Nyugdíjkifizetés fejléc

Nyugdíjkifizetés

Menetrend szerint érkezik a nyugdíj

  • A Posta minden hónapban 12 munkanapon át viszi ki a havi rendszerességű nyugdíjakat. A nyugdíjasok minden év novemberében megkapják az ún. nyugdíjkifizetési naptárt, amelyben megtalálják a következő év minden hónapjára a konkrét kifizetési napokat.
  • A nyugdíjak kifizetése nyugellátási utalványon történik készpénzben, a címzett lakóhelyén, összeghatártól függetlenül.

Az édesapám tegnapelőtt meghalt. Ma esedékes a nyugdíja, átvehetem?

A havonta esedékes nyugdíjat (kivétel ÉLETJÁRADÉK) az elhunyttal közös háztartásban élő, az elhunyttal azonos – hatósági igazolvánnyal igazolt – lakcímmel (állandó lakcím, vagy tartózkodási hely) rendelkező közeli hozzátartozó (a házastárs, gyermek, örökbefogadott gyermek, unoka, szülő, örökbefogadó szülő, nagyszülő és testvér) veheti át. Az összeg kifizetése Nyilatkozat az elhalálozás hónapjára megillető ellátás kifizetéséhez elnevezésű nyomtatvány kitöltését, valamint a nyilatkozó személyének azonosítását követően történhet meg.

Milyen típusú meghatalmazást fogad el a Posta nyugellátási utalvány átvételére?

A Posta közokiratot vagy a postai szolgáltatóhelyen az erre feljogosított postai alkalmazott előtt írásban adott meghatalmazást fogad el.

Kifizeti a posta a nyugdíjamat a lakcímemen tartózkodó szállásadómnak vagy bérbeadómnak?

A Posta csak abban az esetben kézbesíti a nyugdíjat bérbeadónak vagy szállásadónak, ha a nyugdíj címzettje meghatalmazást ad erről.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások

Nyugdíjkifizetéshez igénybe vehető szolgáltatások:

 

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

ÁSZF: Pénzforgalmi Üzletszabályzat
III. fejezet, 4. pont