A képen egy ajánlott szelvényt kitöltő kéz látható.

AJÁNLOTT

Adja fel ajánlva!

Fontos levelei feladásához válassza az ajánlott szolgáltatást!

GARANCIA - igazoljuk Önnek, hogy feladta a levelet: elektronikus feladójegyzékkel vagy papíralapú okirattal feladott ajánlott levelek felvételét a Posta visszaigazolja, egyedi azonosítót rendelve leveléhez

NYUGALOM: bárhonnan nyomon követheti, hogy hol jár belföldre feladott levele – a feladáskor kapott azonosítóval a posta.hu honlapon vagy a Magyar Posta applikáció nyomkövetés menüpontja segítségével bárhonnan ellenőrizheti a feladott küldemény életútját

NAGYOBB KÉNYELEM: belföldön a címzett a levelet postaládájából átveheti

NINCS KORLÁTOZÁS: belföldre és külföldre - valamennyi országba - címezve is igénybe vehető az ajánlott szolgáltatás

RUGALMAS:

  • belföldre címezve elsőbbségi és nem elsőbbségi levél mellé is választható
  • külföldi cím esetén csak elsőbbségi kezeléssel adható fel

IDŐMEGTAKARÍTÁS: levele előkészítéséhez a hagyományos papíralapú feladójegyzék helyett lehetőség van elektronikus feladójegyzékes feladásra is, mellyel időt takaríthat meg

ÖNÁLLÓSÁG: levelére kerülő egyedi vonalkódos azonosítót szerződéses ügyfeleink előállíthatják/előállíttathatják a hatályos műszaki specifikáció alapján

A barátom által 4 napja feladott ajánlott levelet az anyukája még mindig nem kapta meg. Tudom a ragszámát/azonosítószámát, hol lehet a levél?

Belföldi forgalomban, munkanapokon feladott (nem elsőbbségi) levelek legalább 97%-át a feladást követő ötödik munkanap végéig kézbesíti a Posta, vagy megkísérli annak kézbesítését.

A küldemény sorsáról nyomkövetés segítségével tájékozódhat, vagy a küldemény feladójának, címzettjének, illetve ezek meghatalmazottjainak kérésére tájékoztatást adunk.

Küldeménykeresési szolgáltatásunk kizárólag könyvelt küldemények esetében kezdeményezhető, a feladást igazoló eredeti feladóvevénnyel/feladójegyzékkel vagy az ezekről készített másolattal, illetve a Posta által kiállított másodpéldány bemutatásával.

Küldeménykeresést, (figyelembe véve a küldemény vállalt, vagy várható kézbesítési időtartamát) a küldemény feladásának napjától számított hat hónapig lehet indítani.

Ajánlott levél esetében milyen formában kapok annak feladásáról igazolást?

Az ajánlott (könyvelt, regisztrált) levelek feladásához szükséges kitölteni a " Könyvelt küldemény feladóvevénye" vagy " Feladójegyzék" elnevezésű nyomtatványt, melyen a feladó rögzíti a feladó és címzett nevét és címét, míg a Posta feltünteti a küldemény feladási idejét, a feladás díját, a tömegét és a küldeményazonosítóját. Ezzel a feladóvevénnyel / feladójegyzékkel igazolja a Posta a feladás tényét.
Lakossági, nem szerződött ügyfeleink részére, amennyiben elektronikus feladójegyzékkel adnak fel, a Posta a feladást PDF dokumentummal igazolja. Ezt a PDF dokumentumot minden esetben hitelesítetten - elektronikusan aláírással és időbélyeggel - küldi ki a Posta az ügyfél által használt beküldési csatornára. Adattartalma a papíralapú feladójegyzékkel azonos, a küldeményadatokat beágyazott xml-ként tartalmazza, mely a felvett_xml-el megegyező.
Szerződéses ügyfeleink részére xml formátumban történik továbbra is a feladás elismeréséről a visszacsatolás.

Mi az előfeltétele a vonalkódos küldeményazonosító ügyfél általi előállításának?

Az Ügyfél a Posta által rendelkezésre bocsátott műszaki specifikáció alapján önmaga is előállíthatja a vonalkódos küldeményazonosítót, ha arra a Postával kötött szerződés alapján jogosulttá vált, és érvényes bevizsgálási engedéllyel rendelkezik.

Külföldre szeretnék ajánlott levelet feladni, szeretném nyomon követni. Milyen lehetőség van erre?

Amennyiben teljes életúton nyomon szeretné követni a küldeményének útját, vegye igénybe Nemzetközi EMS (PRINT) szolgáltatásunkat, mely esetében egyszerűen és gyorsan tájékozódhat küldeményei aktuális státuszáról szintén a nyomkövetés oldalunkon vagy applikációnkon keresztül.