MBH_EnPostam_2023maj_aloldal_banner_1920x400

ÉnPostám hitelkártya

TARTSA MINDIG KÉZNÉL ÉNPOSTÁM HITELKÁRTYÁJÁT, HISZ TÖBBRE KÉPES, MINT HINNÉ!

Az ÉnPostám hitelkártyával1 egyszerre élvezheti a hitelkártyával történő vásárlással elérhető kedvezményeket és az ÉnPostám Hűségprogram előnyeit.

INDULÓ KEDVEZMÉNYEK

Egyszeri 4000 hűségpont jóváírás2

 • Válassza az Instant ÉnPostám hitelkártyát és az igénylés helyszínén történő személyes átvétel esetén, amennyiben az átvételt követő 3 napon belül aktiválja és legalább egy sikeres vásárlási tranzakciót kezdeményez, úgy egyszeri 4000 hűségpont jóváírásban részesül.

5.000 + 5.000 Ft kedvezmény hitelkártya számlájára visszatérítve3

 • Használja ÉnPostám hitelkártyáját legalább öt alkalommal, összesen legalább 50.000 Ft értékben és 5.000 Ft* visszatérítésben részesül!
 • Használja hitelkártyáját öt alkalommal mobilfizetéssel vagy iCsekk-en történő befizetésre, és további 5.000 Ft* visszatérítésben részesül!

*: Aktiválást követő két teljes hónapon belül történő ötszöri vásárlás esetén.

FOLYAMATOS KEDVEZMÉNYEK

 • 5% visszatérítés a postai költései után4: Valamennyi postai vásárlási tranzakciója összegének 5%-át, havonta maximum 2.500 Ft-ot a Bank kedvezményként visszatérít Önnek hitelkártya számláján.
 • 1% visszatérítés egyéb költései után4: Legyen akár kicsi vagy nagy kiadás, élelmiszer vagy üzemanyag, költései után minden hónapban 1%, maximum havi 2.500 Ft pénzvisszatérítésben részesül hitelkártya számláján.
 • 100 Ft postai költésenként 1 hűségpont jóváírás5: Az ÉnPostám hitelkártyával végzett Postai tranzakciók után 100 Forintonként 1 hűségpont jóváírásban részesül. Gyűjtse hűségpontjait az ÉnPostám Hűségprogramban!

FŐKÁRTYA IGÉNYLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • 18 év feletti életkor
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely
 • nyugdíjasok esetén legalább havi nettó 100.000 Ft, alkalmazottak esetén legalább havi nettó 150.000 Ft összegű rendszeres jövedelem
 • saját vezetékes vagy mobil telefon
 • nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól
 • ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap, úgy hogy az esetleges próbaidő már letelt), amely munkahely már legalább 6 hónapja működik

A FŐKÁRTYA IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • érvényes személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Továbbá:

 • ha Ön alkalmazott: 3 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat, vagy eredeti három havi jövedelmet tartalmazó munkáltatói igazolás
 • ha Ön vállalkozó: NAV által kiállított jövedelem - igazolás és NAV bővített adattartalmú nullás adóigazolás
 • ha Ön nyugdíjas:
  o NYUFIG év elejei összesítő
  o Nyugdíjas igazolvány + nyugdíj kifizetési utalvány
  o NYUFIG határozat + nyugdíj kifizetési utalvány
  o saját tulajdonú utolsó havi fizetési számlakivonat (eredeti vagy számlavezető Bank által hitelesített másolat), amelyen beazonosítható a nyugdíj

     62 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása, kivéve ha az ügyfél Év eleji nyugdíjösszesítőt nyújt be és a következő jogcímeken kapja a nyugdíját:
o öregségi nyugdíj
o szolgálati nyugdíj
o korhatár előtti ellátás
o bányászjáradék/átmeneti bányászjáradék

Az ÉnPostám hitelkártya kibocsátója az MBH Bank Nyrt. A hitelkártyára vonatkozó hatályos hirdetmények, kondíciók és általános szerződési feltételek elérhetőek az MBH Bank weboldalán

A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) függő ügynöke.

THM: 49,98%6

Reprezentatív példa: Hitelkamat mértéke és típusa: évi 41,89%. A kamat típusa rögzített (a bank nem jogosult egyoldalúan módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljes hiteldíj mutató: 49,98%. Törlesztőrészletek összege: 39 558 Ft, a hitel teljes díja: 99 694 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 474 694 Ft.

A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.

 

1 Az ÉnPostám hitelkártyával egyszerre érhető el az MBH Bank Nyrt. által nyújtott hitelkártya szolgáltatás, valamint a Magyar Posta Zrt. által működtetett Hűségprogram.

2 Az Instant ÉnPostám hitelkártya igényléséhez kapcsolódó egyszeri 4000 ÉnPostám hűségpont (továbbiakban hűségpont) formájában nyújtott kedvezmény jogosultsági feltételei: az Instant ÉnPostám hitelkártya igénylési helyszínén történő személyes átvételét követő aktiválása, valamint legalább egy sikeres tranzakció végrehajtása az átvételt követő 3 naptári napon belül. A 4000 hűségpont rendelkezésre bocsátása az ügyfél ÉnPostám hűségkártyáján történő hűségpont juttatás formájában történik a feltételek teljesítését követő hónap utolsó napjáig. Jelen promóció keretében a 4000 hűségpont rendelkezésre bocsátásának feltételeként meghatározott tranzakció postai költéssel is teljesíthető. A kedvezményt a Magyar Posta Zrt. nyújtja. A hűségpontok elszámolása az ÉnPostám Hűségprogram mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei szerint történik. Az adott naptári évben gyűjtött hűségpontok a következő év december 31-ig válthatók be. A be nem váltott hűségpontok a lejáratot követően törlésre kerülnek. A hűségpontok elszámolásáért az MBH Bank Nyrt. nem vállal felelősséget.

3 Ha a Főkártyabirtokos az ÉnPostám hitelkártyájával annak az aktiválását követő két teljes hónapon belül legalább öt sikeres belföldi, külföldi vásárlást (online is) végez összesen legalább 50.000 Ft értékben, a Bank 5.000 Ft-ot kedvezményként visszatérít a hitelszámláján. Ha a Főkártyabirtokos a hitelkártya aktiválását követő két teljes hónapon belül legalább öt digitalizált hitelkártyával (további részletek: “Felhasználási Feltételek az MBH Bank által kibocsátott betéti bankkártyákkal és hitelkártyákkal használható saját mobilfizetési szolgáltatásokról” és “Felhasználási Feltételek az MBH Bank és jogelődjei által kibocsátott betéti bankkártyákkal és hitelkártyákkal használható Apple Pay és Google Pay mobilfizetési szolgáltatásairól”) történő sikeres belföldi, külföldi vásárlást vagy a Magyar Posta Zrt. által nyújtott iCsekk alkalmazáson keresztül történő sikeres tranzakciót végez, a Bank további 5.000 Ft-ot kedvezményként visszatérít a hitelszámláján. Két feltétel teljesítésére együttesen is van lehetőség. (Pl.: 5 sikeres vásárlási tranzakció Mobilfizetéssel, digitalizált hitelkártyával (MBH Mobilfizetés (korábban BB), Google Pay vagy Apple Pay szolgáltatás) legalább 50.000 Ft összértékben) ez esetben 10.000 Ft kedvezményt térít vissza a Bank. Ezt az összeget a Bank az összes feltétel teljesítését követő hónap végéig bocsátja rendelkezésre a hitelkártya számlán. Az iCsekk alkalmazáson keresztül bonyolított tranzakciók kivételével, jelen promócióba nem számítanak bele a kártyahasználati darabszámba és összegbe azok a kártyahasználatok, amelyek a Kedvezmény szabályzatban az ÉnPostám hitelkártyára vonatkozó visszatérítésből kizárt MCC kóddal rendelkező kereskedőkénél végzett tranzakciókhoz kapcsolódónak. Promócióban való részvételre és a feltételek teljesítésére a hitelkártya szerződéskötést követő 6 hónap belül van lehetőség. Az akció keretében a tranzakciók közé nem számítjuk be a Részletformáló szolgáltatás formájában felhasznált összegeket. A kedvezményt az MBH Bank Nyrt. nyújtja.

4 Minden, a Magyar Posta Zrt. fizikai kártyaelfogadó helyein (postai szolgáltatóhelyek, csekk- és csomagautomaták, csomagkézbesítők) vagy online felületein (weboldal, Magyar Posta Mobil Applikáció, iCsekk alkalmazás) keresztül (együttesen a továbbiakban postai költések) történő vásárlás után a hitelkártya számlára lekönyvelt összeg 5%-ának egészértékét, havi maximum 2.500 Ft-ot bocsát rendelkezésre kedvezményként a Bank a tranzakciót követő hónap utolsó napjáig. Továbbá minden egyéb vásárlás, valamint a hitelkártya számla terhére megadott csoportos beszedési megbízás (együttesen a továbbiakban postán kívüli költések) után a hitelkártya számlára lekönyvelt összeg 1%-ának egészértékét, havi maximum 2.500 Ft-ot bocsát rendelkezésre a Bank az adott hónap utolsó napjáig. A postai és a postán kívüli költések után járó kedvezmény maximális összege havi 5.000 Ft. A Részletformáló szolgáltatás nem minősül vásárlási tranzakciónak, ezért ezekre a tételekre nem jár kedvezmény. A kedvezményt az MBH Bank Nyrt. nyújtja.

5 Minden, a Magyar Posta Zrt. fizikai kártyaelfogadó helyein (postai szolgáltatóhelyek, csekk- és csomagautomaták, csomagkézbesítők) vagy online felületein (weboldal, Magyar Posta Mobil Applikáció, iCsekk alkalmazás) keresztül (együttesen a továbbiakban postai tranzakciók) ÉnPostám hitelkártyával történő sikeres, lekönyvelt tranzakció esetén 100 Forint költésenként 1 ÉnPostám hűségpont (továbbiakban hűségpont) juttatást kap az ügyfél. Az adott hónapban gyűjtött hűségpontok rendelkezésre bocsátása az ügyfél ÉnPostám hűségkártyáján történő hűségpont juttatás formájában történik a feltételek teljesítését követő hónap utolsó napjáig. A kedvezményt a Magyar Posta Zrt. nyújtja. A hűségpontok elszámolása az ÉnPostám hűségprogram mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei szerint történik. Az adott naptári évben gyűjtött hűségpontok a következő év december 31-ig válthatók be. A be nem váltott hűségpontok a lejáratot követően törlésre kerülnek. A hűségpontok elszámolásáért az MBH Bank Nyrt. nem vállal felelősséget.

6 Az itt közétett THM 375.000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális – nem kedvezményes – díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, – a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, – a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztőrészlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye. A Bank a bírálat jogát fenntartja.

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a vonatkozó Hitelkártya Hirdetményben foglaltak szerint a fenti értéknél magasabb THM-et eredményez.

Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.

Az ÉnPostám hitelkártya kibocsátója és a jelen hirdetés közzétevője az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.). A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja. A vásárlások után járó kedvezmények rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy a kedvezmény rendelkezésre bocsátáskor az ÉnPostám hitelkártya aktív legyen, illetve az ÉnPostám Hűségprogram ügyfélazonosító száma a Banknál rögzítésre került. Az akció, a kedvezmény igénybevételének, valamint a pontgyűjtés részletes feltételei (kizárások, korlátozások stb.) a Bank mindenkor hatályos - hitelkártyákhoz kapcsolódó - Kedvezmény Szabályzatában találhatóak meg amely elérhető a Bankfiókokban, valamint a Bank honlapján (mbhbank.hu). Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és a tájékoztatás nem teljeskörű.


kek_kiberpajzslogo

Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra: kiberpajzs.hu!