A képen egy kitöltött nemzetközi postautalvány látható.

Nemzetközi postautalvány kifizetés

Külföldről hoz pénzt a postás

Nemzetközi postautalványon számos országból fogadhatnak pénzt Magyarországon természetes és jogi személyek, szervezetek készpénzben, vagy – a legtöbb küldő ország esetében – bankszámlára történő utalással.

Az érkezett nemzetközi postautalványt a Posta 200.000 Ft-ig viszi házhoz, ennél nagyobb összeg az értesítésben megjelölt postán vehető át.

Készpénz kifizetése postai kifizetési árfolyamon, forintban történik.

A számlára érkezett összeget az utalványon megadott számlaszámra utalja a Posta, devizában érkezett összeget devizában, forintban érkezett összeget pedig forintban. Amennyiben a devizában érkezett összeget forint számlára kéri küldeni a feladó, az összeg átváltását a címzett számlavezető bankja végzi.

Ki veheti át az érkezett összeget?

A pénzt kizárólag a címzett vagy meghatalmazottja veheti át. A meghatalmazásra vonatkozó szabályokról a Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételeiből tájékozódhat.

Meddig vehetem át a pénzem?

Sikertelen kézbesítés vagy 200.000 Ft-ot meghaladó összeg esetén a postás értesítőt hagy – a pénz átvételére az értesítő elhelyezésének napját követő naptól van lehetőség az utalvány érvényességének lejártáig. A Magyarországra érkezett nemzetközi postautalványok érvényességi ideje a beérkezést követő hónap utolsó napja. Az érvényességi idő nem hosszabbítható meg. Az érvényességi idő lejártával a Posta az összeget visszaküldi a feladónak.

Milyen pénznemben vehetem át a számomra külföldről érkezett összeget?

Készpénzben történő kifizetés kizárólag forintban történhet. Ha viszont euróban érkezett a pénz, a címzett – díj ellenében – kérheti az érkezett összeg magyarországi devizaszámlára történő utalását is. Devizaszámla esetén a számlaszámot IBAN formátumban kell megadni, és fel kell tüntetni a számlavezető bank azonosító kódját (BIC) is. Bankja BIC kódja és számlaszáma IBAN formátuma felől érdeklődjön bankjánál vagy nézze meg, feltüntetésre került-e számlakivonatán.

Kérhetem-e a készpénzben történő kifizetés helyett az utalvány összegének bankszámlámra utalását?

Igen, nemzetközi postautalvány esetén, ha az érkezett összeg készpénzben kézbesítendő, külön díj ellenében a címzett (vagy meghatalmazottja) a készpénzben történő kifizetés helyett kérheti az összeg magyarországi forint- vagy devizaszámlájára utalását, melyhez az utalványon az „Utalványozott összeg átvételét elismerem” részben fel kell tüntetnie a bankszámlaszámot, „TELEPÍTÉSRE” megjelöléssel, valamint a dátumot és alá kell írnia. Devizaszámlára nem kérhető, ha az összeg forintban érkezett. A telepítés díja az érkezett összegből kerül levonásra. A telepítési díjat a Nemzetközi postautalvány szolgáltatás díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza, az igénybevétel egyéb részleteit pedig a Magyar Posta Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei 3.3.16-3.3.17. pontja tartalmazza.

Kapocs ikon

Kapcsolódó szolgáltatások

Érkezett utalványhoz kérhető szolgáltatások:

Ha nemzetközi postautalványon szeretne külföldre pénzt küldeni, itt tájékozódhat a feladásról.

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók