Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. - Személyes ügyfélszolgálat

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 53. §-ban, illetve a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/A. §-17/C. §-aiban előírtak szerint az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot működtet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos bejelentések intézése, panaszok kivizsgálása, orvoslása, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítása érdekében.
Ügyfeleik igényeinek még teljesebb körű kiszolgálása érdekében a Díjbeszedő Holding Zrt., a Magyar Posta Zrt., valamint az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. országos szinten közösen látja el az egyes ügyfélszolgálati, számlázási, valamint a díjhátralékok beszedésével kapcsolatos feladatokat.

A posta által ellátott NHKV ügyfélszolgálati pontokat itt tekintheti meg.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatás

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztató