Pályázat egyedi fejlesztés támogatására

PÁLYÁZAT EGYEDI FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁRA

Magyarország Kormánya döntött a postai szolgáltatások nyújtásának részletes szabályait tartalmazó 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) módosításáról, mely módosítás a Magyarország területére értékesítő kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozások számára előírja, hogy 2024. március 28-tól az általuk értékesített áruk kézbesítéséhez a honlapjukon választási lehetőségként tüntessék fel a Magyar Posta Zrt. által nyújtott postai (kézbesítési) szolgáltatást is.

A Kormányrendeletben előírt kötelezettségnek történő megfelelés informatikai jellegű fejlesztést is szükségessé tehet, mely fejlesztés abban az esetben terheli a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozást, amennyiben az egyedi (és nem bérelt) webshopmotort használ.

Annak érdekében, hogy az egyedi (azaz saját hatáskörben kifejlesztett) webshopmotort használó kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozások számára a Kormányrendeletnek való megfelelés ne jelentsen indokolatlanul nagy terhet, a Magyar Posta pályázati úton lehetőséget biztosit a felmerülő költségek részben történő megtérítésének igénylésére.

A pályázaton kizárólag azon Magyarországon bejegyzett mikrovállalkozások vehetnek részt, amelyek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (3) bekezdés szerint mikrovállalkozásnak minősülnek, egyedi (és nem bérelt) webshopmotort használnak és amelyek az általuk értékesített áruk kézbesítése tárgyában a Magyar Postával egyedi, írásos formájú szerződést kötnek.

A pályázat menete:

  1. A kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező, egyedi (azaz saját hatáskörben kifejlesztett) webshopmotort használó mikrovállalkozás a honlapját a Kormányrendelet előírásainak megfelelően átalakítja, vagyis a honlapon elérhetővé teszi a Magyar Posta által nyújtott postai szolgáltatást (üzleti csomag). Az üzleti csomag szolgáltatás honlapon való elérhetővé tétele abban az esetben felel meg a Kormányrendelet előírásainak, ha a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó díj és az egyéb szállítási feltételek a Magyar Postával a tárgyban megkötött egyedi szerződésben foglaltakhoz igazodnak.
  2. Az 1. pont szerinti fejlesztést megvalósító vállalkozás írásos formában (vagyis cégszerűen aláírt nyilatkozatban) jelentkezik a pályázatra, jelentkezésében csatolja a fejlesztésről szóló, üzleti titkot nem tartalmazó dokumentációt és a fejlesztéshez kapcsolódó számlát, vagy költségjegyzéket, továbbá megjelöli a fejlesztéssel érintett honlapját, és a bankszámla számát.
  3. A Magyar Posta ellenőrzi a vállalkozás pályázati feltételeknek való megfelelését, a fejlesztés megvalósulását és ezt követően, a pályázó és a pályázat megfelelősége esetén intézkedik a két fél közötti támogatási megállapodás megkötéséről, majd a fejlesztés általános forgalmi adót nem tartalmazó költségeinek – teljes egészében, vagy részben történő – megtérítéséről.

A Magyar Posta a pályázatokat a beérkezés sorrendjében bírálja el, a nyertes pályázó legfeljebb 100.000 Ft támogatásban részesülhet.

A nyertes pályázó vállalja, hogy az általa értékesített áruk kézbesítése tárgyában a Magyar Postával megkötött egyedi, írásos formájú szerződését a szerződés hatályba lépését követően legalább 1 évig fenntartja, és a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó díj és az egyéb szállítási feltételek folyamatosan e szerződésben foglaltakhoz fognak igazodni. Amennyiben a nyertes pályázó e vállalásának részben, vagy teljes egészében nem tesz eleget, úgy a támogatás teljes összegét köteles haladéktalanul visszafizetni a Magyar Posta részére.

A pályázaton a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozás egyetlen érvényes pályázattal vehet részt, a pályázatokat a Magyar Posta az erre a célra rendelkezésre álló kerete terhére bírálja el. A pályázati kiírás a pályázati keret kimerülésééig, vagy a jelen pályázati kiírás visszavonásáig érvényes.

A pályázat elkészítésével kapcsolatos valamennyi költség a pályázót terheli.

A pályázat dokumentumainak megőrzésére, az adatvédelemre és a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra a Magyar Posta mindenkor hatályos vonatkozó szabályzatai az irányadóak.

A pályázatok benyújtása a lenti webformon történő adatok kitöltésével történik.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás az uzleti.ugyfelszolgalat@posta.hu elérhetőségen kérhető.

 

Köszönjük, hogy kitöltötte űrlapunkat!

KÉRJÜK ADJA MEG AZ ADATOKAT!

A mező kitöltése kötelező.
A mező kitöltése kötelező. Hibás mező formátum.
(A pályázat kizárólag a Magyar Postával egyedi szerződésben állók számára érhető el. A szükséges 10 jegyű vevőkódot a szerződés tartalmazza, illetve megadásához keresse postai kapcsolattartóját.)
A mező kitöltése kötelező.
A mező kitöltése kötelező. Hibás mező formátum.

vagy

(számla vagy teljesítés igazolás)
Legalább 1 fájl feltöltése kötelező.
Hiba történt a feltöltés során. Hiba történt a feltöltés során. - file darabszám Hiba történt a feltöltés során. - file típus Hiba történt a feltöltés során. - file méret

Feltöltendő fájlok ({{filesSize}} MB)

{{f.name}} - {{getFileSizeInMb(f.size)}} MB

Feltöltött fájlok

{{filename}}

Legalább 2 darab mező kiválasztása kötelező.