Adatkezelési tájékoztatás az Életmód kérdőív közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléséhez

 

1. Ki kezeli az adatait?

A Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg: 01-10-042463 e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu, honlap: www.posta.hu), mint adatkezelő
Belső adatvédelmi felelős elérhetősége: adatvedelem@posta.hu

2. Milyen adatokat kezel a Posta?

A kérdőíven megadott adatait, így a nevét születési idejét, levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, ÉnPostám Hűségprogram azonosítóját és a kérdéseinkre a kérdőíven adott válaszait.

Ha Ön hozzájárul ahhoz is, Magyar Posta Zrt. az ÉnPostám Hűségprogram keretében megadott hozzájárulása alapján kezelt adatait és vásárlási szokásait az itt szereplő kérdőíven megadott adataival együtt elemezze, akkor a kérdőíven megadott adataival együtt kezeljük
- az ÉnPostám Hűségprogramban megadott nevét, születési idejét, nemét, lakcímét levelezési címét, e-mail címét, telefonszámát, az Ön által vásárolt termékek, igénybe vett szolgáltatások vásárlási adatait
- az Ön iskolai végzettség kategóriáját (8 általános, középfokú, felsőfokú), a háztartása összetételére vonatkozó adatát [egyszemélyes, többszemélyes (nincs gyermek, egy, kettő, három vagy több 18 év alatti gyermek)]
- a jövőbeni Ön által igénybe venni tervezett szolgáltatásokra vonatkozó adatokat [Állampapír, Banki betétek, nyereménybetét, befektetési jegy, Biztosítással egybekötött megtakarítás, Banki szolgáltatás (számlavezetés, hitel), Életbiztosítás, Vagyonbiztosítás (ingatlan, ingóság, gépjármű), Utasbiztosítás, Lakás-előtakarékosság, Rendszeres csomagküldés, futárszolgálat, Egyéb postai szolgáltatás],
- az Ön megadott vásárlási céljait [Ingatlan (vásárlás, csere, építés felújítás stb.), Utazás, Autóvásárlás, Egyéb tartós fogyasztási cikk vásárlás, Egészség megőrzési célú megtakarítás, Pénzügyi tartalékképzés, Otthon és vagyontárgyak biztonságának megoldása].

3. Mi jogosítja fel a Postát az adatok kezelésére?

Az Ön önkéntes hozzájárulása, ami abban nyilvánul meg, hogy aláírja és visszaküldi részünkre ezt a kérdőívet [az információs önrendelkezésijogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés].

4. Milyen célból kezeli a Posta az adatokat?

Adatait azért kezeljük, hogy a Magyar Posta Zrt. a saját vagy az őt erre megbízó személyek ajánlatainak, reklámjainak kiküldéséhez

- az Ön által megjelölt válaszok alapján és a Magyar Posta Zrt. vagy az őt megbízó személy által meghatározott feltételek szerint a konkrét ajánlatnak, reklámnak a címzetti csoportjába Önt kiválassza,
- és ennek alapján az Ön részére az érdeklődésére számot tartó (személyre szabott) ajánlatokat, reklámokat e-mailben, telefonon, SMS-ben vagy levélben eljuttassa (közvetlen üzletszerzés).

5. Meddig kezeli az Ön adatát a Posta?

Az adatokat a Magyar Posta Zrt. a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a kérdőíven megadott adat adatbázisban való rögzítésétől számított 5 évig kezeli. Ha Ön frissíti valamely adatait, a kkor a z 5 éves adatkezelési idő a frissítés rögzítésétől újrakezdődik. Ha az adatkezelési hozzájárulását visszavonja, vagy az 5 év eltelik, az ÉnPostám Hűségprogram tagsága nem szűnik meg, arra a hozzájárulásának visszavonása vagy az 5 éves határidő elmúlása nincs hatással.

6. Hol vonhatja vissza hozzájárulását?

Hozzájárulását visszavonhatja a www.posta.hu ÉnPostám felületén, ha kéri, hogy a Magyar Posta Zrt. regisztrálja Önt az ÉnPostám felületen a kérdőíven feltüntetett nevével e-mail címével és a regisztrációját ezt követően véglegesíti.

Egyéb esetben azonosító adatai (név és telefonszám vagy e-mail cím) feltüntetésével bármikor korlátozás nélkül és ingyenesen visszavonhatja továbbá:

− levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság címén: 3512 Miskolc;
− faxon: a 06-46-320-136 számon;
− e-mail-ben: az ugyfelszolgalat@posta.hu e-mail-címen;
− telefonon: a 06-1-767-8282 számon; vagy
− személyesen: a Magyar Posta Zrt. X. ker., Üllői út 114-116. szám alatt.

Amennyiben Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását vagy adatai változását jelzi, akkor annak teljesítése a jelzés megtételét követő 5 munkanapon belül történik meg.

7. Kik ismerhetik meg az érintett adatait?

Az adatokhoz kizárólag azok a kijelölt munkavállalók férhetnek hozzá, akiknek feladata a kérdőívek befogadása (adatrögzítők), a kérdőívek alapján összeállított adatbázis kezelése, az abból kiválogatott címzettek név és a reklámküldés módja szerinti elérhetőségi adatainak
(e-mail cím vagy telefonszám) felhasználásával az ajánlatok, tájékoztatások, reklámok eljuttatása (termékmenedzserek és senior termékmenedzser).

Az adatokhoz hozzáférhetnek továbbá a Magyar
Posta Zrt. azon munkavállalói, akik az Ön által jelzett panaszok kezelését végzik (ügyfélszolgálati munkatárs). A Magyar Posta Zrt. a belső működését, a munkavégzés szabályosságát rendszeresen ellenőrzi erre kijelölt szervezeti egységei útján, ezért az adatokat megismerhetik az ellenőrzést végző kollégák is (működésellenőrzési munkatársak, belső ellenőrök, biztonsági és védelmi munkatársak, a belső adatvédelmi felelős), amennyiben az az ellenőrzés elvégzéséhez elengedhetetlen.

8. Adatbiztonság

A Magyar Posta Zrt. a kérdőíven a kérdésekre adott válaszokat és a kérdőív kitöltőjének adatait elkülönítve tárolja. A válaszok alapján képzett célcsoport meghatározása és a célcsoportba tartozó személyek elérhetőségi adataihoz a hozzáférés csak konkrét megkereséskor és szigorú jogosultsági rendhez kötötten történik. Az adatbázisban az adatokat a Magyar Posta Zrt. titkosítva tárolja. Az adatok adatfeldolgozónak való átadása biztonságos csatornán történik.

9. Vesz-e igénybe a Posta adatfeldolgozót?

A Magyar Posta Zrt. az e-mailben, levélben megvalósított személyre szóló megkereséseihez a szórólapok, hírlevelek, tájékoztató anyagok, nyomtatványok előállításához az EPDB Nyomtatási Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1117 Budapest, Budafoki út 107-109. Cégjegyzékszám: 01 10 048079, Adószám: 24924243-2-43) nyomdai és e-mail küldési szolgáltatásait veszi igénybe.

10. Milyen jogok illetik meg?

A Magyar Posta Zrt. az érintett adatai kezelésére vonatkozóan minden tényt – erre irányuló kérése esetén írásban – közöl az érintettel. Az érintett továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését vagy zárolását. A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés bármikor bejelenthető a 6. pontban jelzett elérhetőségeken.

11. Hova fordulhat jogai védelmében?

Javasoljuk, hogy először a Magyar Posta Zrt.-t keresse meg panaszával (levélben: Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc, fax: a 06- 46-320-136, e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu, tel: a 1/767-8282), hogy azt kezelni tudjuk. Fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf. 5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: naih.hu) valamint választása szerint lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-125292/2017

További tájékoztatást talál a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontban.