vamkezeles_fejlec

Postai vámügynöki szolgáltatás

TISZTELT ÜGYFELEINK! A MEGNÖVEKEDETT KÜLDEMÉNYMENNYISÉGEKRE VALÓ TEKINTETTEL, AZ ESETLEGES HOSSZABB KEZELÉSI IDŐ MIATT MEGÉRTÉSÜKET KÉRJÜK!

Magánszemélyek részére érkező küldemények vámkezelése* (SMS-ben és levélben kapott értesítés esetén is a lentiek alapján kell eljárni)

 • A kiválasztott vámeljárásról a Magánszemély Vámkezelési nyilatkozat című dokumentum kitöltésével rendelkezhet.
 • Olvassa el a Magánszemélyek részére szóló tájékoztató levelet , hogy megtudja, milyen dokumentumokat kell mellékelnie a vámkezelési nyilatkozathoz.
 • A kitöltött és aláírt nyilatkozatot, az áru jellegének megfelelő mellékelendő dokumentumokkal együtt el kell küldeni (szkennelve vagy fényképként) a postaimport@posta.hu e-mail címre vagy a +36-1-297-1174-es fax számra. Az Ön által megküldött dokumentumok alapján a Magyar Posta Zrt. kezdeményezi a vámkezelést.
 • A Magyar Posta kizárólag a fenti dokumentumok megérkezése, és azok jogszabályi megfelelőségének vizsgálata után tudja kezdeményezni a vámkezelést.
Union jack

 

Vámmal terhelt küldemények kézbesítése Magyar Posta általi vámkezelés során:

 • A Magyar Posta a küldeményhez mellékeli a vámhatározatot, a CN23 vámáru-nyilatkozatot, illetve a díjjegyzéket, amely tartalmazza a vámteher összegét és a vámkezelés szolgáltatási díját.
 • A küldemény abban az esetben kerül kézbesítésre, ha a címzett a vámterhet és a postai vámügynöki szolgáltatás díját megfizeti. A vámteher befizetésének igazolásául a Magyar Posta ún. számviteli bizonylatot állít ki, amelyen feltüntetjük a vámteher összegét és az érinttet küldemény postai azonosítószámát (ragszám).

Tájékoztató a vámteher összegéről:

 • A Magyar Posta küldeményforgalmát ellenőrző vámhatóság a hatályos vámjogszabályok alapján állapítja meg az egyes küldeményekre kirótt vámterheket.

Magánszemélytől magánszemélynek érkező küldemény (térítésmentesen kapott)

0-45 euró között vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény
45,1-150 euró között vámmentes, de 27% áfa terheli a küldeményt
150,1-700 euró között 2,5% vámot + 27% áfát számítunk fel
700,1 euró felett kereskedelmi vámtarifa* + 27% áfa terheli a küldeményt

Magánszemély által megrendelt áru (vásárolt áru)

0-22 euró között vámmentes/vámeljárás alá nem tartozó küldemény
22,1-150 euró között vámmentes, de 27% áfa terheli a küldeményt
150,1-700 euró között kereskedelmi vámtarifa* + 27% áfa terheli a küldeményt
700,1 euró felett kereskedelmi vámtarifa* + 27% áfa terheli a küldeményt

 

Nem postai vámkezelés során biztosított kezelés (vámjogi árutovábbítás):

 • A küldemény továbbítása kezdeményezhető a postaimport@posta.hu e-mail címre küldött kitöltött nyilatkozattal a (B) Árutovábbítás opció kiválasztásával), amelyben kérjük, mindenképpen adja meg a küldemény ragszámát (postai azonosító számát: két betű, kilenc számjegy, indító ország kód: például: CJ123456789CN)!
 • A kézbesítő posta a küldeményhez csatolt ún. CN23 Vámáru-nyilatkozatot kézbesíti ki (a küldemény a postán marad).
 • Ez esetben a CN23 nyomtatványon feltüntetett, címzettre területileg illetékes vámhatóságnál 7 napon belül kell kezdeményezni a küldemény vámkezelését. A Posta a küldemény kézbesítését kizárólag a területileg illetékes Vámhatóság kiadhatósági bélyegzőlenyomatával ellátott CN23 egy példányának átvételével (és vámközvetítési díj megfizetése mellett) végzi el. A Magyar Posta a vámeljárás alatt álló küldeményt – az általános előírásokon túlmenően – 15 napig megtartja, csak ezt követően kerül visszaküldésre.

Vámkezelés végrehajtása (bróker) közvetítő segítségével:

 • Az ügyfél a postától eltérő vámügynökségen keresztül kezdeményezi a küldemény vámkezelését a NAV Repülőtéri Igazgatóságán. A Magyar Posta Zrt. a NAV által felszabadított küldeményt, legkésőbb a következő munkanapon továbbítja a címzett részére. A Magyar Posta Zrt. a küldemény NAV-nak történő árubejelentési tevékenysége után az Ászf-ben meghatározott vámközvetítési díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni.
 

Gazdasági társaságok – beleértve az egyéni vállalkozók körét is – részére érkező küldemények vámkezelése a szabad forgalomba bocsátás vámeljáráshoz.

 • Töltse ki az „ Egyszeri behozatali vámkezelési megbízás ” dokumentumot és aláírásával, valamint bélyegzőjével hitelesítse! (Amennyiben nem rendelkezik VPID/EORI számmal, kérem a megfelelő rovatot is jelölje meg, és az aláírási címpéldány mellett a cégkivonatot is csatolja!)
 • A „ Nyilatkozat vámkezeléshez ” dokumentumot is töltse ki, írja alá és bélyegezze le!
 • Küldje el a kitöltött és aláírt (lebélyegzett) okiratokat a postavamugynokseg@posta.hu-ra, a küldeményre vonatkozó dokumentumokkal együtt! Például: számla, (kereskedelmi vagy proforma számla), adásvételi szerződés, származási igazolás (például: EUR1,FormA), megelőző vámkezelés dokumentuma, Atr okmány, banki igazolás, rendelés-visszaigazolás, egyéb hatósági engedélyek, egyéb nyilatkozatok)
 • Az Ön által megküldött dokumentumok alapján kezdeményezi a Magyar Posta Zrt. a küldeménye vámkezelését szabad forgalom számára, amennyiben minden információ, adat, okirat rendelkezésre áll, és teljesíti a jogszabályi előírásokat.

Vámmal terhelt küldemények kézbesítése

 • A vámkezelt küldeményhez a Posta az ún. Egységes Vámáru-nyilatkozat (EV okmány) és Vámhatározat másolati példányait csatolja. Az eredeti példányok a hatályos vámjogszabály alapján a Magyar Postát, mint közvetett képviselőt illeti meg. A címzett részére átadott másolati példányok a könyvelés során teljes mértékben felhasználhatóak (például adó-visszatérítés benyújtásához stb.).
 • A küldemény abban az esetben kerül kézbesítésre, ha a címzett a vámterhet és a postai vámügynöki szolgáltatás díját, valamint a vámközvetítési díjat megfizeti. A vámteher befizetésének igazolásául a Magyar Posta ún. számviteli bizonylatot állít ki, melyen feltüntetésre kerül a vámteher összege, vámhatározat száma, az érinttet küldemény postai azonosítószáma (ragszáma) és a készpénz-átutalási megbízás azonosítószáma.
 • A Magyar Posta kizárólag a fenti dokumentumok megérkezése után tudja kezdeményezni a vámkezelést.

Nem postai vámkezelés során biztosított kezelés (vámjogi árutovábbítás):

 • A küldemény továbbítása kezdeményezhető a postaimport@posta.hu címre küldött e-maillel, amelyben kérjük, mindenképpen adja meg a küldemény ragszámát.
 • A kézbesítő posta a küldeményhez csatolt ún. CN23 Vámáru-nyilatkozatot kézbesíti ki (a küldemény a postán marad).
 • Ez esetben a CN23 nyomtatványon feltüntetett, címzettre területileg illetékes vámhatóságnál 7 napon belül kell kezdeményezni a küldemény vámkezelését. A Posta a küldemény kézbesítését kizárólag a területileg illetékes Vámhatóság kiadhatósági bélyegzőlenyomatával ellátott CN23 egy példányának átvételével (és vámközvetítési díj megfizetése mellett) végzi el. A Magyar Posta a vámeljárás alatt álló küldeményt – az általános előírásokon túlmenően – 15 napig megtartja, csak ezt követően kerül visszaküldésre.

Vámkezelés végrehajtása (bróker) közvetítő segítségével:

 • Az ügyfél a postától eltérő vámügynökségen keresztül kezdeményezi a küldemény vámkezelését a NAV Repülőtéri Igazgatóságán. A Magyar Posta Zrt. a NAV által felszabadított küldeményt, legkésőbb a következő munkanapon továbbítja a címzett részére. A Magyar Posta Zrt. a küldemény NAV-nak történő árubejelentési tevékenysége után az Ászf-ben meghatározott vámközvetítési díjat számol fel, amelyet kézbesítéskor kell megfizetni.

* Az SMS érkezéssel egyidejűleg ajánlott levél útján is megkeresésre kerül, amennyiben az SMS értesítés alapján már rendelkezett a küldemény vámkezeléséről, az ajánlott levelet hagyja figyelmen kívül.