A képen különböző városok híres épületei láthatóak és felettük egy repülő.

Postautasőr - UTASBIZTOSÍTÁS

Velünk gondtalan az utazás!

Miért van szükség utasbiztosításra?

Egy külföldi vagy akár belföldi utazás alkalmával sok váratlan dolog történhet, a várva-várt kikapcsolódást könnyen beárnyékolhatja egy baleset, hirtelen betegség, csomagjaink elrablása vagy egyéb kellemetlenségek, amelyek költségei igen magasak lehetnek.

Az Ön igényei alapján összeállított utasbiztosítás teljes védelmet nyújt, hiszen az egészség- és balesetbiztosítás mellett, (a választott csomagnak megfelelően) poggyászbiztosítást, úti okmány pótlást, személyi felelősségbiztosítást, jogi segítségnyújtást, de további kiegészítő szolgáltatást is tartalmaz(hat), mint például kiegészítő sportbiztosítás, autós segítségnyújtás szolgáltatást.

Utasbiztosítás vagy Európai Egészségbiztosítási Kártya?

Megfelelő utasbiztosítás nélkül külföldre indulni felelőtlenség. Elterjedt tévhit, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya (továbbiakban EEK) az Európai Unión belül mindenre megoldást nyújt, és minden kockázatot fedez. Az EEK kiváltása esetén azonban az EU-tagállamokba utazókat társadalombiztosítási alapon ugyanazok az ellátások illetik meg, mint az adott ország állampolgárait. Tehát azokért az egészségügyi szolgáltatásokért, amelyekért a helyi lakosoknak fizetni kell, az EEK tulajdonosának is fizetni kell. Ezen felül az EEK nem tartalmaz pl. poggyászbiztosítást sem, amely a legtöbb utasbiztosítás szolgáltatási körében benne van. További részletek ITT !

Miért érdemes PostaUtasŐr utasbiztosítás kötni külföldi utazásra?

 • Az ország bármelyik postáján – akár a határnál is – egyszerűen és gyorsan megköthető.
 • Téríti a baleset vagy betegség kapcsán felmerülő sürgősségi orvosi és kórházi ellátás költségeit – a választott biztosítási csomagnak meg felelően.
 • 24 órás magyar nyelvű telefonos segélyszolgálat segíti a Biztosítottat: a lelki és anyagi megterhelésen túl sokszor nagy problémát jelent a helyi ügyintézési módok, viszonyok ismeretének hiánya, amely a nyelvi nehézségekkel együtt igencsak megnehezíti a sérült vagy beteg ember számára az orvossal való kommunikációt, vagy egy rablás esetén, a rendőrségen az ügyintézést.
 • Téríti a poggyászkárt és az elveszett úti okmányok pótlását is.
 • Gondoskodik a beteg vagy sérült hazaszállításáról, hozzátartozó kiutaztatásáról.

Miért érdemes PostaUtasŐr utasbiztosítás kötni belföldi utazásra?

Egészségügyi információs szolgáltatások:

 • Átszállítás a lakóhelyhez közeli kórházba, hazaszállítás távoli kórházból a lakóhelyre
 • Baleset vagy betegség miatt felmerülő taxi- és telefonköltségek megtérítése
 • Holttest hazaszállításának megszervezése, a felmerült költségek térítése
 • Utazási segítségnyújtás, baleset, betegség esetén fennmaradó szállásköltség térítése
 • Beteglátogatás
 • Gyermek hazaszállítása
 • Beteg gyermek látogatása
 • Sofőr küldés a biztosított betegsége vagy balesete esetén
 • Hozzátartozó szállásköltségének térítése a biztosított kórházi tartózkodása alatt

Balesetbiztosítás

 • Baleseti eredetű halál
 • Baleseti eredetű rokkantság
 • Baleseti kórházi napi térítés
 • Csonttörés

Poggyászbiztosítás
Jogvédelmi segítségnyújtás
Felelősségbiztosítás

Kiknek ajánljuk?

 • Mindenkinek, aki magáncéllal vagy hivatalos, üzleti útra utazik akár külföldre akár belföldre.
 • Belföldön kirándulóknak, kikapcsolódás céljából utazóknak.
 • Olyan diákoknak, akik ösztöndíjjal, tanulás céljából utaznak külföldre maximum 365 napra.
 • Olyan munkavállalóknak, akik külföldön dolgoznak és biztonságban akarják tudni magukat – maximum 365 napra.
 • Mindenkinek, aki sportot, extrém sportot űz, sportrendezvényre utazik, edzéseken, versenyeken vesz részt.
 • Mindenkinek, aki üdülése során extrém sportokat is szeretne kipróbálni.
 • „Devizakülföldinek” minősülő személynek is, aki Magyarországon társadalombiztosítással rendelkezik, és nem abba az országba utazik, amely ország hatósága az útlevelét kiállította (pl. Magyarországon élő holland állampolgár Horvátországba utazik nyaralni ). Számolja ki és kösse meg PostaUtasŐr biztosítást ITT , vagy kérje postai munkatársaink segítségét az Önhöz legközelebb eső postán!

Kire köthető PostaUtasŐr utasbiztosítás?

Arra a külföldre utazó személyre, aki:

 • életvitelszerűen Magyarországon él, magyar állampolgár vagy Magyarországon letelepedett külföldi állampolgár, és rendelkezik Magyarországon társadalombiztosítással;
 • a biztosítás lejáratáig nem tölti be a 81. életévét;
 • magáncélból, ösztöndíjasként vagy napidíjasként, de nem fizikai munkavégzés céljából utazik külföldre.

Meghosszabbítható külföldről az utasbiztosítás?

Nem, mert az utasbiztosítás szerződés időtartama meghatározott időre szól, a megjelölt időpontig érvényes. A szerződés megkötésének feltétele, hogy a biztosított Magyarországon tartózkodjon.

A Magyar Posta Zrt. a biztosítás értékesítés során a Magyar Posta Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítőjeként jár el.

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

 • Bővebb információ és a termékhez kapcsolódó letölthető dokumentumokat itt találja!