Felhívás a személyes adatok védelmére!

Gyakran hallani olyan híreket, melyek témája, a mások személyes adataival történő visszaélés, csalás (bankkártya, levél- és pénzküldemény stb.). Mindezek elkerülése érdekében néhány gyakorlati tanáccsal kívánjuk ellátni Önöket.

A Magyar Posta Zrt. elkötelezett a postai szolgáltatásokat igénybe vevők személyes adatainak védelmében és ügyfelei személyes adatait csak annak jóváhagyásával, meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Ügyfeleink döntő többsége minden, a részéről megtehető óvintézkedést megtesz a privát szférája védelme, így a saját személyes adatai védelme érdekében is. A mai információs társadalom felgyorsult ütemben vezeti be az új technikai eszközöket. A Magyar Posta fejlesztései is tükrözik ezeket a változásokat. A postai szolgáltatások során közvetített dokumentumok, adatok papíralapon vagy elektronikus formában is tartalmazhatnak személyes adatokat. Az Általános Adatvédelmi Rendelet (2016/679 EU rendelet) rendelkezése értelmében személyes adat egy azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Valaki akkor azonosítható, ha közvetlen vagy közvetett módon valamely azonosító adat, például név, szám, helymeghatározó adat (GPS koordináta), online azonosító vagy a testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy egyaránt a papíralapú és elektronikus dokumentumok esetén, – melyek személyes adatot tartalmaznak – különösen figyeljenek az alábbiakra:

  1. A levélszekrényt célszerű a lehető leghamarabb kiüríteni, éjszakára nem javasolt a küldeményeket benne hagyni.
  2. Azt a küldeményt, mely személyes adatot tartalmaz, ne dobják szelektív hulladékgyűjtőbe!
  3. Javasoljuk, hogy hosszú távollét esetén bízzon meg valakit a levélszekrény ürítésével, vagy vegye igénybe a Posta utánküldési szolgáltatását.
  4. Rendszeresen változtassa meg a bankkártya PIN kódját!
  5. Óvatosan, csak nagy körültekintéssel szabad személyes adatokat ismeretlen embereknek kiadni.
  6. A túl szép és kecsegtető ajánlatok mindig gyanúsak.
  7. Bármilyen gyanús esetben a rendőrséghez kell fordulni.

Fontos tudnivaló, hogy a Posta Ügyfélszolgálati Igazgatóság (elérhetőség: 06-1-767-8282) személyes adatkezeléssel kapcsolatos információszolgáltatásban, bejelentések, reklamációk fogadásában és kezelésében az ügyfelek rendelkezésére áll (levélben, telefonon, e-mailben, személyesen).