A képen különböző címletű illetékbélyegek láthatóak.

Illetékbélyeg

Az illeték-, igazgatási és bírósági szolgáltatási díj, valamint egyéb fizetési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 5.000 és 10.000 forintos címletű illetékbélyegek forgalmazását a Magyar Posta Zrt. az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szóló 32/2014. (X. 21.) NGM rendeletben kapott felhatalmazás alapján végzi.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 94 §-ban foglalt rendelkezések szerint:

  • (1) A megrongálódott, a tévesen felragasztott, továbbá a feleslegessé vált illetékbélyeg értékét az ügyfél részére vissza kell téríteni.
  • (2) A visszatérítés az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtása mellett az eljáró hatóság székhelye vagy az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnál írásban kérhető.

Ennek megfelelően a Magyar Posta Zrt. illetékbélyeget nem válthat vissza, nem cserélhet be.

 

Változások az illetékbélyegek árusításában

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításából fakadóan az illetékbélyegek elfogadása és forgalmazása 2024. január 1-ével megszűnik.

Az illetékbélyegeket a meglévő készletek erejéig, illetve december 31-ig árusítja a Posta oly módon, hogy a készleteket a nagyobb forgalmú postahelyekre összpontosítja, melyek listája itt található. A kisebb postahelyeken – a készletek erejéig – csak a 10.000 forintos, valamint a 100-200 forintos illetékbélyegek lesznek elérhetőek. Utóbbiakat a nagyobb címletek helyettesítésére is ajánljuk. Bármely postahelyen lehetőség van továbbá illetékbélyeg igényt leadni. A készletek rendelkezésre állása függvényében az igényelt illetékbélyegek 7 munkanapon belül átvehetők a postahelyen.