tertiveveny-1920X400PX_2019

Belföldi tértivevény vagy kézbesítési igazolás

Mi mindenképpen értesítjük, ha a címzett átvette a neki szánt levelet! Az átvételt bizonyító okiratról pedig Ön döntheti el, hogy azt papíralapon, vagy elektronikus formában kéri vissza.

Mit nyújtunk a tértivevény szolgáltatással?

A szolgáltatás keretében feladott könyvelt levélküldemények kézbesítésekor a címzettel, vagy a jogosult átvevővel elismertetjük a küldemények átvételét. Ezt követően az erről szóló – jogi eljárásban bizonyító erejű – okiratot pedig visszaküldjük Önnek. A küldemény egyedi azonosítója alapján a tértivevénnyel feladott levél életútja nyomon követhető.

Milyen formában kaphatja vissza a kézbesítést igazoló okiratot?

  • Papíralapú tértivevényen, mely többletszolgáltatásként igénybe vehető (eltérő típusú tértivevény lapon) a könyvelt levélküldeményekhez.
  • Elektronikus úton küldött kézbesítési igazoláson, ami a papíralapú tértivevény elektronikus csatornán megküldött korszerű igénybevételi formája. Ugyanazon kézbesítési információkat tartalmazza, mint a papíralapú tértivevények. A kézbesítési igazolás elektronikus csatornán továbbított, magyar nyelvű pdf fájl, melyben az információk beágyazott xml fájlban is elérhetőek. A kézbesítési igazolás hiteles, digitális aláírással és időbélyeggel ellátott.

Hogyan tudja igénybe venni a kézbesítési okirat egyes formáit?

  • A papíralapú tértivevény nyomtatványt a postákon van lehetősége igényelni, illetve szerződéssel rendelkező feladóink a rendelkezésükre bocsátott műszaki útmutató alapján akár önmaguk is előállíthatják, vagy előállíttathatják azt – ezzel kapcsolatosan érdeklődjön kijelölt postai kapcsolattartójánál! Amennyiben még nem rendelkezik gyártásra vonatkozó szerződéssel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Ügyfélszolgálatunkkal!
  • A hiteles kézbesítési igazolást a 8.2-es (vagy az annál magasabb) verziószámú EFJ műszaki specifikációnak megfelelő tartalmú elektronikus feladójegyzék használattal, valamint feladói oldalon a kézbesítési igazolás elektronikus csatornán történő fogadásának képességével veheti igénybe. Amennyiben a hiteles, elektronikus kézbesítési igazolást választja, a tértivevényes küldeményekre már fel sem kell helyeznie a tértivevény lapot, elég a borítékon az arra rendszeresített sárga színű jelzőt alkalmaznia, hivatalos irat esetén az értesítő típusát megadnia, valamint az EFJ-ben a tértivevény visszaküldési módnál megjelölnie az információk visszaadására kiválasztott elektronikus csatornát (e-mail, FTP szerver, Hivatali kapu, ePostakönyv). Bővebb információs anyagot az elektronikus visszaadási csatornákról, valamint a kézbesítési igazolás műszaki specifikációját a Tájékoztatók között van lehetősége megtekinteni.

Nemzetközi tértivevény

A szolgáltatás keretében feladott nemzetközi könyvelt levélküldemények kézbesítésekor a címzettel, vagy a jogosult átvevővel elismertetjük a küldemények átvételét. Ezt követően az erről szóló – jogi eljárásban bizonyító erejű – okiratot papír alapon visszaküldjük Önnek.
Nemzetközi forgalomban azonban nem minden ország postai szolgáltatója vállalja a tértivevény címzettel történő aláíratását, így ezekben az esetekben a postai szolgáltató postai aláírással és keletbélyegzővel igazolja a tértivevényen a kézbesítést. Az Országlapok oldalunkon tájékozódhat arról, hogy az adott célországban a postai szolgáltató vállalja-e ezt a tevékenységet.

A szolgáltatás díjáról a Díjszabások oldalunkon, a terméklapon, vagy a postákon kérhet információt.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK – GYIK

I. Papíralapú tértivevény

1.) Ha tértivevényesen adok fel egy levelet, miért kell még az ajánlott többletszolgáltatás díját is megfizetnem?

A Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei szerint a tértivevény könyvelt küldeményekhez igénybe vehető postai többletszolgáltatás. Abban az esetben könyvelt a levél, ha azt ajánlott többletszolgáltatással adták fel. Az alábbi díjakat szükséges megfizetni: tömeg alapján felszámított díj, könyvelt küldemény alapdíja és a tértivevény többletszolgáltatás díja.

2.) Tértivevényes levélhez elegendő a belföldi tértivevény lap kitöltése?

Kérjük, hogy ebben az esetben is szíveskedjen kitölteni a " Könyvelt küldemények feladóvevénye" elnevezésű nyomtatványunkat a "Belföldi tértivevény" nyomtatványon túl.

3.) A belföldi tértivevény nyomtatvány kitöltésekor a visszakézbesítési cím lehet külföldi?

Nem, belföldi tértivevény szolgáltatás igénybevételekor kizárólag belföldi címet lehet azon feltüntetni.

4.) A visszaküldési címben szerepeltetnem kell telefonszámot a tértivevény lapon?

A visszaküldési címben nem szerepelhetnek egyéb adatok (pl. adószám, telefonszám, kettős címzés stb.).

II. Kézbesítési igazolás

1.) Hogyan igényelhetem és kaphatom vissza elektronikus úton a kézbesítési igazolást?

Amennyiben a küldeményeket a 8.2-es (vagy az annál magasabb) verziószámú EFJ műszaki specifikáció szerint készíti elő feladásra, valamint képes a hiteles kézbesítési igazolás elektronikus csatornán történő fogadására, úgy a tértivevényes küldeményekre már nem kell felhelyeznie a tértivevény lapot. Az EFJ-s állományban a tértivevény visszaküldési módnál a kiválasztott visszaküldési csatorna értékét minden esetben meg kell jelölnie. A hiteles kézbesítési igazolást (küldeményenként) az Ön által megjelölt elektronikus csatornán adjuk át.

2.) Kell-e külön szerződéskötés, szerződés-kiegészítés az elektronikus folyamatok miatt?

A kézbesítési igazolás igénybevételéhez nem szükséges szerződéskötés.

3.) Milyen elektronikus csatornákon van lehetőségem visszakapni a kézbesítési igazolást?

A tértivevényes küldemények kézbesítési információit és az átvevő aláírás képét is tartalmazó kézbesítési igazolást e-mail-en, FTP szerverkapcsolaton, Hivatali kapun, ePostakönyv alkalmazáson keresztül kérheti vissza. Tértivevényes küldeményenként eltérő elektronikus csatorna választására is van lehetőség. Az EFJ-ben a tértivevény visszaküldési módnál tudja megjelölni az adott küldeményre vonatkozóan, hogy az információk visszaadására melyik elektronikus csatornát választja. Kézbesítési igazolást választva a feladásra előkészített küldeményekre kérjük, már ne helyezze fel a papíralapú tértivevény lapot.

4.) Visszakaphatom a kézbesítési igazolást papíralapon, mert annak elektronikus fogadását még nem tudom biztosítani?

Amennyiben még papíralapú feladójegyzék kíséretében ad fel vagy az elektronikus feltéteket (feladási és fogadási oldalról is vizsgálva) csak részben tudja teljesíteni, a kézbesítési igazolás igénybevételére nincsen mód. Ebben az esteben a tértivevény szolgáltatás biztosítása marad az eddigiek szerint, az előre kitöltött és a borítékhoz csatolt tértivevény nyomtatvány használatával. A küldeményekre vonatkozó kézbesítési információkat ezen a nyomtatványon, papíralapon adjuk vissza a feladónak. Amennyiben a küldeményeket a 8.2-es (vagy az annál magasabb) verziószámú EFJ műszaki specifikáció szerint készíti elő feladásra, úgy a papíralapú visszaküldési csatornát szükséges megjelölni.

5.) A sikertelen kézbesítést követően a levél és a hozzá tartozó tértivevény hogyan kapcsolódik egymáshoz?

Kézbesíthetetlen tértivevényes levél esetén a kézbesítési igazolás és a fizikai küldemény külön fognak visszakerülni a feladóhoz. Az elektronikusan visszaküldésre kerülő kézbesítési igazolás várhatóan hamarabb vissza fog érkezni. A kézbesítési igazoláson valamennyi visszaküldési ok feltüntetésre kerül.

6.) A kézbesítési igazolások tételesen, vagy az elektronikus feladójegyzékes állományra generálódnak?

A kézbesítési igazolás küldeményeként áll elő.

7.) Könyvelt levélküldemény nyomkövetési információk elérése kiváltja a levélküldeménnyel kapcsolatos tudakozódást, tudakozvány beadását?

A nyomkövetés lekérdezési információk tájékoztató jellegűek. Amennyiben hivatalos és hiteles igazolásra van szüksége egy adott küldemény kézbesítésével kapcsolatban, akkor ezt, az eddig megszokott módon tudakozvány benyújtásával kérheti meg.

8.) Kiadja-e a Posta a személyazonosság igazolása kapcsán rögzített adatokat?

Kizárólag hatósági megkeresés esetén, a hatóság számára kerülnek kiadásra ezek az információk.

9.) A bíróság elfogadja a hiteles kézbesítési igazolást?

Az elektronikus csatornán átadott hiteles kézbesítési igazolás - amin a küldeményt átvevő aláírásának képe is rögzítésre kerül - megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és feltételeknek. Felhasznált eszközeink és informatikai rendszereink pedig megfelelnek az általános információbiztonsági zártsági követelményeknek, így biztosítva a kézbesítési igazolás bizonyításra alkalmas hitelességét. Az elektronikus kézbesítési igazolás tehát hivatalos okiratnak minősül, így a bíróság elfogadja, mint bizonyításra alkalmas dokumentumot.