Postakürt Alapítvány

A Magyar Posta által létrehozott Alapítványok – a Postások a Postásokért Alapítvány, a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány, a Posta a Felsőoktatásért Alapítvány, a Postai Pénzszállítókat és Pénzkezelőket Segítő Alapítvány – egybeolvadásával létrejött a POSTAKÜRT Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az alapítvány célja, feladatai

A művelődés támogatása

A Benczúr Ház Rendezvényközpont színvonalas kulturális produkciókkal, egészségmegőrzéshez kapcsolódó programokkal, kiállításokkal és egyéb, széleskörű ismereteket nyújtó előadásokkal várja az érdeklődőket.
A XIX. század végén épült palota korhű, felújított termeiben lehetőség nyílik családi és baráti összejövetelek, valamint céges rendezvények megtartására is. A terembérlet és vendéglátás árai kedvezőek.

A Postamúzeum feladata a Magyar Posta Zrt. jogelődei által felhalmozott muzeális örökség megmentése, ápolása, a szakmai múlt bemutatása és közkinccsé tétele. A Benczúr Ház második emeletén berendezett állandó kiállítóhely mellett, az ország 12 pontján találkozhatunk tárlatokkal. A világörökség részét képező hollókői múzeumfalu kistemplomának szomszédságában működő múzeumban a palóc-föld postatörténeti érdekességeivel ismerkedhetnek az odalátogatók. Nagyvázsonyban – szemközt a Kinizsi várral – faluképi jelentőségű műemléképületben 1968 óta láthatóak a Balaton-felvidék hírközlési emlékei. Balatonszemesen egy hajdani postai lóváltó állomás ad otthont a postai járműveket bemutató kiállításnak. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban korhű falusi postahivatalt és a postás kisasszonyok szobáját tekinthetik meg az érdeklődők. Az udvari kocsiszínben látható továbbá egy delizsánsz, azaz személyszállító postakocsi eredeti méretben készült mása.

A Postamúzeum nemcsak postai relikviák megtekintésének lehetőségét, de egyéb érdekes programokat is kínál látogatóiknak. Iskolai csoportok színvonalas múzeumpedagógiai foglalkozások közül választhatják ki a számukra hasznos témákat, pl.: írástörténet, képeslapkészítés, dísztávirat tervezés.

Rászorulók támogatása, szociális tevékenységek

A „Postások a Postásokért” támogatási program a rászoruló postás nagycsaládoknak, a súlyosan beteg dolgozóknak és családtagjaiknak, árván, félárván maradt gyermekeinek, a posta szociálisan rászoruló nyugdíjasainak, illetve a Magyar Posta sérelmére elkövetett bűncselekmények áldozatainak és családtagjainak nyújt támogatást. Segíti továbbá a tehetséges postás gyermekeket az első diploma megszerzésében. A Human Assistance (HA) program keretében a Magyar Posta létszám racionalizálásban érintett munkavállalói részére gondoskodó szolgáltatást biztosít az elhelyezkedés elősegítésére.

 

Egyedi kérelmek

Az Alapítvány céljainak megfelelő indokok és körülmények alapján a munkavállalónak, nyugdíjasnak „Adatlapot” kell kitöltenie, melyhez csatolnia kell egy írásbeli kérelmet, valamint a megfelelő igazolások másolatát is. A dokumentumokat az alábbi címre kell megküldeni:

Postakürt Alapítvány 1068 Budapest, Benczúr u. 27.

A beadványban részletesen le kell írni azokat a körülményeket, amelyek alapján a támogatást kéri. A kérelemhez csatolni kell az orvosi vagy egyéb igazolások másolatát. (zárójelentés, igazolás súlyos betegségről, határozat rokkantságról stb.) Rendkívüli esetben (rablás, üzemi baleset, haláleset stb.) a munkahelyi vezetők, a szervezeti egységek, a humán irodák is kezdeményezhetik a hozzájuk tartozó munkavállaló támogatását.

• A munkavállaló által kitöltött Adatlapot a munkahelyi vezető igazolja a postai munkaviszonyt és szükség szerint segítséget nyújthat az Adatlap kitöltéséhez. Az Adatlap, kérelem és igazolások tartalmát az Alapítvány az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeli. Az Adatlap pontos kitöltése lényeges a Segélyezési Bizottság megfelelő döntéséhez. Az Adatlap innen tölthető le.

• A Segélyezési Bizottság a beterjesztett kérelmeket megtárgyalja és határozatban dönt a támogatás odaítéléséről vagy az elutasításról. A Segélyezési Bizottság a döntés meghozatalakor az Alapítvány célkitűzéseit, a kérelmező egészségi állapotát, munkaképességét, anyagi és szociális helyzetét, szolgálati idejét, továbbá közeli hozzátartozói/gyermeke helyzetét és az egyéb támogatások összegét veszi figyelembe. A Segélyezési Bizottság az elutasított határozatról írásban értesíti a kérelmezőt, intézkedik a megítélt támogatási összegek kiutalásáról, végül Közleményt ad ki a támogatások összegéről.

Pályázat útján benyújtható kérelmek
Az Alapítvány az alapító okiratában foglalt célok mentén, pályázatok útján is igyekszik a postás családoknak, a munkatársaknak segítséget nyújtani.

A pályázatokat az Alapítvány a Magyar Posta belső kommunikációs felületein teszi közzé, így azok megjelennek a Postainfón, a társaság belső honlapján, valamint rövid figyelemfelhívásként, a Postás Magazinban. A Postainfón és a belső honlapon, valamint a Postakürt Alapítvány honlapjáról www.pkalapitvany.hu letölthető formában megtalálható az aktuális „Pályázati felhívás” a feltételek részleteivel, továbbá a minden esetben kötelezően kitöltendő „Pályázati adatlap”.

Az alapítvány adatai

Postakürt Alapítvány

  • Székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 27.
  • Postacím: 1068 Budapest, Benczúr u. 27.
  • E-mail cím: info@pkalapitvany.hu
  • Bankszámlaszám: MBH Bank Nyrt. 18203332-06020901-40010012
  • Adószám: 18248649-2-42
  • A Fővárosi Bíróság 7.Pk.60424/2003/3. 8930. sorszám alatt vette nyilvántartásba az Alapító okiratot.
  • Alapította: a Magyar Posta Zrt /cégjegyzékszám: cg. 01-10-042463 a Polgári Törvénykönyv 74/A. §-ának /1/ bek. alapján, 2003. évben határozatlan időre.
  • A Postások a Postásokért Alapítvány névváltoztatását, illetve a postai alapítványokkal történő egyesülését a Fővárosi Törvényszék 7.PK.60.424/2003/35. számú végzésével hagyta jóvá.

Jogállása: önálló jogi személy, közhasznú szervezet /1997. évi CLVI törvény 2. § /1/ bek. b. pont; és /2/ bek. Közhasznú szervezetekről szóló törvény. Kszt./
Jellege: nyitott szervezet, csatlakozhat bármely természetes és jogi személy, ha az Alapítvány célkitűzéseivel egyetért.
Függetlensége: közvetlen politikai tevékenységet nem végez.

Az alapítvány szervezete

Kuratórium: az Alapítvány ügydöntő, ügyvezető illetve képviselő szerve.
Elnök: Lőrinczy György
Tagok: Oláh Tünde, Borbély László, Mundruczó Kornél, Hegmanné Nemes Sára, Palich Etelka, dr. Dirák Anna

Felügyelőbizottság: dr. Belányi Márta elnök
Tagok: Mecséri Lajos, dr. Bede Máté

A Postakürt Alapítvány ügyvezetője: Oláh Tünde

Postamúzeum: dr. Holló Szilvia Andrea