A képen különböző címletű illetékbélyegek láthatóak.

Illetékbélyeg

Az illeték-, igazgatási és bírósági szolgáltatási díj, valamint egyéb fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 és 10.000 forintos címletű illetékbélyegek forgalmazása az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Magyar Posta Zrt. valamennyi postáján történik.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 94 §-ban foglalt rendelkezések szerint:

  • (1) A megrongálódott, a tévesen felragasztott, továbbá a feleslegessé vált illetékbélyeg értékét az ügyfél részére vissza kell téríteni.
  • (2) A visszatérítés az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtása mellett az eljáró hatóság székhelye vagy az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnál írásban kérhető.

Ennek megfelelően a Magyar Posta Zrt. illetékbélyeget nem válthat vissza, nem cserélhet be.