A képen egy ajánlott szelvényt kitöltő kéz látható.

AJÁNLOTT

Adja fel ajánlva!

  • A biztonságos levélfeladás hagyományos, jól bevált formája: ha fontos, hogy igazolni tudja a küldemény feladásának tényét, adja fel ajánlva!
  • Visszakereshetőség, megbízhatóság - A Posta írásban, nyomtatványon - feladóvevényen - ismeri el a küldemény felvételét, így az egyedi azonosítóval visszakereshető lesz. A küldeményt a címzett (illetve átvételre jogosult személy) részére kézbesítik, amelyet az átvevő aláírással igazol.Címhelyen történő kézbesítéskor a Posta a járványügyi készültség időszakában az ajánlott levélküldeményt a személyes átadás mellőzésével - az aláírás felvétele nélkül –,de a kézbesítés tényének rögzítésével a levélszekrénybe helyezve kézbesíti.
  • Rugalmas - A szolgáltatás belföldi és nemzetközi forgalomban egyaránt igénybe vehető. A szolgáltatás vonalkódos azonosítóját szerződött ügyfeleink önmaguk is előállíthatják vagy előállíttathatják a rendelkezésükre bocsátott műszaki specifikáció alapján.
  • A küldeményt aláírás ellenében kézbesítjük.
  • Nemzetközi viszonylatban az ajánlott többletszolgáltatást kizárólag elsőbbségi levélküldeményekhez lehet igénybe venni.
  • A szolgáltatás díjáról a Díjszabások oldalunkon, az Ajánlott terméklapon vagy a postákon kérhet információt.
  • A belföldi küldemény egyedi azonosítója alapján nyomon követheti az ajánlott levél életútját.

A barátom által 4 napja feladott ajánlott levelet az anyukája még mindig nem kapta meg. Tudom a ragszámát, hol lehet a levél?

Belföldi forgalomban, munkanapokon feladott (nem elsőbbségi) levelek legalább 97%-át a feladást követő ötödik munkanapon kézbesítjük, vagy megkíséreljük a kézbesítését.

A küldemény sorsáról a küldemény feladójának, címzettjének, vagy ezek meghatalmazottjainak kérésére tájékoztatást adunk.

Küldeménykeresési szolgáltatásunk kizárólag könyvelt küldemények esetében kezdeményezhető, a feladást igazoló eredeti feladóvevénnyel vagy az erről készített másolattal, illetve a Posta által kiállított másodpéldány bemutatásával.

Küldeménykeresést, (figyelembe véve a küldemény vállalt, vagy várható kézbesítési időtartamát) a küldemény feladásának napjától számított hat hónapig lehet indítani.

Ajánlott levél esetében milyen formában kapok annak feladásáról igazolást?

Az ajánlott (könyvelt, regisztrált) levelek feladásához szükséges kitölteni a " Könyvelt küldemény feladóvevénye" elnevezésű nyomtatványt, melyen a feladó rögzíti a feladó és címzett nevét és címét, míg a posta feltünteti a küldemény felvételi idejét, a feladás díját, a tömeget és a küldeményazonosítóját. Ezzel a feladóvevénnyel lehet igazolni a feladás tényét.

Mi az előfeltétele a vonalkódos küldeményazonosító ügyfél általi előállításának?

Az Ügyfél a Posta által rendelkezésre bocsátott műszaki specifikáció alapján önmaga is előállíthatja a vonalkódos küldeményazonosítót, ha arra a Postával kötött szerződés alapján jogosulttá vált, és érvényes bevizsgálási engedéllyel rendelkezik.

Külföldre szeretnék ajánlott levelet feladni, szeretném nyomon követni. Milyen lehetőség van erre?

Amennyiben nyomon szeretné követni a küldeményének útját, vegye igénybe Nemzetközi EMS (PRINT) szolgáltatásunkat, mely esetében egyszerűen és gyorsan tájékozódhat küldeményei aktuális státuszáról a nyomkövetés oldalunkon.