A képen egy nyomtatványt tartó nő látható.

Pénzforgalmi Adatszolgáltatás

Pénzforgalmi adatszolgáltatás

 • A pénzforgalmi adatszolgáltatás az eredeti feladóvevény, feladójegyzék, vagy azok jól olvasható másolata (egyéb megbízás-elfogadási visszaigazolás), illetve feladóvevény másodpéldány vagy jól olvasható másolatának bemutatásával, valamint azok hiányában a mindenkor hatályos ÁSZF-ben meghatározott adatokkal kezdeményezett szolgáltatás.
 • Pénzforgalmi adatszolgáltatás a felvétel (megbízás) keltétől kezdődően 5 éven belül kezdeményezhető.
 • Nemzetközi postautalvány, nemzetközi gyorsutalvány esetében a szolgáltatás 2027. 04.15-ig vehető igénybe, a szolgáltatások megszűnését figyelembe véve.

Hol tudok pénzforgalmi adatszolgáltatást kezdeményezni?

A pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás:

 • a Posta Elszámoló Központban Pénzforgalmi Információ Szolgáltatási osztály részére (Postacím: 1725 Budapest Postafiók 91.) címzett levéllel,
 • a PEKKozonsegszolgalati.Osztaly@posta.hu e-mail címen,
 • cégkapun, vagy hivatali kapun keresztül történő megkereséssel kezdeményezhető.

A nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatással kapcsolatos adatszolgáltatás:

Telefonszámok:

 • Belföldi és kifizetési utalványok kifizetésével, pótlásával, érvényesítésével, megőrzésre beküldött utalványokkal, bankok által visszautasított befizetésekkel, árufizetési összegek sorsával kapcsolatos kérdések: 06-1-421-2833, 06-1-421-2837, 06-1-421-2832, 06-1-421-2839
 • Készpénzátutalási megbízással, postai számlabefizetési megbízással kapcsolatos kérdések: 06-1-421-2844, 06-1-421-2821, 06-1-421-2824, 06-1-421-2831
 • Nyugellátási utalvánnyal, utazási utalvánnyal kapcsolatos kérdések: 06-1-421-2870, 06-1-421-2842, 06-1-421-2841, 06-1-421-2845
 • Kincstári Takarékjeggyel kapcsolatos kérdések: 06-1-421-7439
 • Nemzetközi utalvány, WU: 06-1-456-6030

Bárki kérhet pénzforgalmi adatszolgáltatást?

A Posta a teljesített szolgáltatásaival kapcsolatos adatokat bizalmasan, és biztonságosan kezeli.
A Posta adatot csak a pénzforgalmi szolgáltatásait igénybe vevő, (megbízó [feladó, befizető ]), és a kedvezményezett számlatulajdonos, utalvány címzettje részére, továbbá ezek képviseletére jogosultak részére ad.

Adatszolgáltatási igény esetén milyen adatokat kell megadni?

Készpénzátutalási megbízás

 1. Az adatszolgáltatás teljesítéséhez az alábbi adatok, bizonylatok megadása szükséges:
  – postahelyi befizetés esetén a feladóvevény jól olvasható másolata,
  – postahelyen történő bankkártyás fizetés esetén a slip másolata és a konkrét befizetés összege, címzett neve és számlaszáma.
 2. Amennyiben a fentiek nem állnak rendelkezésre, akkor a bizonylat beazonosításához az alábbi adatok megadása szükséges:
  – UN szám, vagy
  – a befizetés összege és
  – a kedvezményezett számlaszáma és
  – a befizetés időpontja, időintervalluma és
  – a befizető neve és címe.
 3. A tranzakció további egyértelmű beazonosításához a 2.) pontban megjelölt adatok mellett segítséget nyújt a befizetés további adatainak vagy azok egy részének megadása, így a következő adatok:
  – címzett/kedvezményezett neve,
  – befizetés lehetséges helye/helyei,
  – befizetőazonosító,
  – Közlemény tartalma.

Kifizetési utalvány

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:
– bizonylatazonosító, feladási dátum (de legalább év és hónap), és a címzett neve és címadata, vagy
– a feladás dátuma (de legalább év és hónap), címzett neve és cím adata, és az összeg.


Nyugellátási utalvány

Az adatszolgáltatás teljesítéséhez az alábbi adatok megadása szükséges:
– a nyugellátási utalvány kifizetésének év és hónap adata (amennyiben a címzetthez az utalvány nem érkezett meg, akkor a kifizetés várt esedékességének év hónap adata), és
– a címzett azonosító száma (a címzett azonosítószáma az ellátást folyósító szerv által a Posta részére adatállományban átadott törzsszám adatnak felel meg)és a címzett neve.


Belföldi postautalvány

Az adatszolgáltatás elsődlegesen a belföldi postautalvány szolgáltatás igénybevétele kapcsán kiadott eredeti feladóvevény, feladóvevény-másodpéldány, vagy azok jól olvasható másolatával kezdeményezhető.

Amennyiben azok nem állnak rendelkezésre, a szolgáltatás a következő adatokkal kezdeményezhető:
– UN szám, vagy
– a befizetés összege és
– a befizetés időpontja, időintervalluma és
– a befizető neve és címe, és
– címzett/kedvezményezett neve és címe, vagy
–bankszámlaszáma, vagybefizetés lehetséges helye/helyei.

Adatszolgáltatási igény esetén milyen adatokat ad ki a Posta az igénylőnek?

Készpénzátutalási megbízás

A Posta az adatszolgáltatási kérelemnek megfelelően, de legfeljebb az alábbi adatokat adja ki a kérelmezőnek:
– A befizetés dátuma, a postahely megnevezése, ahol a befizetés történt, a megbízó (befizető) neve és címe, az „Azonosító” adat, a befizetett összeg, a számlaszám és ha van, akkor a befizetőazonosító.
–Továbbá a számlavezető bank neve és a feldolgozási dátum (JOB nap), kiegészítve a teljesítési határidőről szóló tájékoztatással.


Kifizetési utalvány

A Posta az adatszolgáltatási kérelemnek megfelelően, de legfeljebb a kézbesítés tényéről, státuszáról (sikeres, sikertelen) és annak dátumáról, az átvevői minőségről, illetve az érintett saját adatairól (név, cím, aláírás képe, összeg, postai azonosító szám, a feladó és a feladás dátuma) nyújt tájékoztatást.


Nyugellátási utalvány

A Posta az adatszolgáltatási kérelemnek megfelelően, de legfeljebb a kézbesítés tényéről, státuszáról (sikeres, sikertelen) és annak dátumáról, az átvevői minőségről, illetve az érintett saját adatairól (név, cím, aláírás képe, összeg, a címzett azonosítószáma (a címzett azonosítószáma az ellátást folyósító szerv által a Posta részére adatállományban átadott törzsszám adatnak felel meg), postai azonosító szám, feladás dátuma) nyújt tájékoztatást.

A Posta adatot csak a folyósító szerv által a Posta részére átadott – feladási jegyzékben szereplő – kiutalásokról tud adni.


Belföldi postautalvány

A Posta az adatszolgáltatási kérelemnek megfelelően, de legfeljebb a kézbesítés tényéről, státuszáról (sikeres, sikertelen) és annak dátumáról, az átvevői minőségről, illetve az érintett saját adatairól (név, cím, aláírás képe, összeg, postai azonosító szám, a feladó és a feladás dátuma) nyújt tájékoztatást.

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

Általános Szerződési Feltételek

Díjak

 • A Magyar Posta pénzforgalmi szolgáltatásainak díjairól szóló Hirdetmény B. rész 3.8. pont
 • A belföldi postautalvány szolgáltatás, és kiegészítő szolgáltatásainak díjairól szóló Hirdetmény 1.3.5. és 2.3.6. pont