A képen egy kéz különböző címletű bankjegyeket nyújt át.

Nyugdíjkifizetés

Menetrend szerint érkezik a nyugdíj

  • A Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a havi rendszerességű nyugdíjakat. A nyugdíjasok minden év novemberében megkapják az ún. nyugdíjkifizetési naptárt, amelyben megtalálják a következő év minden hónapjára a konkrét kifizetési napokat.
  • A nyugdíjak kifizetése nyugellátási utalványon történik készpénzben, a címzett lakóhelyén, összeghatártól függetlenül.
  • A Posta a Nyugdíjkifizetési naptárban megjelölt naptól eltérő napon, illetve az első kifizetési napot megelőzően kifizetést nem teljesít.
  • A nyugellátás esedékességének hónapjában elhunyt címzett részére érkezett utalványt a Posta nem fizeti ki. Az ellátás összegének kifizetésére kizárólag a folyósító szerv jogosult.

Az eljárás ismertetése a https://www.magyarorszag.hu/ oldalon, a „Nyugdíj” menüpont alatt, az „Ellátások folyósítása” kategórián belül található, mint a „Kérelem a jogosult halála esetén fel nem vett ellátás kifizetéséhez”. Az igényléshez szükséges dokumentum is itt érhető el és tölthető le.

A kérelem beterjesztésére az alábbi csatornákon nyílik lehetőség:

  • Elektronikus úton: ügyfélkapus regisztrációval rendelkező személyek az e célra rendszeresített űrlap segítségével nyújthatják be a bejelentést.
  • Személyesen: a kérelem előterjeszthető személyesen a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság ügyfélszolgálatán (Budapest, XIII. ker. Váci út 73.), illetve bármely kormányablakban.
  • Postai úton: a kérelem postai úton a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak címezve nyújtható be. Postacím: 1820 Budapest.

Az édesapám tegnapelőtt meghalt. Ma esedékes a nyugdíja, átvehetem?

A Posta nem jogosult kifizetésre elhalálozott címzett részére érkező utalvány esetében. Az ellátás kifizetését a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál lehet kezdeményezni.

Milyen típusú meghatalmazást fogad el a Posta nyugellátási utalvány átvételére?

A Posta közokiratot vagy a postai szolgáltatóhelyen az erre feljogosított postai alkalmazott előtt írásban adott meghatalmazást fogad el.

Kifizeti a posta a nyugdíjamat a lakcímemen tartózkodó szállásadómnak vagy bérbeadómnak?

A Posta csak abban az esetben kézbesíti a nyugdíjat bérbeadónak vagy szállásadónak, ha a nyugdíj címzettje meghatalmazást ad erről.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások

Nyugdíjkifizetéshez igénybe vehető szolgáltatások:

 

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

ÁSZF: Pénzforgalmi Üzletszabályzat
III. fejezet, 4. pont