Mit tekintünk vakok írását tartalmazó küldeménynek?

A vakok írását tartalmazó küldemények feladója vagy címzettje vak vagy gyengén látó személy, illetve a vakok hivatalosan elismert intézménye lehet. Belföldre és külföldre egyaránt feladható, a vakok írását tartalmazó dombornyomású papírt, CD-t, audio kazettát, vagy pendrive-ot, illetve egyéb a vak vagy gyengénlátó személyek látásának sérültségéből eredő problémák leküzdésének céljából készített vagy átalakított berendezést, illetve felszerelést foglal magában.

A vakok hivatalosan elismert intézményei:

 • Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (továbbiakban Szövetség)
 • Vakok Állami Intézete
 • FPSZ Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézmény.
 • egyéb állami, egyházi és civil szervezetek, intézmények.

Milyen tartalommal adható fel a vakok írását tartalmazó küldemény?

A teljesség igénye nélkül minden olyan dolog postázható, ami a vakok és gyengén látók életviteléhez nélkülözhetetlen, illetve, ami a mindennapjaikat könnyíti, például:

 • hangfelvételek, CD-k, audio kazetták, pendrive-ok, memóriakártyák, minidisc, MP3 lejátszó, speciális képernyőolvasó vagy képernyőnagyító egyéb szoftverek (melyeket jellemzően a Szövetség ad postára),
 • A/4-es vagy A/3-as különleges papírok (pl. a Szövetség által feladott, Braille-írás előállítására alkalmas, speciális papír), nagyított betűs nyomtatással ellátott dokumentumok,
 • sík és Braille-írást is tartalmazó levelek,
 • dombornyomású írások (Braille-írás, Moon-írás, akadálymentesítésre
 • tagegyesületek feladásában tagsági könyvek és bélyegek.

További feladható segédeszközök:

pl. fehérbot, hagyományos és digitális nagyítók, beszélő eszközök, vérnyomásmérő, vércukormérő, karóra, asztali óra, mérleg, hőmérő, Braille-írógép, Braille-címkéző, tapintható karórák, egyéb dombornyomású ábrák vagy térképek. A vakok írását tartalmazó küldeményt a szolgáltató csak abban az esetben köteles felvenni, ha azt nyitott, a tartalom megvizsgálására alkalmas állapotban adják át. A vizsgálatot követően a szolgáltató a küldeményt lezárja, továbbítja és kézbesíti. A feladás lehetőségét nem befolyásolja, hogy a feladás fizikai folyamatában vak, gyengén látó, vagy látó személy működik-e közre.

Hasznos tudnivalók:

Díjmentesen Igénybe vehető többlet- és kiegészítő szolgáltatások:

 • Ajánlott, tértivevény, ill. kézbesítési igazolás hiteles papíralapú másolata.
 • Továbbá feladásra szánt vakok írását tartalmazó küldemény, valamit a hozzá kapcsolódó többlet- és kiegészítő szolgáltatások országonkénti feladási feltételeiről az  ORSZÁGLAPOK ad tájékoztatást a levélküldeményre vonatkozó feltételek figyelembevételével.

Belföldi és nemzetközi viszonylatba értéknyilvánítás többletszolgáltatással kizárólag postacsomagként, a csomag feladási díjának és a többletszolgáltatás díjának megfizetésével adható fel.

Vak, illetve gyengén látó személyek részére érkező könyvelt küldemény kézbesítése:

 • A küldeményt írni tudó, nagykorú tanú jelenlétében kézbesíti a Posta. A kézbesítő a kézbesítés előtt a címzett, vagy egyéb jogosult átvevő és a tanú személyazonosságát ellenőrzi. A tanú – e minőségének feltüntetése mellett – a kézbesítési okiraton vagy az aláírást rögzítő egyéb technikai eszközön saját nevét írja alá.
 • Nemzetközi viszonylatban feladott küldemények esetében a rendeltetési hely szerinti országban az e szolgáltatás teljesítése érdekében a Postával közreműködő külföldi postai szolgáltató általános szerződési feltételei adnak további tájékoztatást a kézbesítés körülményeiről.

A méret- és tömeghatároktól a Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei oldalon - Terméklapok (5. Vakok írását tartalmazó küldemény) elnevezésű dokumentumból tájékozódhat.

További információért kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat a 061-1-767-8282 telefonszámon, vagy e-mailben az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail címen.
Ügyfélszolgálatunk hétfőn, kedden, szerdán és pénteken 08:00-tól 17:00 óráig, csütörtökön 08:00- 20:00 óráig áll rendelkezése.