A képen egy tabletet érintő kéz látható, a kifizetés utalványi szolgáltatást ábrázoló felületen.

Internetes kifizetési utalvány

Így küldhet készpénzt a bankszámlájáról bárkinek

  • Az internetes kifizetési utalvánnyal bankszámlájáról belföldre adhat fel pénzküldeményt, amelyet a Posta az utalvány címében megjelölt rendeltetési helyen (akár a címzett lakcímén, telephelyén, vagy postafiókcím megadása esetén a postán) készpénzben fizet ki.
  • Egyedi fizetési megbízását az interneten keresztül itt adhatja meg, ahol a szolgáltatás részletes igénybevételi feltételeiről is tájékozódhat.

Milyen összeghatárig lehet interneten keresztül pénzt küldeni?

Egy kifizetési utalványon legfeljebb 290.000 Ft adható fel.

Hogyan kell eljuttatni a pénzt a Postához?

A fedezetet (megbízás és megbízáshoz tartozó szolgáltatási díjak együttes összegét) a Posta megadott bankszámlaszámára szükséges átutalni.
Az átutalás „Közlemény” részében fel kell tüntetni a „Kifizetési utalvány” megnevezést és a visszaigazoló e-mailben megküldött megrendelés számot. Például: „KIFIZETÉSI UTALVÁNY – 1/2021”

Melyek a kifizetés szabályai?

A Posta a kifizetési utalvány összegének átvételét a teljesítésre történő átvétel napjától számított 2. munkanapon – 290.000 Ft összeghatárig – címhelyen biztosítja. Amennyiben a címzett, továbbá egyéb jogosult átvevő sem tartózkodik a megadott címen, a Posta az utalvány érkezéséről értesítést hagy hátra. Ebben az esetben az összeg az értesítésen megjelölt postán, a megjelölt időpontig vehető át. Ha a kifizetési utalvány összege bármely okból nem fizethető ki, akkor azt visszautaljuk a feladó bankszámlájára.
A kifizetési utalványok kifizetésének további részletes szabályait a mindenkor hatályos Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezete tartalmazza.