel az áfa mértéke valamennyi áru esetén az automatikus vámkezelés során azonos.)

Amennyiben nem a Postát bízza meg küldeménye vámkezelésével (pl. a NAV eVÁM felületén indítja el a küldeménye vámkezelését vagy egyéb vámügynököt bíz meg a vámkezeléssel), akkor előzetesen, még az áru beérkezése előtt nyilatkozni kell erről. Ha a NAV eVÁM felületén indítja el a vámkezelést, a nyilatkozat elkészítéséhez kattintson ide! Ha más vámügynököt bíz meg, kattintson ide.

CÉGEK, GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE ÉRKEZŐ KÜLDEMÉNYEK POSTAI VÁMKEZELÉSE

 

Szervezeteknek EU-n kívüli országból érkező küldemények vámterhei, szolgáltatási díjtételei 0-150 euró 150 euró fölött
Vásárolt áru áfa + posta megbízásos vámkezelési díja vám + áfa + posta megbízásos vámkezelési díja
kölni, parfüm áfa + postai megbízásos vámkezelés díja vám + áfa + postai megbízásos vámkezelés díja

Az áfa alapját a küldemény értéke és a nemzetközi szállítási költség összege adja. 150 euró értéket meghaladó küldemények esetében a megállapított vám is áfa alap növelő tényező.

Szervezetek eseti jelleggel, küldeményenként nyújthatnak be vámkezelési megbízást a Posta részére, elektronikusan vagy papír alapon.A megbízást még a küldemény Magyarországra érkezés előtt, a feladást követően érdemes feltölteni/elküldeni. Erre azért van szükség, mert azokat a 150 euró érték alatti EU-n kívülről érkező küldeményeket, amelyekre nem érkezett a postához előzetes nyilatkozat eltérő igényről, automatikus vámkezelési eljárással (SA) vámkezeljük. Automatikus vámkezelés során a címzett jogállását (magánszemély vagy szervezet) nem vizsgáljuk, a címzettet magánszemélynek értelmezzük.

Előzetes vámkezelési megbízás megadásához kattintson ide!

Kérjük vegye figyelembe, hogy céges megbízás csak postai vevőkód megléte esetén nyújtható be. Amennyiben még nem rendelkezik postai vevőkóddal, igényléshez kattintson ide!

Tájékoztatjuk, hogy cégek, egyéb gazdálkodó szervezetek esetében csak bizonyos feltételek mentén van lehetőség utólagos módosítási (felülvizsgálati) kérelem benyújtására, amennyiben az elvégzett vámkezelésre postai automatikus eljárásban került sor. Részletekért kérjük, kattintson ide.

Vámkezelés vámügynök közreműködésével

Küldeménye vámkezelését más vámügynök (bróker) bevonásával is kezdeményezheti, ami elektronikus formában történő vámkezelést jelent a NAV Repülőtéri Igazgatóságán. Ebben az esetben előzetes nyilatkozatot kell tenni. A nyilatkozatadáshoz kattintson ide! A küldemény érkezési vámadminisztrációja miatt a Posta díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni. A Posta a küldeményt a címzett részére továbbítja, amint a jogerős vámhatározatról hiteles értesítést kap a címzettől vagy az eljáró vámügynökségtől.

Árutovábbítás vámeljárás

Árutovábbítás vámeljárás során a küldeményt a Posta – a küldemény Magyarországra történő beérkezését követően – a gazdálkodó szervezet átvételi címe szerinti kézbesítési postára továbbítja. A nyilatkozatadáshoz kattintson ide! A CN23 vám-árunyilatkozattal kezdeményezhető a küldemény vámkezelése a területileg illetékes Nemzeti Adó – és Vámhivatal (NAV) igazgatóságon. A vámkezelést követően a CN23 vám-árunyilatkozat NAV által leigazolt példányával vehető át a küldemény a kézbesítő postán. A vámeljárásban történő közreműködésért a Posta szolgáltatási díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni.

Postával vámkezelt nemzetközi küldemények kézbesítése

Amennyiben a címzett elektronikus elérhetősége rendelkezésre áll, a Posta az áruátengedési igazolás alapján értesíti a címzettet a vámteherről és a postai vámügynöki szolgáltatás díjáról. Postai vámkezelés esetén az értesítés megküldésétől számított 48 órán belül a címzett online, bankkártyával kifizetheti a vámterheket és a postai díjat. Ha megtörtént az összeg kifizetése, a posta megkísérli kézbesíteni a küldeményt, illetve ha a méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető a nem könyvelt küldemény, akkor a küldemény érkezéséről a címzettet értesíti. Amennyiben a címzett a vámterhet és a postai vámügynöki szolgáltatás díjának együttes összegét a Posta erről szóló értesítés megküldésétől számított 48 órán belül nem fizeti meg, vagy a Postának nem áll rendelkezésére a címzett elektronikus elérhetősége, a Posta a küldeményt a címben megjelölt helyen kísérli meg személyes átadással kézbesíteni, illetve a méretei miatt levélszekrény útján nem kézbesíthető nem könyvelt küldemény esetén küldemény érkezéséről a címzettet értesíti. A vámolás költségeit ebben az esetben a Posta a kézbesítés során szedi be.
Amennyiben a kézbesítés sikertelen, a küldemények a postán 15 munkanapig átvehetőek, ezt követően a feladó számára visszaküldik.

Kiviteli vámkezelés

Az Európai Unió (EU) tagországaiba irányuló küldemények vámszempontból belföldi küldeményeknek számítanak, így ezek a küldemények nem esnek vámkezelés alá sem Magyarországon, sem a célországban. Kiviteli vámkezelés alá az EU-n kívüli célországba szóló küldemények esnek. Kiviteli vámkezelés során a küldemény feladója által fizetendő vámteher nem merül fel.
Az EU-n kívülre küldött postai küldemények tekintetében különbséget kell tenni a küldeményekben elhelyezett tartalom értéke alapján. Az 1.000 euró alatti és ezen érték feletti értékkel rendelkező küldemények vámeljárása eltérő, melynek részleteit erre a linkre kattintva érheti el.