VÁMKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

 

Ügyfélszolgálati portál >> Vám

 

AJÁNDÉKOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Változtak-e 2021. július 1-jén az ajándékként vagy egyéb vámmentességi jogcímen érkező küldeményekre vonatkozó jogszabályi feltételek?

A vámmentességi szabályok nem módosultak. Ennek megfelelően a legfeljebb 45 euró* értékű ajándék küldeményekre vonatkozó áfamentesség ezentúl is alkalmazható.

*Lásd még: „Mi a vámmentességi értékhatár?” kérdést

Az Európai Unión kívülről, ajándékba érkező csomagomat kötelező vámeljárás alá vonni?

Igen, minden Európai Unión kívüli küldemény kötelező vámeljáráson megy keresztül a magyarországi beérkezést követően, azóta, hogy 2021. július 1-jétől az Európai Unió valamennyi országában megszűnt a 22 euró érték alatti küldemények áfamentessége. Vámhatóság általi szabad forgalomba bocsátás nélkül nem kézbesíthető a küldemény a címzett részére.

Milyen küldeményt lehet ajándékként vámkezeltetni?

Az érvényes vámmentességi szabályok szerint ajándékként csak olyan küldemény vámkezelhető áfamentesen, amely magánszemély feladótól magánszemély címzettnek érkezik ajándékba, azaz alkalmi jelleggel és kereskedelmi szándék nélkül, a csomagban elhelyezett termékek összértéke nem haladja meg a 45 eurót* és nem tartalmaz jövedéki terméket (dohányárut, alkoholt).

*Lásd még: „Mi a vámmentességi értékhatár?” kérdést

Mi történik, ha az ajándékba érkező csomagom dohányárut vagy alkoholt is tartalmaz?

Amennyiben az ajándék küldeményben csak egyetlen jövedéki termék is található, amely vámkezeléséhez a címzett nem rendelkezik a termékre vonatkozó import engedéllyel* a vámhatóságnál, a vámkezelés nem hajtható végre. A csomagot a címzett értesítésével egy időben visszaküldjük a feladó részére.

Dohányáru és jövedéki termék szerepel ugyan a vámmentességi rendeletben, azok Magyarországra történő behozatala jövedéki engedély nélkül nem lehetséges. Dohányáru és jövedéki termék vám-és áfa mentesen kizárólag személyi poggyászban hozható be az országba.

*A jövedéki szabályozás hatálya alá tartozó termékek engedélyezési feltételeiről bővebb információ a nav.gov.hu oldalon olvasható. Amennyiben a jövőben jövedéki terméket importálna, a Magyar Postához benyújtandó előzetes vámkezelési megbízáson a vámkezelést lefolytató, engedéllyel rendelkező szolgáltató megnevezése szükséges, tekintettel arra, hogy a Posta jövedéki terméket nem vámkezel. A jövedéki termékek importjára engedéllyel rendelkező vállalkozások megtalálhatóak a https://nav.gov.hu/ado/jovedeki_ado/tajekoztatok_informaciok/jovedeki_engedellyel_rendelkezokoldalon.

Kell áfát fizetnem ajándék jogcímen történő vámkezelés esetén?

Nem kell áfát fizetni, amennyiben a hatóság jóváhagyja a legfeljebb 45 euró* értékű, magánszemélyek között ajándékba érkező csomag ajándékként történő vámkezelését.

*Lásd még: „Mi a vámmentességi értékhatár?” kérdést

Kell vámkezelési díjat fizetnem ajándék jogcímen történő vámkezelés esetén?

Vámkezelési szolgáltatási díj abban az esetben is fizetendő, ha a vámkezelés eredménye áfa fizetési kötelezettséget nem állapít meg. Az ajándék vámmentességi jogcímen történő vámkezelés a díjköteles* megbízásos postai vámkezelés szolgáltatással vehető igénybe.

*A díjszabás ITT elérhető.

Ajándékba érkező csomag vámkezelése kizárólag ajándék vámmentességi jogcímen történhet?

Nem, mert az ajándék vámmentességi jogcím alkalmazása egy lehetőség, nem kötelező. Ennek megfelelően a küldemény vámkezelése megbízásos- és automatikus postai vámkezelési módokkal egyaránt lehetséges.

Az ajándék vámmentességi jogcímen történő vámkezelés feltétele a megbízásos postai vámkezelés igénybevétele, ami előzetesen benyújtott Import vámkezelési megbízással és a feladótól származó ajándékozási nyilatkozattal kezdeményezhető.

Amennyiben nem kíván előzetesen rendelkezni a vámkezelésről, előzetes megbízás hiányában automatikus postai vámkezelés keretében kezeljük a küldeményt.

Ajándékba érkező csomag esetén mi a különbség a megbízásos- és az automatikus postai vámkezelések között?

Kisebb értékű küldemény esetén érdemes átgondolni, hogy melyik vámkezelési eljárást veszi igénybe:
a) Megbízásos postai vámkezelés keretében, ajándékként vámkezelve, a hatóság által elfogadott mentességi kérelem esetén 45 euró* küldemény értékig vám- és áfamentes a csomag, ugyanakkor a megbízásos postai vámkezelés szolgáltatás díja fizetendő.
b) Automatikus postai vámkezelés során az összértékre** számított 27% áfa terheli a küldeményt, azonban a küldemény értékéhez mérten és sávosan meghatározott, alacsonyabb vámkezelési díj miatt összességében kedvezőbb lehet a fizetendő végösszeg, mint megbízásos postai vámkezelés esetén***.

*Lásd még: „Mi a vámmentességi értékhatár?” kérdést
**Az összérték, vagyis az áfa alap a küldemény értéke és a nemzetközi szállítási díj összege.

***A díjszabás ITTelérhető.

Milyen dokumentumokra van szükség az ajándék jogcímen történő vámkezeléshez?

A magánszemély feladótól magánszemély címzettnek érkező, 45 euró* értéket nem meghaladó küldemény ajándékként történő vámkezelésének feltétele a küldemény Magyarországra érkezése előtt benyújtott Import vámkezelési megbízás.

Az előzetes vámkezelési megbízás mellékleteként csatolandó a feladótól származó ajándékozási nyilatkozat, amely tartalmazza a feladó és a címzett adatait, küldemény azonosítót, részletes tartalmat, értéket, mennyiséget, valamint annak megerősítését, hogy a küldeményt ajándékba szánta. Az ajándékozási nyilatkozatnak nincs formai követelménye, megtehető az ITT elérhető nyomtatványon vagy email is megfelelő.

*Lásd még: „Mi a vámmentességi értékhatár?” kérdést

Mi a vámmentességi értékhatár?

A 2024-es évre rögzített keretösszeg 45 euró értékre 17 000 Ft, 150 euró értékre 58 000 Ft.

Amennyiben ezeket az értékhatárokat átlépi egy küldemény számított forintösszege vámkezeléskor, az áfát és a felmerülő vámot is meg kell fizetni.

A vámmentesség értékhatárát a vámmentességi rendelet tartalmazza, euró pénznemben kifejezett összegben. Viszont a magyarországi vámkezelés során a küldemények értékének bejelentése forintban történik, amely az árfolyam változás miatt nem képez állandó összeget. Ennek okán a vámmentességi rendelet 127. cikkében, a VA 48. cikk (3) bekezdésében, illetve az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 138. § (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a vámhatóság minden évben forintban is rögzíti az euróban kifejezett összegek megfelelőjét, évenkénti érvényességgel.

VÁMELJÁRÁSSAL, VÁMKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Miért szükséges vámkezelni a küldeményemet, amit korábban nem kellett?

Európai Uniós rendelet 2021. július 1-i változása miatt. Az Európai Unió valamennyi országában, így Magyarországon is megszűnt az unión kívülről érkező 22 euró érték alatti küldemények áfamentessége, ezért valamennyi EU-n kívülről érkező küldeményt vámkezelni kell. A küldemények után áfát, 150 euró érték felett vámot is fizetni kell. A vámkezelés lefolytatásáért vagy az abban való közreműködésért postai vámügynöki szolgáltatási díj is fizetendő.

Vámkezeléssel kapcsolatban hol találok jogszabályi hivatkozást?

posta.hu/vam oldalon az „Egyéb információk, további hasznos tudnivalók” pontban gyűjtöttük össze a vámkezeléssel kapcsolatos legfontosabb rendeleteket, szabályozásokat.

Mit jelent az automatikus vámkezelés? Mely küldemények vámkezelését végzi automatikusan a Posta?

A postai vámkezelés egy speciális eljárás keretében, a feladó által megküldött elektronikus adatok alapján, automatikusan és egységesen 27% áfakulcs alkalmazásával és magánszemély részére szólóként történik. A Posta a vámhatóság felé benyújtandó vám-árunyilatkozatot a külföldről elektronikusan megkapott adatok alapján állítja elő, és csak hiányos elektronikus adatkör esetén használja fel a csomagoláson feltüntetett adatokat. Adathiány esetén felveszi a kapcsolatot a címzettel, de a legtöbb esetben a címzettek közreműködése nélkül lezajlik a küldemények vámkezelése.

Azoknál a küldeményeknél történhet automatikus vámkezelés, amelyek értéke nem haladja meg a 150 eurót, magánszemély részére érkeznek, a küldemény tartalma nem jövedéki termék, parfüm, kölni, és előzetes eltérő ügyfélrendelkezés nem történt.

Mit jelent, ha egy vámkezelés nem automatikus?

Nem vámkezelhető automatikus eljárás keretében a küldemény abban az esetben, ha az ügyfél a küldemény beérkezését megelőzően attól eltérő nyilatkozatot tett. A nyilatkozat vonatkozhat a megbízásos postai vámkezelés igénybevételére, vagy más szolgáltatóval történő vámkezelésre.

Továbbá a jogszabályok meghatározzák, hogy milyen árukörök esetén (pl. jövedéki termék), milyen értékhatár felett (150 euró) és mely címzetti kör esetében (jogi személyek)nem alkalmazható SA vagy IOSS áfafizetési mód a vámkezelés lefolytatásához, ezért a vámkezelés elvégzéséhez megbízás megléte szükséges.

Mely esetekben merül fel az előzetesen benyújtandó vámkezelési megbízás szüksége?

  • az áru értéke meghaladja a 150 eurót
  • a küldemény jövedéki terméket (pl. dohány, alkohol) vagy parfümöt/kölnit tartalmaz
  • a címzett cégként, szervezetként kéri a küldemény vámkezelését
  • ajándék jogcímen kéri a vámkezelést, mivel a küldeményt magánszemély adta fel és az abban elhelyezett tartalom 45 euró érték alatti ajándék
  • a küldemény egyéb vámmentességi jogcím alá tartozó tartalommal rendelkezik és vámkezelését ennek megfelelően kéri a címzett
  • a küldeményt eltérő áfa-adókulcs számításával kéri vámkezeltetni a címzett

A megbízást előzetesen, még a küldemény Magyarországra érkezése előtt kell megadni a küldeményazonosító ismeretében. Kivételt képez ez alól a fent jelzett áruérték és árujelleg, amely esetekben a Posta mindenképp bekéri a megbízást. Megjegyzendő, hogy az előzetesen benyújtott megbízás gyorsítja a vámkezelést.

Kisértékű árut rendeltem Kínából. Mit kell tennem a gyors vámeljárás érdekében?

Rendeléskor adja meg pontosan az adatait! Személyes adatai megadásakor mindig teljes, valós nevet írjon, címét a legrészletesebben tüntesse fel (legyen utca, házszám, emelet, ajtó stb.), figyeljen a helyes irányítószámra, email címét és telefonszámát is pontosan adja meg!

150 euró alatti értékű küldemény esetén alapvetően nincs külön teendője, mert a vámkezelést a Posta automatikusan elvégzi Ön helyett és csak adathiány esetén küld értesítést. A legtöbb esetben csak a vámkezelés végével, az online díjfizetés lehetőségéről küld értesítést.

Honnan tudja a Magyar Posta, hogy mennyi a Kínából jövő küldeményem értéke és mennyi szállítási díjat fizettem rendeléskor? Ez nincs is rajta a küldeményen!

A feladó webáruháztól/külföldi postáktól előzetesen, elektronikusan, egy erre a célra kialakított IT rendszeren keresztül megkapja a Magyar Posta a küldemények adatait, beleértve a feladó és címzett adatait, a küldemény értékét, tartalmát és a nemzetközi szállítási díjat. Az előre küldött elektronikus adatok alapján végzi el a vámkezelést a Posta, azonban a NAV kérheti a küldemény tartalmának, értékének igazolását.

Adhatok-e cégként állandó vámkezelési megbízást a Postának bejövő nemzetközi küldeményeim vámkezelésére?

Kizárólag eseti jelleggel, küldeményenként lehet benyújtani vámkezelési megbízást. Árutovábbítási megbízás is csak eseti jelleggel adható.

Van-e lehetőség a Postai Vámügynökségnél személyesen intézkedni a vámkezelésről?

A vámügyintézéshez személyes ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.

WEBÁRUHÁZI MEGRENDELÉSEKET ÉRINTŐ KÉRDÉSEK

Mely országokból érkező küldemények után nem kell vámot és áfát fizetni?

Nem keletkezik vám- és áfa fizetési kötelezettség az EU tagállamaiból vásárolt áruk magyarországi beérkezését követően. EU tagállamok: Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Magyarország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország.

Észak-Írország egyelőre az EU áfa-övezet része maradt, így az onnan érkező áruk után sem kell 2024. december 31-ig áfát fizetni.

Az Észak-Írországból rendelt termékek után kell fizetni áfát vagy vámot?

Észak-Írország speciális státuszt élvez 2024. december 31-ig, amely szerint a termékértékesítések tekintetében EU tagállamként kezelendő és az EU vám-, áfa- és statisztikai jogszabályait kell alkalmazni továbbra is.

Miért fontos, hogy pontos adatokat adjak meg az Unión kívüli webshopos rendelésem során?

A pontos adatokra azért van szükségünk, mert a rendeléskor megadott adatok alapján végezzük a beérkezett küldemények vám elé állítását. Továbbá azért is fontos, hogy mindig pontos név, közelebbi cím, email cím és mobiltelefonszám legyen megadva rendeléskor, hogy biztosan elérjük a címzetteket, ha teendőjük van a vámkezelés során.

„Free shipping”-gel rendeltem terméket Unión kívüli webáruházból. Ebben az esetben csak a termék ára után kell áfát és postai vámkezelési díjat fizetnem? A termék árában már benne van a szállítási díj?

A „free shipping”-gel rendelt termékek árában a nemzetközi szállítási díj jellemzően nincs benne, azt a webáruház egyéb kedvezményként, egyedi promóció keretében biztosítja.

A szállításért a webáruház fizeti a szállítási díjat, mely az elektronikus vámadatok közé is bekerül. Az elektronikusan megküldött küldemény adatok alapján indítja a vámkezelést a Posta, és az áfa alapját így a küldemény értéke és nemzetközi szállítási díj összege adja.

Honnan tudom, hogy egy webshop regisztrált-e az IOSS-be és náluk ki tudom-e fizetni az áfát a rendeléskor?

A legtöbb nagyobb online platform, webáruház regisztrált az IOSS-be. Amennyiben az áru vásárlásakor az online felületen az ár tartalmazza az áfát, vagyis az áfát (VAT) is meg kell fizetnie, akkor IOSS regisztrált webáruházról beszélhetünk.

Javasoljuk, hogy az IOSS regisztrációval kapcsolatban a webáruház ügyfélszolgálatához forduljanak további információért.

Hogyan történik a céges vámkezelés IOSS azonosítóval rendelkező küldemény esetén?

Az Áfa törvény alapján (253/P. §, 12/B §. (2) aa) és ab)) nincs lehetőség az adószámmal rendelkező céges vállalkozások részére a távértékesítéssel érkező küldemények IOSS azonosító figyelembevételével történő szabadforgalomba bocsátására. Az erre vonatkozóan benyújtott import vámkezelési megbízásoknak nem tudunk eleget tenni, mert a vámeljárást kizárólag a vámhatóság által megállapított és közölt általános forgalmi adó befizetésével lehet elvégezni. A vásárláskor kifizetett adó összegének visszatérítésével kapcsolatban az internetes értékesítést végző platform illetékes.

Vámterhekkel, postai díjakkal kapcsolatos kérdések

Mi alapján számítják a fizetendő áfát, ha vámkezelendő küldeményem érkezik?

A küldemény értéke és a nemzetközi szállítási díj összege után kell az áfát megfizetni.

Miért kell áfát fizetni a nemzetközi szállítási díj után is? Nem elegendő csak az áru értéke után áfát fizetni?

Az áfáról a hatályos Áfa törvény (74-76. §) rendelkezik, mely szerint az áfa alapba a nemzetközi szállítási díj is beletartozik. Függetlenül attól, hogy a címzett fizetett-e a webáruháznak szállítási díjat, vagy ingyenes szállítással tudott rendelni, a feladó webshop a külföldi postának fizetett a szállításért díjat, mely áfa alapot növelő összeg. Amennyiben a feladó megadta a vámadatok között a nemzetközi szállítási díjat, az áfa számításánál figyelembe kell venni.

Jellemzően kis értékű bizsukat vagy konyhai dekor eszközöket szoktam külföldről rendelni. Milyen vámkezelési költségekre számítsak?

Ha EU-n kívüli országból érkezik kis értékű küldeménye, vám nem, de áfa és postai vámkezelési díj terheli a küldeményt. Az áfa mértéke az áruérték és a szállítási költség összegének 27%-a.

Az IOSS rendszerbe regisztrált nagyobb webáruházakban az áfát már előzetesen ki lehet fizetni a rendeléskor, az áru értékével és a szállítási díjjal együtt, így Magyarországon már csak postai vámkezelési díjat kell fizetni.

A kis értékű küldemények postai vámkezelési díja sávosan került meghatározásra a küldemény értéke alapján, amely megfizethető online (amennyiben értesítést kap az online fizetési lehetőségről a vámkezelés lezárultakor), vagy a küldemény kézbesítése során.

Kell-e postai díjat fizetnem, ha a vámkezelést a NAV eVám felületén végzem el?

Magánszemélyként a vám-árunyilatkozat benyújtását a NAV eVÁM felületén is megteheti, ahol a kirótt terheket is rendezni tudja. A Posta ebben az esetben közreműködőként vesz részt küldeménye vámkezelésében, melyért közreműködői díjat számít fel. A díjat a küldemény kézbesítésekor vagy postán történő átvételekor lehet kifizetni.

Meg kell-e fizetni a 10 euró alatt kiszabott áfát?

Igen, 2021. július 1-jétől a 150 eurót nem meghaladó belső értékű küldemények esetén a NAV a 10 euró alatti áfa összeget is kiveti.

Miért kell vámkezelni azokat az árukat, amelyeknél az áfát a webshopban már kifizették (IOSS alkalmazásával)?

A vámeljárás során minden EU-n kívülről rendelt áru tartalmú küldeményhez vám-árunyilatkozatot kell benyújtani a NAV felé, függetlenül attól, hogy az áfa megfizetésére a külföldi webáruházban előzetesen már sor került-e.

Rendeléskor kifizettem az áfát a külföldi webáruházban (IOSS), de a Magyar Posta is szedett be áfát a küldemény kézbesítésekor. Miért van ez? Mi a teendő ebben az esetben?

A nagyobb külföldi webáruházak már regisztráltak az IOSS rendszerbe, ami lehetővé teszi számukra, hogy a megrendelt termék utáni áfát már rendeléskor beszedjék. Ilyen esetben a Magyar Posta az elektronikus küldeményadatokkal együtt egy speciális kódot kap a külföldi postától, mely igazolja, hogy az adott küldemény után az áfa előzetes kifizetése megtörtént.

Amennyiben a kód megfelelő, és a NAV a vámkezelés során visszaigazolja ezt a tényt, áfa már nem terheli a küldeményt. Előfordulhat, hogy a speciális IOSS kód nem megfelelő vagy hiányzik, ebben az esetben a NAV áfafizetésre kötelezi a címzettet. Ilyenkor a Posta nem tekinthet el az áfa beszedésétől. A címzettnek a webshopot kell felkeresnie és a dupla áfafizetés miatt az összeget ott visszaigényelnie, tekintettel arra, hogy a feladó felelőssége a megfelelő IOSS azonosító szabályos megküldése.

Mennyibe kerül a postai vámkezelés az 5% áfa tartalommal rendelkező küldemények (pl. könyvek) esetén?

Az automatikus postai vámkezelés során egységesen 27% lesz az alkalmazott áfa mértéke. Előzetes nyilatkozatbenyújtása útján van arra lehetőség, hogy ettől eltérő adókulcs alkalmazásával folyjon le a vámkezelés.

Felhívjuk figyelmét, hogy az előzetes nyilatkozat alapján történő postai vámkezelés díja (megbízásos postai vámkezelés) jelentősen eltér (magasabb) az automatikus postai vámkezelés díjától.

A küldeményem címiratán azt látom, hogy Hollandiából érkezett, ami EU tagország. Miért kell mégis áfát és vámkezelési díjat fizetnem?

Áfát és vámot abban az esetben kell fizetni, ha az áru nem uniós országból származik és az értéke meghaladja a 150 eurót. Előfordulhat azonban, hogy a küldemény származási országa és feladási országa nem azonos. A feladó ország kódját a küldeményazonosító utolsó két betűje mutatja. Származási országnak az az állam tekinthető, ahol a terméket előállították.

Amennyiben a harmadik országból származó áru olyan EU-ban (pl. Hollandiában) található nemzetközi áru-elosztóközpontból érkezik Magyarországra, ahol annak tényleges vámkezelésére, valamint az áfafizetésre és vám megfizetésére még nem került sor, az érkező küldemények vámkezelését a Magyar Posta Nemzetközi Posta Kicserélő Központjában köteles elvégezni, az EU-n kívülről érkezett küldemények vámkezelésével azonos módon.

Milyen módon rendezhetem a fizetendő díjakat?

A küldemény címzettje a fizetendő díjakat online módon bankkártyával vagy a küldemény kézbesítésekor fizetheti. Az online fizetésre az értesítéstől számított 48 órán belül van lehetőség, ezt követően csak a kézbesítéskori fizetési lehetőség vehető igénybe.

Az online fizetéshez a küldeményazonosítóra és egy hozzáférési kódra van szükség, utóbbit a Posta email vagy sms útján küldi meg a címzettnek.

Ha a címzett nem kíván online fizetni, a küldemény átvételekor rendezheti az esedékes költségeket.

Hogyan érhetem el a vámhatározatot / vámkezelési igazolást és honnan tölthetem le a postai vámügynöki szolgáltatási díjról szóló számlát?

Amennyiben a rendelés alkalmával megadta email címét és/vagy telefonszámát, a fizetendő összeg kiegyenlítéséhez egy linket és hozzáférési kódot küld a Posta emailben vagy sms-ben. A megadott oldalon az online fizetést megelőzően is letöltheti a vámhatározatot / vámkezelési igazolást a küldeményazonosító és a hozzáférési kód megadásával.

Amennyiben online, bankkártyával kíván fizetni, ugyanezen az oldalon megteheti. A díj sikeres rendezése után a felületen letölthetővé válik az elektronikus számla is.

Kézbesítéskori (utánvételes) fizetés esetén a küldemény átvételekor kapja meg az elektronikus számla és a vámhatározat / vámkezelési igazolás letöltéséhez szükséges hozzáférési kódot.

Az elektronikus számla és a sikeres vámkezelésről szóló dokumentum 60 napig érhető el.

POSTAI ÉRTESÍTÉSEKKEL, KÉZBESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Sok dolgot rendeltem külföldről. A vámkezelésről értesítést kaptam, de nem tudom mit tartalmaz a csomagom.

A feladó a rendelés emailes visszaigazolásában megadja a küldemény azonosítószámát. Ennek megfelelően az azonosító alapján visszakereshető az ahhoz tartozó tartalom.

Értesítést kaptam, hogy a rendelt küldeményem esetén fizetnem kell, pedig nem rendelkeztem a vámkezelésről. Mi a teendőm?

2021. július 1-től megszűnt az Európai Unión kívülről érkező 22 euró érték alatti küldemények áfamentessége, így minden küldemény áfaköteles, 150 euró fölött pedig vámot is kell fizetni utána.
150 euró küldeményértékig a legtöbb esetben nincs teendője a címzettnek, mert a Posta elvégzi a vámkezelést. A vámkezelési folyamat általános lépései a következők:

  1. A vámkezelés 150 euró érték alatti küldemény esetén a címzett értesítése nélkül automatikusan történik. Ha a vámkezeléshez nem áll rendelkezésre valamennyi szükséges adat, értesítést küldünk, melyben kérjük az adatok megadását az automatikus vámkezelés lefolytatásához.
  2. A vámkezelést követően a címzettet a küldeményen feltüntetett elérhetőségen (emailen vagy sms-ben) értesítjük az online fizetés lehetőségéről, a fizetendő áfa és postai díj összegéről.
  3. A kézbesítő postára továbbítjuk a küldeményt. Ha online nem történt meg a fizetés, kézbesítéskor szedjük be az összeget.

Értesítést kaptam arról, hogy nemzetközi küldeményem vámkezelését elvégezték és a vámolás költségeit online is kifizethetem. Hogyan és meddig tudok online fizetni?

Az értesítéstől számított 48 óra áll rendelkezésére a bankkártyával történő online fizetésre. Ezt követően kizárólag utánvételes módon - kézbesítéskor - rendezheti a kiszabott vámterhet és a postai vámkezelés díját.

A postától nem kaptam sem sms-t, sem emailt arról, hogy a vámkezelt nemzetközi küldeményem díját kifizethetem online, pedig rendeléskor pontosan megadtam minden elérhetőségi adatom. Miért van ez?

Az elérhetőségi adatokat - beleértve az elektronikus elérhetőségeket - a webáruháztól/külföldi postától kapja meg a Posta egy IT rendszeren keresztül. Ha az elektronikus elérhetőségi adatokat nem töltötték fel a küldemény adatok közé, esetleg rossz formátumban adták meg, akkor a Posta nem tud értesítést küldeni.

A Posta arra törekszik, hogy minden küldeményadatot előre és megfelelő formátumban megkapjon, így folyamatosan monitorozza a beérkező adatokat és egyeztet a külföldi postákkal.

Nem kaptam sem sms-t, sem email-t az online díjfizetésről, pedig a küldeményem címiratán ott volt a telefonszámom. Miért van ez?

Az elérhetőségi adatokat - beleértve az elektronikus elérhetőségeket -, a külföldi postától/webáruháztól kapja meg a Posta egy IT rendszeren keresztül. Az automatikus vámkezelés során, továbbá az online fizetésről szóló értesítéshez a Posta nem vizsgálja, hogy a küldemény címiratán milyen adatok szerepelnek. Az automatikus vámkezelést és a díjfizetésről szóló értesítés kiküldését alapvetően az elektronikusan rendelkezésre álló adatok alapján végzi el a Posta.

Az áfát előre megfizettem rendeléskor (IOSS), viszont a Postától értesítést kaptam arról, hogy a postai vámkezelésért díjat kell fizetnem. Miért?

Valamennyi EU-n kívülről érkező küldeményt vámkezelni kell, függetlenül attól, hogy az áfát a rendeléskor már megfizették-e. Ha Magyarországra úgy érkezik áru, hogy a vámkezelésre más EU tagországban előzetesen még nem került sor, akkor a vámkezelés nálunk történik, melyért a Posta szolgáltatási díjat számít fel.

Kifizettem a Postának online az áfát és a postai vámkezelési díjat, viszont a küldeményt hetek óta nem kaptam meg. Mit csináljak?

Kérjük, mielőbb forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz!

A postai kézbesítőnél miért nem tudom bankkártyával kifizetni a vámkezelés költségeit?

A kézbesítést végző munkatársaink közül a közönséges és ajánlott levelek kézbesítésével foglalkozó munkatársaink, bankkártya elfogadó terminállal nem rendelkeznek, így náluk sajnos nem lehetséges bankkártyával fizetni. Amennyiben a postán történik a küldemény átvétele, lehetőség van bankkártyával történő fizetésre, hiszen a legtöbb postánk rendelkezik POS terminállal. (Belföldi és nemzetközi csomagokat, esetenként nagyméretű regisztrált ajánlott leveleket kézbesítő postai futárok jellemzően rendelkeznek bankkártya elfogadó terminállal, így náluk ki lehet fizetni a vámolás költségeit bankkártyával.)

Miért kell a külföldi rendelésemért bemenni a postára? Pedig a vámolás költségeit online már kifizettem!

A kézbesítési szabályok nem változtak. Ha a levélként érkezett közönséges nemzetközi küldeményt a méretei miatt levélszekrény útján nem lehet kézbesíteni, akkor a címzettet a posta a küldeményen szereplő adatok alapján elektronikusan vagy papír alapú értesítő útján értesíti. Az érkezett küldeményt az értesítőben megjelölt postán lehet átvenni az értesítéstől számított 15 napig.

Értesítést kaptam arról, hogy online kifizethetem az áfát és a vámkezelés díját, de nem működik a weboldal. Mit tegyek?

Azt javasoljuk, hogy próbálja meg újra egy későbbi időpontban a fizetést. Az online díjfizetésre az értesítés kiküldésétől számítva 48 óra áll rendelkezésre.

JÖVEDÉKI TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Milyen áruk tartoznak a jövedéki termékek közé?

Jövedéki terméknek számítanak azok az áruk, amelyeket a jövedéki törvény ide sorol, ezáltal jövedéki adóval terheli, szállítását, értékesítését külön engedélyhez köti.
Postai forgalomban leggyakrabban az alábbi jövedéki termékeket adják fel küldeményként:

- dohánytermékek kategóriája (az elektromos cigaretta kivételével): szivar, szivarka, finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány, töltőfolyadék (elektromos cigarettához), füst nélküli dohánytermék vagy dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék
- szeszes italok kategóriája: égetett szeszek, borok, sörök, alkoholtermékek.

Postai forgalomban milyen feltételekkel vámkezelhető a jövedéki termék tartalmú csomag?

Postai forgalomban a magánszemélytől magánszemélynek, legfeljebb 45* euró értékű és ajándékként** érkező, ezzel együtt a vámmentes mennyiségi korlátnak megfelelő tartalmú csomagok vámkezelhetőek.

*Lásd még: „Mi a vámmentességi értékhatár?” kérdést
**Ajándék vámmentességi jogcím alapján történő vámkezeléshez a megbízásos postai vámkezelés igénybevétele szükséges, ami egy előzetes vámkezelési megbízás benyújtásával történik, és csatolni kell a feladótól származó ajándékozási nyilatkozatot is.

Milyen mennyiségben érkezhet vámmentesen alkohol vagy dohányáru?

A mennyiségi korlátot a vámmentességi rendelet (1186/2009/EK Rendelet) 27. cikke határozza meg, amelynek értelmében a vámmentesen behozható mennyiségek a következők.

Dohánytermék esetén:
- 50 darab cigaretta
- 25 darab szivarka
- 10 darab szivar (darabonként maximum 3 gramm súlyú)
- 50 gramm fogyasztási dohány
- vagy ezen termékekből vegyesen összeállított arányos mennyiségek.

Alkohol és alkoholtartalmú italok esetén:
- 1 liter a 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalmú égetett szeszes italok és szeszek esetén
- 1 liter a 80 térfogatszázalékos vagy azt meghaladó alkoholtartalmú denaturálatlan etilalkohol termékekből
- 1 liter égetett szeszes italok és szeszek, bor vagy egyéb alkoholalapú aperitifek, tafia, szaké vagy ezekhez hasonló italok esetén, amelyeknek alkoholtartalma a 22 térfogatszázalékot nem haladja meg
- 1 liter habzóborokból, likőrborokból; több tétel esetében részarányosan megfelelő mennyiség
- 2 liter csendes borok esetén.

Miért korlátozott a behozható jövedéki termékek mennyisége?

A jövedéki törvény rendelkezései szerint ezen árucikkek importja engedélyhez kötött és a mennyiség függvényében jövedéki adó-köteles. A jövedéki adó megfizetése alól csak azok a magánszemélyek mentesülnek, akik postai csomagban ajándékba kapnak vagy személyesen hoznak be magukkal ilyen termékeket, és azok mennyisége nem haladja meg a vámmentességi rendeletben meghatározott mértéket.
A mennyiségi korlát felett a jövedéki engedéllyel rendelkező szolgáltatók jogosultak jövedéki termékek import vámkezelésének lefolytatására. A Magyar Posta jövedéki engedéllyel nem rendelkezik, ezért nincs lehetősége nagyobb mennyiségű jövedéki termék vámkezelésére.

Hogyan kezeli a Posta a vámmentes mennyiséget meghaladó jövedéki termék tartalmú csomagokat?

A jövedéki termék tartalmú küldemények címzettjeivel minden esetben egyeztet a Posta a csomag tartalmával kapcsolatban és megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló adatok egyeznek-e a címzett információival. Amennyiben bebizonyosodik, hogy mennyiségi korláton felüli a tartalom és a címzett nem rendelkezik érvényes jövedéki engedéllyel* vagy nem bízott meg jövedéki termékek importálására jogosult céget, a csomag nem vámkezelhető, vissza kell küldeni a feladó részére, amiről a címzett írásban kap értesítést.

*Fontos szabály, hogy magánszemélyek számára nem ad ki a hatóság jövedéki engedélyt, annak egyedi és speciális szabályozása miatt.

Mi a teendő, ha alkohol- vagy dohányterméket szeretnék rendelni külföldről?

A kereskedelmi forgalomban érkező jövedéki termékek vámkezeltetése csak érvényes jövedéki engedély* bemutatása mellett történhet meg. Javasoljuk, hogy webáruházból történő alkohol- vagy dohánytermék megrendelését követően - ha nem rendelkezik jövedéki engedéllyel - vegye fel a kapcsolatot egy jövedéki termékek importálására jogosult céggel (a szolgáltatók listája elérhető a NAV honlapján) és vele együttműködésben szervezze meg a termékek vámkezeltetését. Ezzel együtt értesítse a Postát a választott, vámkezelésben közreműködő** jövedéki engedélyes importőr bevonásáról a posta.hu/vam oldalon elérhető Előzetes vámkezelési megbízások és rendelkezések című kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, Import vámkezelési megbízás benyújtásával.

*Fontos szabály, hogy magánszemélyek számára nem ad ki a hatóság jövedéki engedélyt, annak egyedi és speciális szabályozása miatt.
**A díjszabás ITT elérhető.

Hogyan kezeli a Posta a küldeményemet, ha elmulasztottam előzetesen bejelenteni a részemre szóló jövedéki termék tartalmú csomag érkezését?

A jövedéki termék tartalmú küldemények címzettjeivel a Posta minden esetben felveszi a kapcsolatot. Az előzetesen benyújtott vámkezelési megbízások meggyorsítják a vámkezelés folyamatát, de előzetes megbízás hiányában a Posta értesítésére is megküldhetőek az alátámasztó dokumentumok. Amennyiben az ajándékként vagy kereskedelmi forgalomban történő, jövedéki termék vámkezelést biztosító igazoló dokumentum mégsem áll rendelkezésre, a csomag nem vámkezelhető, vissza kell küldeni a feladó részére.

ELVÉGZETT VÁMKEZELÉS UTÓLAGOS MÓDOSÍTÁSÁVAL (FELÜLVIZSGÁLAT) KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Milyen esetekben kérhető az elvégzett vámkezelés utólagos módosítása?

A szolgáltatás magánszemélyek számára abban az esetben elérhető, ha küldeményük vámkezelése automatikus postai eljárásban történt, de az utólagos módosítást (felülvizsgálatot) eltérő adókulcs vagy értékeltérés indokolja, továbbá elérhető, ha az eredeti eljárás megbízásos postai vámkezeléssel történt.

A szolgáltatás cégek, egyéb gazdálkodó szervezetek számára abban az esetben elérhető, ha az eredeti eljárás megbízásos postai vámkezeléssel történt, továbbá elérhető, ha az alapeljárás automatikus postai vámkezeléssel történt és az utólagos eljárás (felülvizsgálat) célja fizetési kötelezettséget megállapító vámigazgatási határozattal befejeződő eljárás lefolytatása; oly módon, hogy a határozaton nyilatkozattevőként feltüntetett fél nem a Magyar Posta ügyfele (a kérelem benyújtója), hanem a Magyar Posta Zrt. lesz. Ennek oka, hogy a nyilatkozattevő-képviselő státuszban változás nem lehetséges, és ebből kifolyólag a Magyar Posta ügyfele nevére szóló áfaigazolás nem áll elő.

Díjköteles szolgáltatás a felülvizsgálati igény alapján elvégzett utólagos vámkezelés?

Igen. Az utólagos módosítás új vám-árunyilatkozat benyújtásával járó, új vámkezelés lefolytatása, amelyért díjat számít fel a Posta.

KIVITELI VÁMKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

Visszaküldtem egy csomagot a feladónak. Kérhetem-e a korábban kifizetett áfa és vám visszatérítését?

Amikor egy nem uniós országból beérkezett áru visszaküldésre kerül a feladónak, lehetőség van a behozatalkor megfizetett vámteher visszaigénylésére. A visszatérítés érdekében már a küldemény visszaküldése előtt intézkedni kell.

Azon küldemények feladásakor, amelyek után vám- vagy egyéb terhek visszafizetését kéri az ügyfél (az új Uniós Vámkódex 2016. május 1-i hatályba lépése óta), a CN22/CN23 postai vám-árunyilatkozat mellé Kiviteli Kísérő Okmányt is csatolni kell, attól függetlenül, hogy az áru értéke eléri az 1.000 eurót vagy sem.

A Kiviteli Kísérő Okmány kiállítását és a küldendő áru vám elé állítását kérésre, az írásos Kiviteli vámkezelési megbízás alapján elvégzi a Posta. A kifizetett vámteher visszaigénylése és a kiviteli vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatások.

Milyen értékhatártól van szükség kiviteli vámkezelésre?

Az 1.000 euró érték alatti postai küldemények kiviteli vámkezeléséhez elegendő a CN22 vagy CN23 jelű postai vám-árunyilatkozat formanyomtatvány kitöltése, kiviteli vámkezelési eljárás lefolytatására nincs szükség.

1.000 euró küldeményértéktől el kell végezni a küldemény kiviteli vámkezelését. A feladó kérésére a Kiviteli Kísérő Okmány kiállítását és a küldendő áru vám elé állítását elvégzi a Posta az írásos Kiviteli vámkezelési megbízás alapján. A kiviteli vámkezelés lefolytatása díjköteles szolgáltatás.

 
Ugyfelszolgalat_erkezes_altalanos_kerdes

NEm találtam meg a válAszom,

 

az ügyfélszolgálathoz fordulok