MBH_EnPostam_2023maj_aloldal_banner_1920x400

ÉnPostám hitelkártya

TARTSA MINDIG KÉZNÉL ÉNPOSTÁM HITELKÁRTYÁJÁT, HISZ TÖBBRE KÉPES, MINT HINNÉ!

Az ÉnPostám hitelkártyával1 egyszerre élvezheti a hitelkártyával történő vásárlással elérhető kedvezményeket és az ÉnPostám Hűségprogramot.

INDULÓ KEDVEZMÉNYEK

Egyszeri 4000 hűségpont jóváírás2

 • Válassza az ÉnPostám hitelkártyát és amennyiben az aktiválást követő 3 napon belül legalább egy sikeres vásárlási tranzakciót kezdeményez, úgy egyszeri 4000 hűségpont jóváírásban részesül..

5.000 + 5.000 Ft kedvezmény hitelkártya számlájára visszatérítve3

 • Használja ÉnPostám hitelkártyáját legalább öt alkalommal, összesen legalább 50.000 Ft értékben és 5.000 Ft* visszatérítésben részesül!
 • Használja hitelkártyáját öt alkalommal mobilfizetéssel vagy iCsekk-en történő befizetésre, és további 5.000 Ft* visszatérítésben részesül!

*: Aktiválást követő két teljes hónapon belül történő ötszöri vásárlás esetén.

FOLYAMATOS KEDVEZMÉNYEK

 • 5% visszatérítés a postai költései után4: Valamennyi postai vásárlási tranzakciója összegének 5%-át, havonta maximum 2.500 Ft-ot a Bank kedvezményként visszatérít Önnek hitelkártya számláján.
 • 1% visszatérítés egyéb költései után4: Legyen akár kicsi vagy nagy kiadás, élelmiszer vagy üzemanyag, költései után minden hónapban 1%, maximum havi 2.500 Ft pénzvisszatérítésben részesül hitelkártya számláján.
 • 100 Ft postai költésenként 1 hűségpont jóváírás5: Az ÉnPostám hitelkártyával végzett Postai tranzakciók után 100 Forintonként 1 hűségpont jóváírásban részesül. Gyűjtse hűségpontjait az ÉnPostám Hűségprogramban!

FŐKÁRTYA IGÉNYLÉSÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

 • 18 év feletti életkor
 • bejelentett magyarországi állandó lakóhely
 • nyugdíjasok esetén legalább havi nettó 100.000 Ft, alkalmazottak esetén legalább havi nettó 150.000 Ft összegű rendszeres jövedelem
 • saját vezetékes vagy mobil telefon
 • nyilvános munkahelyi vezetékes vagy mobil telefonszám, amely a munkahely vagy cégjegyzésre jogosult nevére és címére szól
 • ha Ön alkalmazott: legalább 6 hónapos, folyamatos munkaviszony (jelenlegi munkahelyén minimum 3 hónap, úgy hogy az esetleges próbaidő már letelt), amely munkahely már legalább 6 hónapja működik

A FŐKÁRTYA IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 • érvényes személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél
 • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Továbbá:

 • ha Ön alkalmazott: 3 utolsó havi, az Ön nevére szóló, rendszeres és jogcím alapján beazonosítható jövedelmet tartalmazó fizetésiszámlakivonat, vagy eredeti három havi jövedelmet tartalmazó munkáltatói igazolás
 • ha Ön vállalkozó: NAV által kiállított jövedelem - igazolás és NAV bővített adattartalmú nullás adóigazolás
 • ha Ön nyugdíjas:
  o NYUFIG év elejei összesítő
  o Nyugdíjas igazolvány + nyugdíj kifizetési utalvány
  o NYUFIG határozat + nyugdíj kifizetési utalvány
  o saját tulajdonú utolsó havi fizetési számlakivonat (eredeti vagy számlavezető Bank által hitelesített másolat), amelyen beazonosítható a nyugdíj

     62 év alatti nyugdíjasok esetén szükséges a nyugdíjas határozat bemutatása, kivéve ha az ügyfél Év eleji nyugdíjösszesítőt nyújt be és a következő jogcímeken kapja a nyugdíját:
o öregségi nyugdíj
o szolgálati nyugdíj
o korhatár előtti ellátás
o bányászjáradék/átmeneti bányászjáradék

Az ÉnPostám hitelkártya kibocsátója az MBH Bank Nyrt. A hitelkártyára vonatkozó hatályos hirdetmények, kondíciók és általános szerződési feltételek elérhetőek az MBH Bank weboldalán

A Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.) függő ügynöke.

THM: 46,24%6

Reprezentatív példa: Hitelkamat mértéke és típusa: évi 39,16%. A kamat típusa rögzített (a bank nem jogosult egyoldalúan módosítani). Hitel teljes összege: 375 000 Ft. Hitel futamideje: 1 év. Teljes hiteldíj mutató: 46,24%. Törlesztőrészletek összege: 38 995 Ft, a hitel teljes díja: 92 936 Ft, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 467 936 Ft.

A hitelkártya éves kártyadíja 5.100 Ft vagy 0 Ft. Az éves kártyadíj 0 Ft, amennyiben a hitelkeret kihasználtsága eléri a 70%-ot a vizsgálat időpontjában. A vizsgálat időpontja az aktiválástól számított 3. teljes naptári hónap utolsó napja illetve ezt követően minden évben ugyanezen nap. A hitelkeret-kihasználtság vizsgálata az ügyfél teljes tartozására (minden, a hitelszámlán lekönyvelt és foglalásban lévő tranzakcióra, beterhelt kamatokra, díjakra és egyéb költségekre) kiterjed.

 

1 Az ÉnPostám hitelkártyával egyszerre érhető el az MBH Bank Nyrt. által nyújtott hitelkártya szolgáltatás, valamint a Magyar Posta Zrt. által működtetett Hűségprogram.

2 Az ÉnPostám hitelkártya igényléséhez kapcsolódó egyszeri 4000 ÉnPostám Hűségpont (továbbiakban Hűségpont) formájában nyújtott kedvezmény jogosultsági feltételei: az ÉnPostám hitelkártya kibocsátást követő 2 hónapon belül történő aktiválása, valamint legalább egy sikeres tranzakció végrehajtása az aktiválást követő 3 naptári napon belül. A 4000 Hűségpont rendelkezésre bocsátása az ügyfél ÉnPostám hűségkártyáján történő Hűségpont juttatás formájában történik a feltételek teljesítését követő hónap utolsó napjáig. Jelen promóció keretében a 4000 Hűségpont rendelkezésre bocsátásának feltételeként meghatározott tranzakció postai költéssel is teljesíthető. A kezdeti Hűségpont kedvezményre minden új Főkártyabirtokos egyszeri alkalommal jogosult. A kedvezményt a Magyar Posta Zrt. nyújtja. A Hűségpontok elszámolása az ÉnPostám Hűségprogram mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei szerint történik. A Hűségpontok elszámolásáért az MBH Bank Nyrt. nem vállal felelősséget.

3 Ha a Főkártyabirtokos az ÉnPostám hitelkártyájával annak az aktiválását követő két teljes hónapon belül legalább öt sikeres belföldi, külföldi vásárlást (online is) végez összesen legalább 50.000 Ft értékben, a Bank 5.000 Ft-ot kedvezményként visszatérít a hitelszámláján. Ha a Főkártyabirtokos a hitelkártya aktiválását követő két teljes hónapon belül legalább öt digitalizált hitelkártyával (további részletek: “Felhasználási Feltételek az MBH Bank és jogelődjei által kibocsátott betéti bankkártyákkal és hitelkártyákkal használható Apple Pay és Google Pay mobilfizetési szolgáltatásairól”) történő sikeres belföldi, külföldi vásárlást vagy a Magyar Posta Zrt. által nyújtott iCsekk alkalmazáson keresztül történő sikeres tranzakciót végez, a Bank további 5.000 Ft-ot kedvezményként visszatérít a hitelszámláján. Két feltétel teljesítésére együttesen is van lehetőség. (Pl.: 5 sikeres vásárlási tranzakció digitalizált hitelkártyával Google Pay vagy Apple Pay szolgáltatással legalább 50.000 Ft összértékben) ez esetben 10.000 Ft kedvezményt térít vissza a Bank. Ezt az összeget a Bank az összes feltétel teljesítését követő hónap végéig bocsátja rendelkezésre a hitelkártya számlán. Az iCsekk alkalmazáson keresztül bonyolított tranzakciók kivételével, jelen promócióba nem számítanak bele a kártyahasználati darabszámba és összegbe azok a kártyahasználatok, amelyek a Kedvezmény szabályzatban az ÉnPostám hitelkártyára vonatkozó visszatérítésből kizárt MCC kóddal rendelkező kereskedőkénél végzett tranzakciókhoz kapcsolódónak. Promócióban való részvételre és a feltételek teljesítésére a hitelkártya szerződéskötést követő 6 hónap belül van lehetőség. Az akció keretében a tranzakciók közé nem számítjuk be a Részletformáló szolgáltatás formájában felhasznált összegeket. A kedvezményt az MBH Bank Nyrt. nyújtja.

4 Minden, a Magyar Posta Zrt. fizikai kártyaelfogadó helyein (postai szolgáltatóhelyek, csekk- és csomagautomaták, csomagkézbesítők) vagy online felületein (weboldal, Magyar Posta Mobil Applikáció, iCsekk alkalmazás) keresztül (együttesen a továbbiakban postai költések) történő vásárlás után a hitelkártya számlára lekönyvelt összeg 5%-ának egészértékét, havi maximum 2.500 Ft-ot bocsát rendelkezésre kedvezményként a Bank a tranzakciót követő hónap utolsó napjáig. Továbbá minden egyéb vásárlás, valamint a hitelkártya számla terhére megadott csoportos beszedési megbízás (együttesen a továbbiakban postán kívüli költések) után a hitelkártya számlára lekönyvelt összeg 1%-ának egészértékét, havi maximum 2.500 Ft-ot bocsát rendelkezésre a Bank az adott hónap utolsó napjáig. A postai és a postán kívüli költések után járó kedvezmény maximális összege havi 5.000 Ft. A Részletformáló szolgáltatás nem minősül vásárlási tranzakciónak, ezért ezekre a tételekre nem jár kedvezmény. A kedvezményt az MBH Bank Nyrt. nyújtja.

5 Minden, a Magyar Posta Zrt. fizikai kártyaelfogadó helyein (postai szolgáltatóhelyek, csekk- és csomagautomaták, csomagkézbesítők) vagy online felületein (weboldal, Magyar Posta Mobil Applikáció, iCsekk alkalmazás) keresztül (együttesen a továbbiakban postai tranzakciók) ÉnPostám hitelkártyával történő sikeres, lekönyvelt tranzakció esetén 100 Forint költésenként 1 ÉnPostám hűségpont (továbbiakban hűségpont) juttatást kap az ügyfél. Az adott hónapban gyűjtött hűségpontok rendelkezésre bocsátása az ügyfél ÉnPostám hűségkártyáján történő hűségpont juttatás formájában történik a feltételek teljesítését követő hónap utolsó napjáig. A kedvezményt a Magyar Posta Zrt. nyújtja. A hűségpontok elszámolása az ÉnPostám hűségprogram mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételei szerint történik. Az adott naptári évben gyűjtött hűségpontok a következő év december 31-ig válthatók be. A be nem váltott hűségpontok a lejáratot követően törlésre kerülnek. A hűségpontok elszámolásáért az MBH Bank Nyrt. nem vállal felelősséget.

6 Az itt közétett THM 375.000 forintra és 1 éves futamidőre vonatkozik, meghatározása az aktuális – nem kedvezményes – díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget), illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM a szerződés alapján fizetendő aktuális díjak (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget) változatlanságát, – a hitel a legkorábbi időpontban történő lehívását, – a futamidő alatt 12 egyenlő törlesztőrészlet és a futamidő végére a teljes tartozás megfizetését feltételezi. A hatályos szabályozás értelmében a THM meghatározása során csak a vásárlási tranzakciók után felszámítandó kamat kerül figyelembe vételre, a készpénzfelvét után fizetendő kamat nem. A készpénzfelvét aktuális kamatát a Bank az adott hitelkártya konstrukcióra vonatkozó hirdetményben teszi közzé. Az egyedi THM mértéke az Ön jóváhagyott hitelkeret összegének, és a hitelkártya konstrukció díjainak függvénye. A Bank a bírálat jogát fenntartja.

A hitelkártya készpénzfelvételre való használata a vonatkozó Hitelkártya Hirdetményben foglaltak szerint a fenti értéknél magasabb THM-et eredményez.

Nem kaphat visszatérítést az a kártyabirtokos, akinek a hitelkártya számláján a promóciós időszak alatt bármikor 30 napot meghaladó fizetési késedelem mutatkozik; akinek a hitelkártyáján csalás gyanúja merült fel, vagy a hitelkártya számlája felmondás alatt van.

Az ÉnPostám hitelkártya kibocsátója és a jelen hirdetés közzétevője az MBH Bank Nyrt. (1056 Budapest, Váci u. 38.). A Bank a kölcsönt a mindenkori hitelbírálat alapján nyújtja. A vásárlások után járó kedvezmények rendelkezésre bocsátásának feltétele, hogy a kedvezmény rendelkezésre bocsátáskor az ÉnPostám hitelkártya aktív legyen, illetve az ÉnPostám Hűségprogram ügyfélazonosító száma a Banknál rögzítésre került. Az akció, a kedvezmény igénybevételének, valamint a pontgyűjtés részletes feltételei (kizárások, korlátozások stb.) a Bank mindenkor hatályos - hitelkártyákhoz kapcsolódó - Kedvezmény Szabályzatában találhatóak meg, amely elérhető a Bankfiókokban, valamint a Bank honlapján (mbhbank.hu). Ez a hirdetés nem minősül a Ptk. 6:64. §-a szerinti ajánlattételnek, és a tájékoztatás nem teljeskörű.


kek_kiberpajzslogo

Vértezze fel magát a kibercsalásokkal szemben, látogasson el a KiberPajzs honlapra: kiberpajzs.hu!