Kincstári Takarekjegy

Kincstári Takarékjegy (1 éves, 2 éves lekötéssel)

Kincstári Takarékjegy – Biztonságos befektetés

  • Fix, lépcsős kamatozású, postán megvásárolható, nyomdai úton előállított állampapír.
  • 1 és 2 éves futamidővel is elérhető, futamidőnként 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 és 1.000.000 Ft-os címletekben is megvásárolható.
  • Az állampapír devizabelföldi természetes magánszemélyek számára valamennyi postán megvásárolható, és engedményezéssel magánszemélyeknek átruházható.
  • A Magyar Állam közvetlen, általános és feltétel nélküli kötelezettséget vállal arra, hogy névértékét és a vásárlás időpontjában érvényes kamatfeltételek szerinti kamatát a megjelölt időben és módon megfizeti.
  • A Kincstári Takarékjegy I. és Kincstári Takarékjegy II. jogosultját birtokosát visszaváltáskor a vásárlás napjától eltelt idő függvényében meghatározott mértékű kamat illeti meg. 3 hónapon belüli visszaváltás esetén a Kincstári Takarékjegy nem fizet kamatot, ezen túl azonban az 1 éves futamidejűnél 12. hónapig, a 2 éves futamidejűnél 24 hónapig havonta növekszik az éves kamat mértéke. A hónapok számítása a vásárlás napjával kezdődik és az egyes hónapok a vásárlás naptári napjával megegyező napon (ennek hiányában az azt megelőző napon, február hó esetén pedig ilyen nap hiányában a hónap utolsó napján) fejeződnek be. A 12. vagy 24. hónap a vásárlásnaptári napjának megfelelő dátumot megelőző napon fejeződik be, vagyis az értékesítés napja a lejárat napja. Amennyiben a lejárat napja nem munkanap, úgy a visszaváltás az ezen napot követő első munkanaptól kezdődően történik. A kamatfizetés és a névérték visszafizetése visszaváltáskor egy összegben, forintban esedékes. Az egyes visszaváltási időkre előre meghatározott, fix kamat nagyságát a vásárlás napján érvényben lévő Hirdetmény határozza meg.
  • A Kincstári Takarékjegy értékesítésekor, visszaváltásakor a magánszemély tulajdonosnak semmilyen költséget, díjat nem kell megfizetni. Kizárólag a kamat címén fizetett bevétel minősül kamatjövedelemnek, amelynek adóját a Posta a kifizetéskor levonja, az ügyfélnek ezzel kapcsolatban további teendője nincs.

Lehetőség van-e lejárat előtti felvételére?

Lejárat előtti kifizetésre bármikor lehetőség van, a vásárlás napjától eltelt 3 hónapon belül nincs kamatkifizetés, a 3 hónap elteltét követő kifizetés során a kamat mértéke a vásárlástól eltelt idő függvényében változik. A Kincstári Takarékjegy visszafizetését az állam garantálja.

Vásárolhatok-e a fiamnak, vagy más személy részére Kincstári Takarékjegyet, és mi a módja?

Amennyiben leendő ügyfelünk kiskorú (például életkorából fakadóan cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes), törvényes képviselője Kincstári Takarékjegyet vásárolhat a Kincstári Takarékjegy Ismertető kiadvány Függelékében megadott Speciális Értékesítési és Visszaváltási feladatokat ellátó postákon. A képviseletre való jogosultságot a kiskorú anyakönyvi kivonatával, vagy Gyámhatósági határozattal kell igazolni. Nagykorú, természetes, devizabelföldi cselekvőképes személy részére két tanús meghatalmazással lehet vásárolni Kincstári Takarékjegyet. Részletes feltételeket a Kincstári Takarékjegy Ismertető tartalmaz.

A Kincstári Takarékjegy tulajdonosa jelölhet meg haláleseti kedvezményezettet?

Haláleseti kedvezményezett jelölésére nincs lehetőség, azonban a Kincstári Takarékjegyet a kizárólag devizabelföldi természetes személyek megvásárolhatják, valamint egymás között az engedményezés hatályával átruházhatják közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt szerződéssel, melyben az engedményező személye azonos a Kincstári Takarékjegyen feltüntetett személlyel. Az engedményezett kizárólag a kijelölt postákon kezdeményezheti a Kincstári Takarékjegyek visszaváltását.

Kincstári Takarékjegyet örököltem, hogyan tudom felvenni a pénzt?

A kifizetéshez a jogerős hagyatékátadó végzést és a Kincstári Takarékjegyet be kell nyújtani a speciális feladatokat végző posták bármelyikén. Több örökös esetén az örökösök együttes megjelenése szükséges, a kifizetés a végzésben meghatározott öröklési aránynak megfelelően történik az örökösök részére. Amennyiben az örökösök együttes jelenléte nem biztosítható, a kifizetést a személyesen megjelenő, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott részére teljesíti a posta.

Mit tegyek, ha elveszett a Kincstári Takarékjegyem?

2002. január 1-jétől a kizárólag postai forgalmazásban értékesített, 12 és 24 hónapos futamidejű Kincstári Takarékjegy névre szólóvá vált, így azt illetéktelen személy nem tudja visszaváltani.Ha a Kincstári Takarékjegy elveszett vagy megsemmisült, a Kincstári Takarékjegy tulajdonosa közjegyzői eljárás útján haladéktalanul kezdeményezheti a letiltást vagy a megsemmisítést.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások

Kincstári Takarékjegy kalkulátor

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók