Vámmal kapcsolatos kérdések

 

Ügyfélszolgálati portál >> Vám

 

Vámszabályok 2021. július 1-jei változásával kapcsolatos kérdések

Miért kell vámkezelni a küldeményem, amit korábban nem kellett?

Európai Uniós rendelet változása miatt. Az Európai Unió valamennyi országában, így Magyarországon is megszűnik az unión kívülről érkező 22 euró alatti áruk áfamentessége. Valamennyi EU-n kívülről érkező küldeményt vámkezelni kell.

Mi történik a 2021. június 30. előtt rendelt, EU-n kívüli országból érkező árut tartalmazó küldeményekkel?

A 2021. június 30-ig megrendelt, de 2021. július 1-jétől a Nemzetközi Posta Kicserélő Központba érkező küldemények vám elé állítása a július 1-jétől érvényben lévő jogszabályok szerint történik.

Vámkezeléssel kapcsolatban hol találok jogszabályi hivatkozást?

A posta.hu/vam oldalon az „Egyéb információk, további hasznos tudnivalók” között gyűjtöttük össze a vámkezeléssel kapcsolatos legfontosabb rendeleteket, szabályozásokat.

Miért van szükség vámkezelésre, mikor eddig nem kellett semmit vámolni?

2021. július 1-jétől megszűnt a 22 euró érték alatti küldemények áfamentessége. Valamennyi EU-n kívülről rendelt küldeménynél – uniós jogszabály szerint - vámkezelési eljárást kell lefolytatni, a küldemények után áfát és postai vámkezelési díjat kell fizetni, 150 euró fölött pedig vámot is.

Ajándékozással kapcsolatos kérdések

Változtak-e 2021. július 1-jén az ajándékként vagy egyéb vámmentességi jogcímen érkező küldeményekre vonatkozó jogszabályi feltételek?

A vámmentességi szabályok nem módosultak (pl. jövedéki termékek továbbra sem vámmentesek). A legfeljebb 45 euró értékű ajándékküldeményekre vonatkozó áfamentesség továbbra is alkalmazható.

Kell-e áfát fizetnem, ha ajándékot kapok?

A legfeljebb 45 euró értékű ajándékküldeményekre vonatkozó áfamentesség továbbra is alkalmazható, ha magánszemélytől magánszemélynek érkezik ajándékba áru.
Ha ajándékként szeretné vámkezeltetni a magánszemélytől érkező küldeményét, akkor még a küldemény Magyarországra érkezése előtt, előzetesen Import Vámkezelési Megbízást szükséges adni a Postának. Ebben az esetben a vámkezelésért megbízásos postai vámkezelési díjat kell fizetnie.
Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy kisebb értékű áru esetén (~10.000 Ft küldeményérték alatt) érdemes átgondolni, melyik eljárással vámkezelteti a küldeményt. Ha automatikus postai vámkezelés keretében történik a vámeljárás, akkor ugyan 27% áfa is terheli a küldeményt, viszont kisértékű küldeményeknél az alacsonyabb sávos postai vámkezelési díj miatt összességében kevesebbet kell fizetnie, mint megbízásos vámkezelés esetén.

Az előzetes vámkezelési megbízás mellékleteként csatolandó a feladótól származó ajándékozási nyilatkozat, mely tartalmazza a feladó és a címzett adatait, küldemény azonosítót, részletes tartalmat, értéket, mennyiséget, valamint annak megerősítését, hogy a küldeményt ajándékba szánta. Az ajándékozási nyilatkozatnak nincs formai követelménye, megtehető az ITT elérhető nyomtatványon vagy email is megfelelő.

Kérjük vegye figyelembe, hogy utólagos vámeljárásra, azaz felülvizsgálat keretében az alapeljárásban automatikus postai vámkezelésen átesett küldemény újbóli, ajándék vámmentességi jogcímen történő vámkezelésére nincs lehetőség.

Mi a vámmentességi értékhatár?

A vámmentesség értékhatárát a vámmentességi rendelet tartalmazza, euró pénznemben kifejezett összegben. Viszont a magyarországi vámkezelés során a küldemények értékének bejelentése forintban történik, amely az árfolyam változás miatt nem képez állandó összeget. Ennek okán a vámmentességi rendelet 127. cikkében, a VA 48. cikk (3) bekezdésében, illetve az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 138. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével minden évben a vámhatóság forintban is rögzíti az euróban kifejezett összegek megfelelőjét évenkénti érvényességgel.
Amennyiben ezeket az értékhatárokat átlépi vámkezeléskor a küldemények számított forintösszege, abban az esetben vámot és áfát is meg kell fizetni.

Vámeljárással, vámkezeléssel kapcsolatos kérdések

Mit jelent az automatikus vámkezelés? Mely küldemények vámkezelését végzi automatikusan a Posta?

Az automatikus vámkezelés lényege, hogy a Posta a Vámhatóság felé benyújtandó nyomtatványokat a külföldről elektronikusan megkapott adatok birtokában tölti ki, vagyis eltérő ügyfélrendelkezés híján a címzettek közreműködése nélkül lezajlik a magánszemélyeknek szóló küldemények vámkezelése.

Azoknál a küldeményeknél történhet automatikus vámkezelés, amelyeknél valamennyi szükséges adat rendelkezésre áll a vám-árunyilatkozat kitöltéséhez, vámeljárás lebonyolításához, illetve tartalmuk értéke nem haladja meg a 150 eurót, és a küldemény tartalma nem jövedéki termék, parfüm vagy kölni

Kisértékű árut rendeltem Kínából. Mit kell tennem a gyors vámeljárás érdekében?

Rendeléskor adja meg pontosan az adatait! Személyes adatai megadásakor mindig teljes, valós nevet írjon, a közelebbi címet a legrészletesebben tüntesse fel (legyen utca, házszám, emelet, ajtó, stb.), figyeljen a helyes irányítószámra, email címét és telefonszámát is pontosan adja meg! 150 euró alatti értékű küldemény esetén nincs külön teendője, a vámkezelést a Posta automatikusan elvégzi Ön helyett, és már csak a vámkezelésről és díjfizetésről küld értesítést.

Honnan tudja a Posta, hogy mi van a küldeményben és mennyi az értéke?

A vámvizsgálatot a webáruház vagy a külföldi posta által automatikusan előre küldött elektronikus adatok alapján végzi el a Posta, azonban a NAV kérheti a küldemény tartalmának, értékének igazolását.

Mely küldemények esetén kell előzetesen megbízást adni a postának vámkezelésre?

Az alábbi esetekben kell külön vámkezelési megbízást eljuttatni hozzánk:

  1. az áru értéke meghaladja a 150 euró
  2. a küldemény jövedéki terméket (pl. dohány, alkohol) vagy parfümöt/kölnit tartalmaz
  3. a címzett cégként, szervezetként kéri a küldemény vámkezelését
  4. ajándék jogcímen kéri a vámkezelést, mivel a küldeményt magánszemély adta fel és az abban elhelyezett tartalom 45 euró érték alatti ajándék
  5. a küldemény egyéb vámmentességi jogcím alá tartozó tartalommal rendelkezik és vámkezelését ennek megfelelően kéri a címzett
  6. a küldeményt eltérő áfa-adókulcs számításával kéri vámkezeltetni a címzett

A megbízást előzetesen, még a küldemény Magyarországra érkezése előtt kell megadnia a küldeményazonosító ismeretében. Részleteket a posta.hu/vam oldalon talál.

Adhatok-e cégként állandó vámkezelési megbízást a Postának bejövő nemzetközi küldeményeim vámkezelésére?

Kizárólag eseti jelleggel, küldeményenként lehet benyújtani vámkezelési megbízást. Árutovábbítási megbízás is csak eseti jelleggel adható. Az új eseti megbízási nyomtatvány a https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomtatvanyok_urlapok oldalról tölthető le.

Van-e lehetőség a Postai Vámügynökségnél személyesen intézkedni a vámkezelésről?

A vámügyintézéshez személyes ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.

Cégem számára rendeltem egy terméket, de a saját nevem is meg volt adva a címzésben. Miért úgy vámolták, hogy az nekem szól?

Előzetesen a postára beküldött vámkezelési megbízás nélkül 150 euró érték alatt minden küldeményt magánszemélynek szólóként, automatikusan vámkezel a Posta. Javasoljuk, hogy ha cég nevére vár küldeményt, még a Magyarországra érkezés előtt, előre rendelkezzen a céges vámkezelésről. Részleteket az előzetes vámkezelési megbízás adásról a posta.hu/vam oldalon olvashat.

Honnan tudja a Posta, hogy mi van a küldeményben és mennyi az értéke?

A Posta a vámkezelést a webáruházak/külföldi posták által, egy nemzetközi postai IT rendszerbe elektronikusan beküldött részletes küldeményadatok alapján végzi el. A Posta a küldeményadatokat nem köteles vizsgálni, azonban a NAV kérheti a küldemény tartalmának, értékének igazolását. A Posta elektronikusan megkapja a feladó és a címzett adatait, a küldemény tömegét, tartalmát, értékét és a nemzetközi postai szállítási díjat. Ha minden adat rendelkezésre áll, a posta az EU-n kívülről érkező kis értékű küldemények vámkezelését automatikusan végzi el. Ha nem érkezett be elektronikusan minden szükséges adat a vámkezeléshez, akkor SMS-ben/emailen, vagy levélben értesíti a címzettet és kér további információt a küldeményről.

Hogyan kell vámolnom a küldeményemet?

A Magyar Posta a 150 euró érték alatti áru tartalmú küldemények vámkezelését, vám elé állítását jogszabályi felhatalmazás alapján a NAV-val közösen kialakított speciális vámkezelési eljárás keretében, automatikusan végzi. A vámkezelés külön címzetti megbízás nélkül történik, gyorsítva és egyszerűsítve a 3. országból származó, áru tartamú küldemények vám elé állítását. Ha a posta minden adatot elektronikusan megkap a küldő postától/webáruháztól, akkor automatikusan lezajlik a vámkezelés, a címzett már csak a fizetendő áfa és vámkezelési díj fizetéséről kap értesítést. Amennyiben a címzett nem a Postával kívánja elvégeztetni a vámkezelést, arról a küldemény megérkezését megelőzően rendelkezhet.

Honnan tudja a Magyar Posta, hogy mennyi a Kínából jövő küldeményem értéke és mennyi szállítási díjat fizettem rendeléskor? Ez nincs is rajta a küldeményen!

A feladó webáruháztól/külföldi postáktól előzetesen, elektronikusan, egy erre a célra kialakított IT rendszeren keresztül megkapja a Magyar Posta a küldemények adatait, beleértve a feladó és címzett adatait, a küldemény értékét, tartalmát és a nemzetközi szállítási díjat.

Webáruházi megrendeléseket érintő kérdések

Mely országokból érkező küldemények után nem kell vámot és áfát fizetni?

Nem keletkezik vám- és áfa fizetési kötelezettség az EU tagállamaiból vásárolt áruk magyarországi beérkezését követően. EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország. Észak-Írország egyelőre az EU ÁFA-övezet része maradt, így az onnan érkező áruk után sem kell 2024-ig áfát fizetni.

Ugyanakkor előfordul, hogy a harmadik országból származó áru olyan EU-ban található nemzetközi áru-elosztóközpontból érkezik Magyarországra, ahol annak tényleges vámkezelésére (áfafizetésre, vám megfizetésére) még nem került sor. Az ilyen európai elosztóközpontokból érkező küldemények vámkezelését a Magyar Posta Nemzetközi Posta Kicserélő Központjában végzik el, az EU-n kívülről érkezett küldemények vámkezelésével azonos módon.

Az Észak-Írországból rendelt termékek után kell fizetni áfát vagy vámot

Észak-Írország speciális státuszt élvez 2024. december 31-ig, amely szerint a termékértékesítések tekintetében EU tagállamként kezelendő és az EU vám-, ÁFA- és statisztikai jogszabályait kell alkalmazni továbbra is.

Miért fontos, hogy pontos adatokat adjak meg a távol-keleti webshopos rendelésem során?

A pontos adatokra azért van szükségünk, mert a rendeléskor megadott adatok alapján végezzük a beérkezett küldemények vám elé állítását. Továbbá azért is fontos, hogy mindig pontos név, közelebbi cím, email cím és mobiltelefonszám legyen megadva rendeléskor, hogy biztosan elérjük a címzetteket, ha teendőjük van a vámkezelés során.

Free shippinggel rendeltem terméket távol-keleti webáruházból. Ebben az esetben csak a termék ára után kell áfát és postai vámkezelési díjat fizetnem? A termék árában már benne van a szállítási díj?

A free shippinggel rendelt termékek árában a nemzetközi szállítási díj jellemzően nincs benne, azt a webáruház egyéb kedvezményként, egyedi promóció keretében biztosítja.

 

A szállításért a webáruház fizeti a szállítási díjat, mely az elektronikus vámadatok közé is bekerül. Az elektronikusan megküldött küldemény adatok alapján indítja a vámkezelést a Posta, és az áfa alapját így a küldemény értéke és nemzetközi szállítási díj összege adja.

Honnan tudom, hogy egy webshop regisztrált-e az IOSS-be és náluk ki tudom-e fizetni az áfát a rendeléskor?

A legtöbb nagyobb webáruház (pl. AliExpress, Amazon, eBay, Rakuten, Wish) már regisztrált az IOSS-be. Javasoljuk, hogy az IOSS regisztrációval kapcsolatban a webáruház ügyfélszolgálatához forduljanak további információért. Illetve, amennyiben az áru vásárlásakor az online felületen az áfát (VAT) is meg kell fizetnie, akkor IOSS regisztrált webáruházról beszélhetünk.

Vámterhekkel, postai díjakkal kapcsolatos kérdések

Miért kell vámkezelni azokat az árukat, amelyeknél az áfát a webshopban már kifizették (IOSS alkalmazásával)?

A vámeljárás során minden EU-n kívülről rendelt áru tartalmú küldeményhez vám-árunyilatkozatot kell benyújtani a NAV felé, függetlenül attól, hogy az áfa megfizetésére a külföldi webáruházban előzetesen már sor került-e. A Posta a vámügyintézésért a Postai Szolgáltatások Általános Szerződéses Feltételekben meghatározott közreműködői díjat számít fel, melynek összege online fizetés esetén 399 Ft*, kézbesítéskor történő fizetéskor 799 Ft*.
*2021. július 1-jén érvényes díjszabás szerint.

Rendeléskor kifizettem az áfát a külföldi webáruházban (IOSS alkalmazásával), de a Magyar Posta is szedett be áfát a küldemény kézbesítésekor. Miért van ez? Mi a teendő ebben az esetben?

A nagyobb külföldi webáruházak már regisztráltak az IOSS rendszerbe, ami lehetővé teszi számukra, hogy a megrendelt termék utáni áfát már rendeléskor beszedjék. Ilyen esetben a Magyar Posta az elektronikus küldeményadatokkal együtt egy speciális kódot kap a külföldi postától, amely igazolja, hogy az adott küldemény után az áfát előzetesen beszedték.
Amennyiben a kód megfelelő, és a NAV a vámkezelés során visszaigazolja ezt a tényt, áfa már nem terheli a küldeményt.
Előfordulhat, hogy az elektronikus adatokban a feladó nem vagy helytelenül továbbította a speciális IOSS azonosítót, ebben az esetben a küldemény csak áfa megfizetése ellenében kézbesíthető.
Az IOSS azonosító utólagos figyelembevételével történő újbóli vámkezelés lefolytatására nincs lehetőség, ezért erre vonatkozó igény esetén kérjük, hogy forduljon az értékesítő platformhoz az áfa összeg visszatérítése érdekében.

Meg kell-e fizetni a 10 euró alatt kiszabott áfát?

Igen, 2021. július 1-jétől a 150 eurót meg nem haladó belső értékű küldemények esetén a NAV a 10 euró alatti áfa összeget is kiveti.

Mi alapján számítják a fizetendő áfát, ha vámkezelendő küldeményem érkezik?

A küldemény értéke és a szállítási költség összege után kell az áfát megfizetni.

Mennyibe kerül a postai vámkezelés az 5% áfa tartalommal rendelkező küldemények (pl. könyvek) esetén?

Az automatikus postai vámkezelés során egységesen 27% lesz az alkalmazott áfa mértéke. Előzetes nyilatkozat (vagy utólagos felülvizsgálati kérelem) benyújtása útján van arra lehetőség, hogy ettől eltérő adókulcs alkalmazásával folyjon le a vámkezelés. Felhívjuk figyelmét, hogy előzetes nyilatkozat alapján történő postai vámkezelés díja (Megbízásos postai vámkezelés), illetve utólagos felülvizsgálat esetén a felülvizsgálat díja jelentősen eltér (magasabb) a július 1-jén újonnan bevezetésre kerülő automatikus postai vámkezelés díjától.

Hogyan érhetem el a vámhatározatot és honnan tölthetem le a postai díjról szóló számlát?

A fizetendő összegekről egy linket és hozzáférési kódot kap emailben vagy sms-ben. A linkre kattintva bankkártyás fizetéssel online egyenlítheti ki az összeget, s töltheti le a sikeres vámkezelésről, vámterhekről szóló dokumentumot a küldeményhez tartozó irányítószám megadásával. A befizetést követően ugyanezen az online felületen elérhetővé válik az e-számla is. Utánvételes fizetésnél a kézbesítés során kapja meg az e-számla letöltéséhez szükséges hozzáférési kódot. Az e-számla és a sikeres vámkezelésről szóló dokumentum 60 napig érhető el.

Miért kell áfát fizetni a nemzetközi szállítási díj után is? Nem elegendő csak az áru értéke után áfát fizetni?

Az áfáról a hatályos Áfa törvény (74-76. §) rendelkezik, mely szerint az áfa alapba a nemzetközi szállítási díj is beletartozik.

1-2 eurós dolgot rendeltem Kínából ingyenes szállítással (free shippinggel). Hogyan számolják ki ebben az esetben az áfát?

Az áfáról a hatályos Áfa törvény (74-76. §) rendelkezik, mely szerint az áfa alapba a nemzetközi szállítási díj is beletartozik. Függetlenül attól, hogy a címzett fizetett-e a webáruháznak szállítási díjat, vagy ingyenes szállítással tudott rendelni, a feladó webshop a külföldi postának fizetett a szállításért díjat, mely áfa alapot növelő összeg, és az áfa számításánál figyelembe kell venni. A szállítási díj is hozzáadódik az áfa számításakor a küldemény értékéhez. A Posta az áfaszámításnál akkor veszi figyelembe a nemzetközi szállítási díjat, ha ezt a feladó kifejezetten megadta a vámadatok között.

Kell-e postai díjat fizetnem, ha a vámkezelést a NAV eVám felületén végzem el?

A vám-árunyilatkozat benyújtását a NAV eVÁM felületén is megteheti, ahol az áfát és az esetleges vám összegét is rendezni tudja. A Posta ebben az esetben közreműködőként vesz részt küldeménye vámkezelésében, melyért közreműködői díjat számít fel. Ennek összege – az áru értékétől függetlenül - 799 Ft*. A díjat a küldemény kézbesítésekor vagy postán történő átvételekor tudja kifizetni.
*2021. július 1-jén érvényes díjszabás szerint.

Jellemzően kis értékű bizsukat vagy konyhai dekor eszközöket szoktam külföldről rendelni. Milyen vámterheket kell fizetnem?

Ha EU-n kívüli országból érkezik kis értékű küldeménye, áfa és postai vámkezelési díj terheli a küldeményt. Az áfa mértéke az áruérték és a szállítási költség összegének 27%-a. Az IOSS rendszerbe regisztrált nagyobb webáruházakban (pl. Wish, eBay, AliExpress, Amazon, Rakuten) az áfát előzetesen már ki tudja fizetni a rendeléskor az áru értékével és a szállítási díjjal együtt, így Magyarországon a vámkezelésért már csak postai vámkezelési díjat kell fizetnie. A postai vámkezelési díj sávos díjazással kerül meghatározásra a küldemény értéke alapján, melyet megfizethet online (amennyiben értesítést kap az online fizetési lehetőségről az áru Magyarországra érkezésekor), vagy a küldemény kézbesítése során.

Az érkezett küldeményem címiratán azt látom, hogy Hollandiából érkezett, ami EU tagország. Miért kell mégis áfát és vámkezelési díjat fizetnem?

Amennyiben a harmadik országból származó áru olyan EU-ban (pl. Hollandiában) található nemzetközi áru-elosztóközpontból érkezik Magyarországra, ahol annak tényleges vámkezelésére valamint az áfafizetésre és vám megfizetésére még nem került sor, az érkező küldemények vámkezelését a Magyar Posta Nemzetközi Posta Kicserélő Központjában köteles elvégezni, az EU-n kívülről érkezett küldemények vámkezelésével azonos módon.

Postai értesítésekkel , KÉZBESÍTÉSSEL kapcsolatos kérdések

Sok dolgot rendeltem külföldről. A vámkezelésről értesítést kaptam, de nem tudom mi a tartalom.

A küldemény azonosítószámát a feladó megadja a rendelés emailen történő visszaigazolással együtt. Ennek megfelelően az azonosító alapján visszakereshető az ahhoz tartozó tartalom.

Értesítést kaptam, hogy a rendelt küldeményem esetén fizetnem kell, pedig nem rendelkeztem a vámkezelésről és kisértékű a küldeményem. Mi a teendőm?

2021. július 1-től megszűnt a 22 euró érték alatti küldemények áfamentessége, így minden küldemény áfaköteles, 150 euró fölött pedig vámot is kell fizetni utána, ha az Európai Unión kívülről érkezik.

A vámkezelési folyamat általános lépései a következők:

  1. A vámkezelés 150 euró érték alatti küldemény esetén a címzett értesítése nélkül automatikusan történik. Ha a vámkezeléshez nem áll rendelkezésre valamennyi szükséges adat, értesítést küldünk, melyben kérjük az adatok megadását az automatikus vámkezelés lefolytatásához.
  2. A vámkezelést követően a címzettet a küldemény elektronikus adataiban szereplő elektronikus elérhetőségen (emailen vagy sms-ben) értesítjük az online fizetés lehetőségéről, a fizetendő áfa és postai díj összegéről.
  3. A kézbesítő postára továbbítjuk a küldeményt. Ha online nem történt meg a fizetés, kézbesítéskor szedjük be az összeget.

Értesítést kaptam arról, hogy nemzetközi küldeményem érkezett, és a vámolás költségeit online is kifizethetem. Hogyan és meddig tudom online kifizetni a költségeket?

Az értesítéstől számított 48 óra áll rendelkezésére a bankkártyával történő online fizetésre. Ezt követően kizárólag utánvételes módon – kézbesítéskor - rendezheti a kiszabott vámterheket és a postai vámkezelés díját.

A postától nem kaptam sem SMS-t, sem emailt arról, hogy vámkezelendő nemzetközi küldeményem érkezett, és a díjakat kifizethetem online, pedig pontosan megadtam minden elérhetőségi adatomat rendeléskor. Miért van ez?

Az elérhetőségi adatokat - beleértve az elektronikus elérhetőségeket - a webáruháztól/külföldi postától kapja meg a Posta egy IT rendszeren keresztül. Ha az elektronikus elérhetőségi adatokat nem töltötték fel a küldemény adatok közé, esetleg rossz formátumban adták meg azt, akkor a Posta nem tud SMS-t, emailt küldeni. A posta arra törekszik, hogy minden küldeményadatot előre és megfelelő formátumban megkapjon, így folyamatosan monitorozza a beérkező adatokat és egyeztet a külföldi postákkal.

Nem kaptam sem sms-t/email-t az online díjfizetésről, pedig a küldeményem címiratán ott volt a telefonszámom. Miért van ez?

Az elérhetőségi adatokat - beleértve az elektronikus elérhetőségeket -, a külföldi postától/webáruháztól kapja meg a Posta egy IT rendszeren keresztül. Az automatikus vámkezelés során, továbbá az online fizetésről szóló értesítéshez a Posta nem vizsgálja, hogy a küldemény címiratán milyen adatok szerepelnek. Az automatikus vámkezelést és a díjfizetésről szóló értesítés kiküldését az elektronikusan rendelkezésre álló adatok alapján végzi el a Posta.

Az áfát előre megfizettem rendeléskor, viszont a Postától értesítést kaptam arról, hogy a postai vámkezelésért díjat kell fizetnem. Miért?

Valamennyi EU-n kívülről érkező küldeményt vámkezelni kell, függetlenül attól, hogy az áfát a rendeléskor már megfizették-e. Ha Magyarországra úgy érkezik áru, hogy a vámkezelésre más EU tagországban előzetesen még nem került sor, akkor a vámkezelés nálunk történik, melyért a posta szolgáltatási díjat számít fel.

Kifizettem a Postának online az áfát és a postai vámkezelési díjat, viszont a küldeményt hetek óta nem kaptam meg. Mit csináljak?

Kérjük, mielőbb forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!

A postai kézbesítőnél miért nem tudom bankkártyával kifizetni a vámterheket?

A kézbesítést végző munkatársaink közül a közönséges és ajánlott levelek kézbesítésével foglalkozó munkatársaink, bankkártya elfogadó terminállal nem rendelkeznek, így náluk bankkártyával sajnos nem tudnak fizetni. Amennyiben a postán történik az érkezett küldemény átvétele, lehetőség van bankkártyával történő fizetésre, hiszen a legtöbb postánk rendelkezik POS terminállal. (Belföldi és nemzetközi csomagokat, esetenként nagyméretű regisztrált ajánlott leveleket kézbesítő postai futárok jellemzően rendelkeznek bankkártya elfogadó terminállal, így náluk ki lehet fizetni a vámolás költségeit bankkártyával.

Miért kell a külföldi rendelésemért bemenni a postára? Pedig a vámolás költségeit online már kifizettem!

A kézbesítési szabályok nem változtak. Ha a levélként érkezett közönséges nemzetközi küldeményt a méretei miatt levélszekrény útján nem lehet kézbesíteni, akkor a címzettet a posta a küldeményen szereplő adatok alapján elektronikusan vagy papír alapú értesítő útján értesíti. Az érkezett küldeményt az értesítőben megjelölt postán lehet átvenni az értesítéstől számított 15 napig.

Értesítést kaptam arról, hogy online kifizethetem az áfát és a vámkezelés díját, de nem működik a weboldal. Mit tegyek?

Azt javasoljuk, hogy ebben az esetben próbálja meg újra egy későbbi időpontban a fizetést. Az online díjfizetésre az értesítés kiküldésétől számítva 48 óra áll rendelkezésre.

JÖVEDÉKI TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Milyen áruk tartoznak a jövedéki termékek közé?

Jövedéki terméknek számítanak azok az áruk, amelyeket a jövedéki törvény ide sorol, ezáltal jövedéki adóval terheli, szállítását, értékesítését külön engedélyhez köti.
Postai forgalomban leggyakrabban az alábbi jövedéki termékeket adják fel küldeményként:

- dohánytermékek kategóriája (az elektromos cigaretta kivételével): szivar, szivarka, finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány, töltőfolyadék (elektromos cigarettához), füst nélküli dohánytermék vagy dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék
- szeszes italok kategóriája: égetett szeszek, borok, sörök, alkoholtermékek.

Postai forgalomban milyen feltételekkel vámkezelhető a jövedéki termék tartalmú csomag?

Postai forgalomban a magánszemélytől magánszemélynek, legfeljebb 45* euró értékű és ajándékként** érkező, ezzel együtt a vámmentes mennyiségi korlátnak megfelelő tartalmú csomagok vámkezelhetőek.

*a 45 euró forintban megállapított, NAV által rögzített összege 2023-ra 19.000 Ft.
**Ajándék vámmentességi jogcím alapján történő vámkezelés megbízásos postai vámkezelés (a díjszabás ITT elérhető) igénybevételével, erre vonatkozó előzetes vámkezelési megbízássalés a feladótól származó ajándékozási nyilatkozattal vehető igénybe.

Milyen mennyiségben érkezhet vámmentesen alkohol vagy dohányáru?

A mennyiségi korlátot a vámmentességi rendelet (1186/2009/EK Rendelet) 27. cikke határozza meg, amelynek értelmében a vámmentesen behozható mennyiségek a következők.

Dohánytermék esetén:
- 50 darab cigaretta
- 25 darab szivarka
- 10 darab szivar (darabonként maximum 3 gramm súlyú)
- 50 gramm fogyasztási dohány
- vagy ezen termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek.

Alkohol és alkoholtartalmú italok esetén:
- 1 liter a 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek esetén
- 1 liter a 80 térfogatszázalékos vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etilalkohol termékekből
- 1 liter égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek, tafia, szaké vagy ezekhez hasonló italok esetén, amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg
- 1 liter habzóborokból, likőrborokból; több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség
- 2 liter csendes borok esetén.

Miért korlátozott a behozható jövedéki termékek mennyisége?

A jövedéki törvény rendelkezései szerint ezen árucikkek importja engedélyhez kötött és a mennyiség függvényében jövedéki adó-köteles. A jövedéki adó megfizetése alól csak azok a magánszemélyek mentesülnek, akik postai csomagban ajándékba kapnak vagy személyesen hoznak be magukkal ilyen termékeket, és azok mennyisége nem haladja meg a vámmentességi rendeletben meghatározott mértéket.
A mennyiségi korlát felett a jövedéki engedéllyel rendelkező szolgáltatók jogosultak jövedéki termékek import vámkezelésének lefolytatására. A Magyar Posta jövedéki engedéllyel nem rendelkezik, ezért nincs lehetősége nagyobb mennyiségű jövedéki termék vámkezelésére.

Hogyan kezeli a Posta a vámmentes mennyiséget meghaladó jövedéki termék tartalmú csomagokat?

A jövedéki termék tartalmú küldemények címzettjeivel minden esetben egyeztet a Posta a csomag tartalmával kapcsolatban és megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló adatok egyeznek-e a címzett információival. Amennyiben bebizonyosodik, hogy mennyiségi korláton felüli a tartalom és a címzett nem rendelkezik érvényes jövedéki engedéllyel* vagy nem bízott meg jövedéki termékek importálására jogosult céget, a csomag nem vámkezelhető, vissza kell küldeni a feladó részére, amiről a címzett írásban kap értesítést.

*Fontos szabály, hogy magánszemélyek számára nem ad ki a hatóság jövedéki engedélyt, annak egyedi és speciális szabályozása miatt.

Mi a teendő, ha alkohol- vagy dohányterméket szeretnék rendelni külföldről?

A kereskedelmi forgalomban érkező jövedéki termékek vámkezeltetése csak érvényes jövedéki engedély* bemutatása mellett történhet meg. Javasoljuk, hogy webáruházból történő alkohol- vagy dohánytermék megrendelését követően - ha nem rendelkezik jövedéki engedéllyel - vegye fel a kapcsolatot egy jövedéki termékek importálására jogosult céggel (a szolgáltatók listája elérhető a NAV honlapján) és vele együttműködésben szervezze meg a termékek vámkezeltetését. Ezzel együtt értesítse a Postát a választott, vámkezelésben közreműködő** jövedéki engedélyes importőr bevonásáról a posta.hu/vam oldalon elérhető Előzetes vámkezelési megbízások és rendelkezések című kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, Import vámkezelési megbízás benyújtásával.

*Fontos szabály, hogy magánszemélyek számára nem ad ki a hatóság jövedéki engedélyt, annak egyedi és speciális szabályozása miatt.
**A díjszabás ITT elérhető.

Hogyan kezeli a Posta a küldeményemet, ha elmulasztottam előzetesen bejelenteni a részemre szóló jövedéki termék tartalmú csomag érkezését?

A jövedéki termék tartalmú küldemények címzettjeivel a Posta minden esetben felveszi a kapcsolatot. Az előzetesen benyújtott vámkezelési megbízások meggyorsítják a vámkezelés folyamatát, de előzetes megbízás hiányában a Posta értesítésére is megküldhetőek az alátámasztó dokumentumok. Amennyiben az ajándékként vagy kereskedelmi forgalomban történő, jövedéki termék vámkezelést biztosító igazoló dokumentum mégsem áll rendelkezésre, a csomag nem vámkezelhető, vissza kell küldeni a feladó részére.

 
Ugyfelszolgalat_erkezes_altalanos_kerdes

NEm találtam meg a válAszom,

 

az ügyfélszolgálathoz fordulok