Postakürt Alapítvány

A Magyar Posta által létrehozott Alapítványok – a Postások a Postásokért Alapítvány, a Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány, a Posta a Felsőoktatásért Alapítvány, a Postai Pénzszállítókat és Pénzkezelőket Segítő Alapítvány – egybeolvadásával létrejött a POSTAKÜRT Művelődési és Szociális Közhasznú Alapítvány.

Az alapítvány célja, feladatai

A művelődés támogatása

A Benczúr Ház színvonalas kulturális produkciókkal, egészségmegőrzéshez kapcsolódó programokkal, kiállításokkal és egyéb, széleskörű ismereteket nyújtó előadásokkal várja az érdeklődőket.
A XIX. század végén épült palota korhű, felújított termeiben lehetőség nyílik családi és baráti összejövetelek, valamint céges rendezvények megtartására is. A terembérlet és vendéglátás árai kedvezőek.

A Postamúzeum feladata a Magyar Posta Zrt. jogelődei által felhalmozott muzeális örökség megmentése, ápolása, a szakmai múlt bemutatása és közkinccsé tétele. A Benczúr Ház második emeletén berendezett állandó kiállítóhely mellett, az ország 12 pontján találkozhatunk tárlatokkal. A világörökség részét képező hollókői múzeumfalu kistemplomának szomszédságában működő múzeumban a palóc-föld postatörténeti érdekességeivel ismerkedhetnek az odalátogatók. Nagyvázsonyban – szemközt a Kinizsi várral – faluképi jelentőségű műemléképületben 1968 óta láthatóak a Balaton-felvidék hírközlési emlékei. Balatonszemesen egy hajdani postai lóváltó állomás ad otthont a postai járműveket bemutató kiállításnak. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban korhű falusi postahivatalt és a postás kisasszonyok szobáját tekinthetik meg az érdeklődők. Az udvari kocsiszínben látható továbbá egy delizsánsz, azaz személyszállító postakocsi eredeti méretben készült mása.

A Bélyegmúzeum kiállító helyisége egyetlen impozáns terem, mely egy hatalmas könyvtár hangulatát idézi. A bélyegeket falba süllyesztett fémkeretes üveglapok között, hőtől, fénytől, párától védetten helyezték el. A kiállító teremben 3200 kihúzható keretben "Világegyetem – bélyegtörténelem” című állandó kiállításon közel 500 ezer művészi kivitelű bélyeg található. A gyűjtemény a mai napig folyamatosan gyarapszik a Magyar Posta Zrt. által átadott filatéliai anyagokkal, valamint az Egyetemes Postaegyesület küldeményei, gyűjtői adományok és hagyatékok révén. Az itt őrzött bélyegek száma eléri a 13 milliót. A bélyegek mellett bélyegvázlatokat, bélyeg-nyomóeszközöket, alkalmi bélyegzőket, okiratokat, hazai és nemzetközi kiállításokon nyert díjakat is őriz a múzeum. A világviszonylatban is egyedülálló gyűjtemény mellett változatos témájú időszakos kiállításokat is láthatnak a látogatók.

A Postamúzeum és Bélyegmúzeum nemcsak postai relikviák és bélyegritkaságok megtekintésének lehetőségét, de egyéb érdekes programokat is kínálnak látogatóiknak. Iskolai csoportok színvonalas múzeumpedagógiai foglalkozások közül választhatják ki a számukra hasznos témákat, pl.: bélyegtervezés, írástörténet.

Rászorulók támogatása, szociális tevékenységek

A „Postások a Postásokért” támogatási program a rászoruló postás nagycsaládoknak, a súlyosan beteg dolgozóknak és családtagjaiknak, árván, félárván maradt gyermekeinek, a posta szociálisan rászoruló nyugdíjasainak, illetve a Magyar Posta sérelmére elkövetett bűncselekmények áldozatainak és családtagjainak nyújt támogatást. Segíti továbbá a postaforgalmi szakközépiskola tanulóinak, valamint a tehetséges postás gyermekek tovább tanulását. Támogatja azokat a szociálisan rászoruló postás munkatársakat is, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak, továbbá a Human Assistance (HA) program keretében a Magyar Posta létszám racionalizálásban érintett munkavállalói részére gondoskodó szolgáltatást biztosít az elhelyezkedés elősegítésére. A HA szolgáltatás részletei itt tölthetők le.

Az alapítvány adatai

Postakürt Alapítvány

  • Székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 27.
  • Postacím: 1068 Budapest, Benczúr u. 27.
  • E-mail cím: info@pkalapitvany.hu
  • Fax: 06-1- 244-8190
  • Bankszámlaszám: FHB Bank Zrt. 18203332-06020901-40010012
  • Adószám: 18248649-1-42
  • A Fővárosi Bíróság 7.Pk.60424/2003/3. 8930. sorszám alatt vette nyilvántartásba az Alapító okiratot.
  • Alapította: a Magyar Posta Zrt /cégjegyzékszám: cg. 01-10-042463 a Polgári Törvénykönyv 74/A. §-ának /1/ bek. alapján, 2003. évben határozatlan időre.
  • A Postások a Postásokért Alapítvány névváltoztatását, illetve a postai alapítványokkal történő egyesülését a Fővárosi Törvényszék 7.PK.60.424/2003/35. számú végzésével hagyta jóvá.

Jogállása: önálló jogi személy, közhasznú szervezet /1997. évi CLVI törvény 2. § /1/ bek. b. pont; és /2/ bek. Közhasznú szervezetekről szóló törvény. Kszt./
Jellege: nyitott szervezet, csatlakozhat bármely természetes és jogi személy, ha az Alapítvány célkitűzéseivel egyetért.
Függetlensége: közvetlen politikai tevékenységet nem végez.

Postakürt Alapítvány - mérlegbeszámoló 2016.
Postások a Postásokért Alapítvány 2015. évi beszámoló.

Az alapítvány szervezete

Kuratórium: az Alapítvány ügydöntő, ügyvezető illetve képviselő szerve.
Elnök: Lőrinczy György
Tagok: Oláh Tünde, Mundruczó Kornél, Szilágyi Mária, Grüll Petra, Varjasi Gábor, dr. Galgóczi Gergely

Felügyelő Bizottság: az Alapítvány törvényes működését, gazdálkodását felügyeli és ellenőrzi.
Elnök: dr. Csonka Ernő
Tagok: Mecséri Lajos, dr. Németh Anikó

A Postakürt Alapítvány ügyvezetője: Oláh Tünde
Intézményvezetők

Benczúr Ház: Szilágyi Mária
Postamúzeum: Kisfaludy Júlia
Bélyegmúzeum: Nikodém Gabriella