A képen egy kéz különböző címletű bankjegyeket nyújt át.

Nyugdíjkifizetés

Menetrend szerint érkezik a nyugdíj

  • A Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a havi rendszerességű nyugdíjakat. A nyugdíjasok minden év novemberében megkapják az ún. nyugdíjkifizetési naptárt, amelyben megtalálják a következő év minden hónapjára a konkrét kifizetési napokat.
  • A nyugdíjak kifizetése nyugellátási utalványon történik készpénzben, a címzett lakóhelyén, összeghatártól függetlenül.

Az édesapám tegnapelőtt meghalt. Ma esedékes a nyugdíja, átvehetem?

A havonta esedékes nyugdíjat (kivétel ÉLETJÁRADÉK) az elhunyttal közös háztartásban élő, az elhunyttal azonos – hatósági igazolvánnyal igazolt – lakcímmel (állandó lakcím, vagy tartózkodási hely) rendelkező a házastárs, gyermek, örökbefogadott gyermek, unoka, szülő, örökbefogadó szülő, nagyszülő és testvér veheti át. A felsorolásban szereplő jogosult esetén a felsorolás sorrendiséget jelent. Az összeg kifizetése Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megillető ellátás kifizetéséhez elnevezésű nyomtatvány kitöltését, valamint a nyilatkozó személyének azonosítását követően történhet meg.

Milyen típusú meghatalmazást fogad el a Posta nyugellátási utalvány átvételére?

A Posta közokiratot vagy a postai szolgáltatóhelyen az erre feljogosított postai alkalmazott előtt írásban adott meghatalmazást fogad el.

Kifizeti a posta a nyugdíjamat a lakcímemen tartózkodó szállásadómnak vagy bérbeadómnak?

A Posta csak abban az esetben kézbesíti a nyugdíjat bérbeadónak vagy szállásadónak, ha a nyugdíj címzettje meghatalmazást ad erről.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások

Nyugdíjkifizetéshez igénybe vehető szolgáltatások:

 

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

ÁSZF: Pénzforgalmi Üzletszabályzat
III. fejezet, 4. pont