150 ÉVES AZ ÖNÁLLÓ MAGYAR POSTAIGAZGATÁS ÉS A MAGYAR BÉLYEG

A Bélyegmúzeum, a Magyar Posta, a Mafitt, a MABÉOSZ és az IBK közös pályázata

2017-ben 150 éves az önálló magyar postaigazgatás és a magyar bélyeg.

A Bélyegmúzeum, a Magyar Posta Zrt., a Magyar Filatéliai Tudományos Társaság (Mafitt), a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége (MABÉOSZ) és az Internetes Bélyeggyűjtő Klub egyesület (IBK) a jubileumi év méltó filatéliai megünneplésére pályázati felhívást tesz közzé.

Kategóriák:

(Az egyes kategóriákon belül a pályázati anyag saját címe önállóan választható.)

 • 1) Kiállítás: „150 éves a magyar bélyeg” vagy „150 éves az önálló magyar postaigazgatás” témakörben bélyegeket, postai küldeményeket, postatörténetet feldolgozó kiállítási anyag elkészítése.
 • 2) Tanulmány: A témában végzett filatéliai és postatörténeti kutatások eredményeinek tanulmány formájában történő összefoglalása.
 • 3) Film: „150 éve Magyar (a) Posta” címmel a témához kapcsolódó amatőr filmek készítése.
 • 4) Történeti kutatás: „Szépanyám levelei” címmel önálló kutatás eredményeként feltárt, levelekből, egyéb postai küldeményekből kirajzolódó személyes sorsok, családtörténetek rögzítése bármely formában (kiállítás, tanulmány, novella, film, animáció, fotó, képregény stb.).

Jelentkezés módja:

A pályázó által választott jelige megadásával írásban, postai vagy elektronikus úton, a jelentkezési lap kitöltésével. A jelentkezési lap letölthető a Bélyegmúzeum, a Mafitt, a MABÉOSZ és az IBK honlapjáról is.
A jelentkezési lapon meg kell adni a következőket: pályázati anyag kategóriája, címe, témája, jellege, tervezett terjedelme, pályázó adatai (név, cím, e-mail cím, telefonszám).

Jelentkezési és beadási cím:

Postacím: Bélyegmúzeum, 1074 Budapest, Hársfa u. 47.
Email cím: iroda@belyegmuzeum.hu

Jelentkezési határidő:

2017. március 15.

Beküldési határidő:

Elkészült pályázati anyagok benyújtási határideje:

2017. április 15.

A pályázatokat elbíráló bizottság:

A Bélyegmúzeum, a Magyar Posta Zrt., a Mafitt a MABÉOSZ és az IBK képviselői.

Eredményhirdetés:
2017. május 27-én, a Bélyegmúzeum „150 éves a magyar bélyeg” című kiállításának megnyitóján, egyben az IBK Egyesület ünnepi közgyűlésén.

A pályázatok értékelési szempontjai:
A bíráló bizottság kiemelten értékeli:

 1. a megadott kategóriákon belüli megfelelő témaválasztást;
 2. a pályázati anyag önálló kutatáson alapuló összeállítását;
 3. eddig nem ismert tények, adatok, összefüggések feltárását;
 4. a pályázati anyag elkészítésében mutatkozó kreativitást, eredetiséget.

Feltételek:

A benevezett gyűjtemény, kiállítási anyag nem lehet nagyobb terjedelmű 48 db A/4-es lapnál.
A benevezett kutatási eredmény magyar nyelven is elérhető legyen.
A benevezett amatőr film nem lehet hosszabb 30 percnél.
A „Szépanyám levelei” kategória alkotásaiban (akár mellékletként) szerepelniük kell az eredeti leveleknek, postai küldeményeknek.
A pályázó a jelentkezéssel hozzájárul, hogy a gyűjteményi lapokat, a kutatási eredményeket és az alkotásokat a Bélyegmúzeum, a Magyar Posta Zrt., a Mafitt, a MABÉOSZ és az IBK térítésmentesen felhasználhassa, azokat honlapján, illetve ünnepi papíralapú kiadvány formájában megjelentethesse.

A pályázatok díjazása:

 • 1) A bíráló bizottság témakörönként a kiemelkedő, legjobb három pályázatot benyújtóknak odaítélheti a következőket:

a jubileumi év tiszteletére kiadott emlékérmet és díszoklevelet;
tárgyi jutalmat;
személyes bélyeg készítésére vonatkozó kupont

 • 2) A bíráló bizottság további különdíjakat is odaítélhet.
 • 3) Az arra érdemesnek ítélt pályázati gyűjtemények az ünnepi kiállítás részeként bemutatásra kerülnek.
 • 4) A bíráló bizottság döntése alapján a gyűjteményi lapok, a kutatási eredmények és az alkotások - a témától és megjelentetési lehetőségektől függően - bemutatásra kerülnek a Bélyegmúzeum, a Magyar Posta Zrt., a Mafitt, a MABÉOSZ és az IBK honlapján.
 • 5) A kutatási eredmények előadás formájában az eredményhirdetés napján, a Múzeumi délutánok rendezvénysorozatának keretében hangozhatnak el.
 • 6) A beérkezett amatőr filmek közül a legjobbak levetítésre kerülnek.
 • 7) A kiemelkedő, különösen értékesnek ítélt pályázati anyagok kiadvány formájában megjelenhetnek 2017 októberéig, amely kiadványból 2-2 tiszteletpéldányt kapnak a beválogatott anyagok szerzői.

A pályázattal kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhetnek további információt:
Postacím: Bélyegmúzeum, 1074 Budapest, Hársfa u. 47.
Email cím: iroda@belyegmuzeum.hu
Telefon: +36-1-342-375