Közérdekű adatok

Általános információk

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a Magyar Posta Zrt. honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottakon alapul.

A közérdekű adat internetes megjelenését meghatározó további jogszabályok:

- a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályairól szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

- a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

 

Közadatkereső logo

Adatigénylés

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Magyar Posta Zrt. kezelésében lévő közérdekű adatok, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerése iránti igényt szóban, írásban vagy elektronikus úton lehet benyújtani.

Az igény benyújtható a Magyar Posta Zrt. közadatfelelőse részére

a) e-mailben: kozadat@posta.hu
b) levélben: Magyar Posta Zrt. Jogi Igazgatóság, Tulajdonosi és Hatósági Kapcsolatok Osztály, 1540 Budapest
c) telefonon: +36-30-771-7204
d) személyesen: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Bővebb információt a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről, valamint a személyes adatok kezeléséről szóló TÁJÉKOZTATÓ és a közérdekű és a közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló kérelemhez tartozó IGÉNYLŐLAP tartalmaz.

Különös közzétételi lista

 • Cégnyilvántartási adatok (cégbíróság, cégjegyzék)
 • Ügyfélszolgálat
 • Beszámoló a minőségeredményekről és a panaszkezelésről
 • Tanúsítvány az átfutási idők teljesítéséről
 • Általános szerződési feltételek, díjszabás
 • Pénzügyi Panaszkezelési Szabályzat
 • Visszaélés bejelentő rendszer

Tovább

egyedi közzétételi lista

 • Egyetemes Postai Közszolgáltatási Szerződés
 • Beszámoló minőségkövetelmények teljesítéséről
 • Irányítószám adatbázis
 • Éves jelentés az elért energiamegtakarítási eredményekről
 • Fenntarthatósági jelentés
 • Kockázatkezelési politika

Tovább