A képen egy nyomtatványt tartó nő látható.

Pénzforgalmi információ-, és adatszolgáltatás

Pénzforgalmi információszolgáltatás

 • A pénzforgalmi szolgáltatások igénybevétele kapcsán kiadott eredeti feladóvevény, feladójegyzék, vagy azok hitelesített másolata, egyéb megbízás, elfogadási visszaigazolás, illetve a Posta által kiállított feladóvevény-másodpéldány bemutatásával kezdeményezett, a szolgáltatással kapcsolatos okiratok, illetőleg elektronikus adatállományok alapján azokban nyilvántartott adatokról adott tájékoztatás.Pénzforgalmi információszolgáltatás a felvétel (megbízás) keltétől kezdődően 5 éven belül kezdeményezhető.

Pénzforgalmi adatszolgáltatás

 • A pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos, a szolgáltatás igénybevételét bizonyító okirat hiánya esetén felmerülő információs igényeket a Posta adatszolgáltatásként kezeli.
 • A nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásokkal kapcsolatos információs igényeket a Posta adatszolgáltatásként kezeli.

Hol tudok pénzforgalmi információ-, vagy adatszolgáltatást kezdeményezni?

A pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos információ-, és adatszolgáltatás:

A nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás:

Telefonszámok:

 • Belföldi és kifizetési utalványok kifizetésével, pótlásával, érvényesítésével, megőrzésre beküldött utalványokkal, bankok által visszautasított befizetésekkel, árufizetési összegek sorsával kapcsolatos kérdések: 06-1-421-2833, 06-1-421-2837, 06-1-421-2832, 06-1-421-2839
 • Készpénzátutalási megbízással, postai számlabefizetési megbízással kapcsolatos kérdések: 06-1-421-2844, 06-1-421-2827, 06-1-421-2821, 06-1-421-2824, 06-1-421-2831
 • Nyugellátási utalvánnyal, utazási utalvánnyal kapcsolatos kérdések: 06-1-421-2870, 06-1-421-2842, 06-1-421-2841, 06-1-421-2845
 • Kincstári Takarékjeggyel kapcsolatos kérdések: 06-1-421-7439
 • Nemzetközi utalvány, WU: 06-1-456-6030

Bárki kérhet pénzforgalmi információ- és adatszolgáltatást?

A Posta a teljesített szolgáltatásaival kapcsolatos információkat bizalmasan, és biztonságosan kezeli. Információt csak a megbízó (feladó/befizető) és kedvezményezett számlatulajdonos/címzett, illetve azok meghatalmazottja részére ad.

Adatszolgáltatási igény esetén milyen adatokat kell megadni?

Adatszolgáltatási igény esetén meg kell adnia a

 • Megbízó/Befizető (feladó) nevét, címét,
 • a „Címzett” rovaton feltüntetett adatokat,
 • az összeg nagyságrendjét (konkrét vagy körülbelüli összeget (nemzetközi postautalványnál, nemzetközi gyorsutalványnál nem szükséges)),
 • a lehetséges felvevő Postai szolgáltatóhely(ek) nevét (nemzetközi postautalványnál, nemzetközi gyorsutalványnál nem szükséges),
 • és azt az időpontot/időszakot (konkrét időpontot, vagy –tól-ig meghatározással) amikor a befizetés történt, valamint
 • a fizetési számlaszámot, amelyre a befizetést teljesítette.
Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

Általános Szerződési Feltételek

Díjak

 • A Magyar Posta pénzforgalmi szolgáltatásainak díjairól szóló Hirdetmény B. rész 3.7. és 3.8. pont
 • A belföldi postautalvány szolgáltatás, és kiegészítő szolgáltatásainak díjairól szóló Hirdetmény 1.3.4., 1.3.5., 2.3.4. és 2.3.5. pont