A képen egy nyakkendős ügyintéző látható, aki egy lapos csomagot mér le egy kis postai mérlegen.

Postai küldemények átvétele

Postán maradóként vagy PostaPonti címzéssel feladott küldemények átvétele

Amennyiben az Ön részére postán maradóként megjelölt vagy PostaPonti címzéssel feladott küldeményt címeztek, az alábbiak szerint van lehetősége az átvételre a postai szolgáltatóhelyeken:

Nem könyvelt küldemény esetén

 • Személyazonosság igazolása nélkül az érte jelentkező átveheti.

Könyvelt küldemény esetén

 • A személyazonosságot az átvevőnek igazolnia kell.
 • Ha a küldemény átvételére a címzetten kívüli más jogosult átvevő jelentkezik, köteles magával hozni személyazonosság igazolására alkalmas okmányát, valamint meghatalmazott átvevő esetén a meghatalmazási dokumentumot.

Átvétele esetén, amennyiben nem a címzett részére történik az átadás

 • Az átvétel jogcímét és az aláírást az átvételre jogosult saját kezűleg kell, hogy feltüntesse az okiraton.

Szükséges adatok

 • Személyazonosság igazolására alkalmas okmány elnevezése, betűjele, száma.
 • Az átvétel jogcíme.

Tértivevény többletszolgáltatással feladott könyvelt küldemény és hivatalos irat átvételekor

Ha a címzett helyett egyéb átvételre jogosult személy veszi át a küldeményt, abban az esetben fel kell tüntetni a tértivevényen:

 • a hozzátartozói jogcímet,
 • az átvevő olvasható nevét.

Amennyiben a fentiek nem történnek meg a címzett, vagy a jogosult helyettes átvevő által, úgy azt postai munkatársunk a tértivevényen pótlólagosan jelöli, illetve feljegyzi.

Amennyiben a postán maradóként címzett küldemény átvétele akadályba ütközik, a Posta a címiraton feltüntetett elérhetőségek egyikén egyeztet az átvételi mód változtatásának lehetőségéről a címzettel.

Meddig vehető át a postán maradóként címzett küldemény?

 • Belföldi küldemény esetén
  A postai szolgáltatóhelyre érkezés napját követő naptól számított maximum 10 munkanapig. A feladó meghatározása szerint 5 vagy 10 munkanapos őrzési idő választható.
 • Külföldről Magyarországra érkező nemzetközi küldemények esetén
  A postai szolgáltatóhelyre érkezés napját követő naptól számított 15 munkanapig.
Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók