AFE_promo

ÉTEL- És ITALAUTOMATA FELÜGYELETI SZOLGáLTATÁS

Tájékoztatás az automata felügyeleti szolgáltatásról

A Magyar Posta a felügyeleti szolgáltatás keretében az automaták forgalmi adatainak rögzítésének és NAV felé történő szolgáltatásának technikai lebonyolítását végzi az Automata Felügyeleti Egység automatába történő beszerelésével, és az automata működése során történő folyamatos működtetésével (ide értve a szervizelést, karbantartást, és az éves felülvizsgálatot).
A Magyar Posta a jogszabályban meghatározott felügyeleti szolgáltatást az NGM rendelet 25. §-a szerinti felügyeleti szolgáltatói szerződés alapján nyújtja 2017. július 1-től.

A szolgáltatás a felügyeleti szolgáltatói szerződés megkötésével vehető igénybe, melynek részletes folyamata ebben a mellékletben olvasható. A szerződés kiterjed az üzemeltetéshez szükséges egység(ek) megrendelésére, beszerelésére, üzemeltetésére és karbantartására.

A szerződéshez szükséges dokumentumok kitöltését erről az oldalról tudja kezdeményezni, amelyhez az Elfogadó Nyilatkozatra és az 1. számú mellékletre vonatkozó kitöltési útmutatók nyújtanak segítséget. A kitöltött dokumentumok leadása azok nyomtatását és cégszerű aláírást követően lehetséges a kijelölt postákon.
Valamennyi 2.000 fő lakosságszám feletti településen az automata üzemeltetők részére ügyfélszolgálatot biztosítunk, így a szerződéseket kényelmesen, a legközelebbi postai szolgáltatóhelyen (kijelölt postahelyeken) adhatják le. Erre országosan a kijelölt postákon van lehetőség, amelyek teljes listája itt található.

Szerzodeskotes_gomb

A felügyeleti szolgáltatás részletes igénybevételi feltételeiről a vonatkozó Általános Szerződési Feltételekből és annak mellékleteiből tájékozódhat

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

I. Számlázással kapcsolatos kérdések

Be tudom-e fizetni csekken a számlám?

A számlát kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

Kaphatok-e részletfizetési kedvezményt a díjak befizetésére vonatkozóan?

Jelenleg nem lehetséges a részletfizetés, a havi díjakat rendszeresen, egyösszegben szükséges átutalni.

A hónap közepétől szüneteltetem az AFE-mat. Ez azt jelenti, hogy a havi számlát is ennek arányában fizetem meg?

A felügyeleti szolgáltatás szerződési feltételei szerint törthavi díj nincs. Amennyiben a felügyeleti szolgáltatást a hónap legalább 1 napján igénybe vették, a havidíjat az egész hónapra meg kell fizetni. A fent jelezett esetben Önnek a teljes havi díjat számlázzuk ki.

A NAV-nál bejelentettem, hogy szüneteltetem az automatámat, mégis kapok havidíj számlát a Postától. Miért?

Az automata szüneteltetését a NAV-nál szükséges bejelenteni, de ezzel egyidejűleg a felügyeleti szolgáltató FSZKR-OTÜR rendszerében is igényelni kell az AFE egység szüneteltetését. Az automata szüneteltetésétől függetlenül ugyanis az AFE egység aktív állapotban marad, és a rendszer automatikusan számlázza a havidíjat az üzemeltető részére. Mivel a szüneteltetéshez az AFE áram alá helyezése szükséges ezért kérjük, hogy az automatát az igénylezárásáig tartsa bekapcsolt állapotban. Amennyiben nem kívánja a későbbiekben használni vagy értékesíteni, úgy AFEUZ adatlap benyújtásával tudja leselejtezni azt.

Szeretnénk kimutatást kapni a havi díjban érintett és/vagy a szüneteltetett státuszban található AFE-inkról, hol kérhetem ezt?

Kérjük ezirányú igényét az alábbi bejelentőlap kitöltésével tegye meg, a fenti kérdést illetően az „általános szerződéses kérdések” típust jelölje meg.

Hol jelezhetem, hogy ha számlázással kapcsolatos problémám van?

Számlázással kapcsolatos reklamációt ezen az oldalon nyújthat be.

II. Rendszerekkel kapcsolatos illetve technikai jellegű kérdések

Milyen ismert gépekkel, vezérléssel és perifériákkal kompatibilis jelenleg az AFE?

Az automataberendezés AFE-val való ellátásának műszaki feltétele, hogy az automataberendezés illetve a kapcsolni kívánt perifériák a 3 piaci standardnak tekinthető kommunikációs protokollok (BDV, MDB, EXE) legalább egyikét a szabványos protokoll leírásnak megfelelően, teljes parancskészlettel alkalmazzák. Az Üzemeltetőnek az Elfogadó Nyilatkozat 1. mellékletében nyilatkozni kell a megfelelőségről, illetve hiánytalan információt kell biztosítani az automatavezérlő és perifériák műszaki paramétereit illetően. Az automatavezérlő egység és a fizetési perifériák esetlegesen szükséges programozása az üzemeltető felelőssége.

Nem tudok belépni az online felületre. Hogyan juthatok új jelszóhoz a sikeres belépés érdekében?

Amennyiben nem tud belépni az FSZKR-OTÜR vagy a Telemetria rendszerbe vagy elfelejtette a jelszavát, igényelhet új jelszót az Online Üzemeltetői Felületen (https://mpfsz.partner.posta.hu/en/login?next=/hu/ ) a „jelszó visszaállítás?” gomb megnyomásával. Az új jelszó megadását követően 2-5 percen belül ismételten megpróbálhatja a bejelentkezést az új jelszóval az Online Telepítési Ütemező Rendszerbe. Amennyiben a jelszóváltoztatás nem oldotta meg a belépési problémát, kérjük, jelezze azt a hibabejelentésre szolgáló űrlap kitöltésével.

Megvásároltam egy automatát. Mikorra várható a benne található AFE átszemélyesítése a részemre?

A hiánytalanul kitöltött elfogadó nyilatkozat leadását és az új AFEKOD beérkezését követően 1-2 héten belül végezzük el az átszemélyesítést, amennyiben az AFE elérhető (elektromos hálózathoz csatlakoztatva van) és rendelkezésre áll az ehhez szükséges megfelelő AFEKOD (nem hibás, nem járt le, nincs elhasználva).

Hogyan tudom szüneteltetni az AFE-val rendelkező automatámat úgy, hogy ne kelljen havidíjat fizetnem?

A felügyeleti szolgáltatás felfüggesztéséhez az AFE szüneteltetését az FSZKR-OTÜR felületen szükséges kezdeményezni. ) Felhívjuk szíves figyelmét, az ÁSZF 7.6. pontja alapján, amennyiben a felügyeleti szolgáltatást a tárgyhónap legalább 1 napján igénybe vették, úgy az adott havi díjat kiszámlázzuk az üzemeltető részére, törthavi számlázásra nincs lehetőség.

Hogy tudom jelezni az érintett AFE szüneteltetésből történő visszakapcsolását?

Amennyiben szeretné az automatát a szüneteltetésből visszakapcsolni, azt az FSZKR-OTÜR felületen kezdeményezheti. A visszakapcsolás műszaki feltétele, hogy a visszakapcsolás bejelentésekor az érintett automataberendezés az elektromos hálózathoz csatlakoztatva legyen. Az elektromos hálózathoz történő csatlakozást a visszakapcsolásra vonatkozó írásbeli bejelentéstől számítottan biztosítania kell.

Meghibásodott az AFE-m, garanciális cserét szeretnénk, hogyan kell ezt igényelnem?

Amennyiben az AFE meghibásodott, kérjük, jelentsék be azt a honlapon található űrlap segítségével. Munkatársaink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.

Milyen határidőkkel kalkulálhatok a hibabejelentésre vonatkozóan?

A felügyeleti szolgáltató a hiba elhárítását legkésőbb a bejelentés napját követő 3. munkanap végéig megkezdi.

Nem fogadta be a NAV az AFEUZ/ AVTOMATA/ AFEKOD nyomtatványom, mit tegyek?

Ebben az esetben a felügyeleti szolgáltató nem tud segíteni. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a NAV ügyfélszolgálatával.

Igényelhető-e az AFE átszerelése egyik gépből a másikba? Ha igen, miként történik, milyen feltételekkel?

Igen, az AFE átszerelhető egyik gépből a másikba, és amennyiben saját telepítővel rendelkezik az Üzemeltető, ő maga is végezheti az átszerelést. A felügyeleti szolgáltató által beszerelt AFE-k esetén az átszerelés a Magyar Posta ügyfélszolgálati oldalán található űrlap segítségével indítható. Amennyiben a leszerelt automatánál az értékesítését véglegesen megszünteti, azt szükséges a NAV felé is jeleznie a megfelelő nyomtatvány kitöltésével, majd ezen adatlapokat szükséges megküldenie részünkre, írásos felmondásához csatolva, tértivevényes levélben a felügyeleti szolgáltató 1540 Budapest címünkre. Amennyiben az érintett automataberendezést a továbbiakban harmadik személy üzemelteti, úgy az igazolás leadásával egyidejűleg az Üzemeltető köteles bejelenteni a harmadik személy nevét és azonosító adatait is, illetve a felügyeleti szolgáltatási szerződés megkötésére vonatkozó jognyilatkozatát is.

Milyen címre érkezik a szerelő, ha az automatába AFE-t szeretnék beszereltetni? (aktív és inaktív automaták esetében egyaránt)

A szerelő arra a telephelyre (címre) érkezik, melyet az üzemeltető a bejelentés 1. számú mellékletében megadott. Fontos továbbá, hogy az inaktívan beszerelt AFE-k esetén is meg kell fizetni a darabonkénti 22.000 Ft + áfa üzembe helyezési díjat. Amennyiben az automata üzemeltetési helyére kizárólag engedéllyel vagy egyéb egyeztetést/oktatást követően lehet belépni, kérjük, legkésőbb a beszerelést megelőző hetedik napon jelezze ezt a honlapon található űrlap kitöltésével. Kérjük, ilyen esetben a bejáratnál található portán várják telepítőnket.

Milyen helyszíni kötelezettségeim lesznek a beszereléskor?

A beszerelési napokon 8 és 16 óra között biztosítani kell az automataberendezéshez történő eljutást és az ahhoz való hozzáférést egy illetékes személy jelenlétével. 100 darabnál több automata esetén 100 darabonként kell egy-egy személy jelenlétét biztosítani a kiérkező szerelők számához igazodva. (100 automata szám felett a fentiek miatt 2 képviselő személyt, 200 automata szám felett 3 személy, 300 automata szám felett 4 képviselőt köteles biztosítani az Üzemeltető)
Az üzemeltetőnek együtt kell működnie az automata konfigurálásában és tesztelésében, valamint biztosítania kell a fizetési perifériák teszteléséhez szükséges eszközöket (pl.: bankjegyek, érmék, bankkártya, kulcs, zseton).

Mi történik, ha a helyszínen derül ki, hogy mégsem tudom biztosítani az üzembe helyezéshez megfelelő feltételeket?

Amennyiben az üzemeltető nem biztosítja egy személy jelenlétét, valamint az automataberendezéshez történő akadálytalan eljutást és az AFE beszerelés lehetőségét, a felügyeleti szolgáltató vagy a nevében eljáró szervezet vagy személy legfeljebb fél órát várakozik az automataberendezés üzemeltetési helyén (a címhelyen). Ennek eredménytelen eltelte esetén jegyzőkönyvben rögzíti a telepítő a sikertelen beszerelést és kiszámlázzuk a 12.000 Ft-os kiszállási díjat (több automata esetén mindegyik automatára vonatkozóan).

Hogyan tudom meg, hogy az automatámba beszerelhető-e AFE?

A beszerelhetőségi vizsgálatot követően a beszerelhetőség eredményéről a Magyar Posta tájékoztatja Önt. Szükség esetén egyeztetést kezdeményez.

Kell-e fizetnem havidíjat üzemzavar keletkezésekor?

Amennyiben a szolgáltatás nyújtását nem érintő üzemzavar keletkezik, a felügyeleti szolgáltató jogosult a havidíjat AFE-enként felszámítani, annak ellenére, hogy az automataberendezés működését érintő üzemzavar elhárítása érdekében az AFE esetlegesen javításra, cserére, a működési beállításainak módosítására vagy firmware frissítésre szorul.

Mit tekinthető felügyeleti szolgáltatást nem érintő üzemzavarnak?

 • Érmeátesés
 • Az AFE egység beszerelése a statisztikai adatok tiltását eredményezi
 • A termék kiválasztása után azonnal visszaadta az automata a visszajárót korábban, majd kiadta a terméket, most azonban az AFE beszerelése után kiadja a terméket, majd eltelik további 5-10 másodperc, és csak ekkor adja ki a visszajárót

Lehetséges-e egyedi antennák beszerelése?

Az antenna cserét elvégezheti az üzemeltető saját hatáskörében, a csomaghoz a Posta egy darab külső antennát fog biztosítani az AFE beszerelésekor, amelyet az automata külső házán kell elhelyezni. Amennyiben nem kielégítő jelerősség adott üzemeltetési helyen, akkor erre a problémára alapvetően az üzemeltető feladatát képezi, hogy megoldást találjon, pl. extra hosszú külső antenna, jelerősítő, femtocella beszerzése útján.

Tud az AFE két cashless rendszert egy időben kezelni?

Minden esetben tesztelés szükséges.

Hogyan fogja kezelni az AFE a próbavásárlásokat?

Az AFE-t a helyszínen át tudja kapcsolni szerviz módba a technikus/feltöltő. Szerviz módban a vásárlások valós értékükön, de tesztvásárlásként jelennek meg az üzemeltetői felületen és a NAV-nak küldött adóügyi naplókban is, tehát minden esetben egyértelműen el lesznek különítve a valós vásárlásoktól.

Milyen megoldással lesz biztosítva a bonthatatlan kapcsolat az alaplapi felület?

A bonthatatlanságot, illetve a roncsolással járó bonthatóságot minden esetben sorszámozott, hologramos matrica felragasztásával valósítja meg az Felügyeleti Szolgáltató, beleértve az alaplapi kapcsolatot, valamint az alaplapon a nem használt egyéb protokollokhoz tartozó üres csatlakozót is.

Hol van az a pont, amikor a berendezéshez AFE technikust kell hívni? A perifériák, pl. érmevizsgáló, Pay Pass egység cseréjét ki végezheti el?

A plombált csatlakozásokat kizárólag a Felügyeleti Szolgáltató nevében eljáró személy bonthatja fel és zárhatja le.

III. Szerződéssel, AFE adásvétellel kapcsolatos kérdések

Milyen formában köthetem meg a szerződésemet?

A szerződés megkötése a Posta honlapján elektronikusan kezdeményezhető. Ön a honlapon tudja megadni az üzemeltető adatait és kitölteni az Elfogadó nyilatkozatot és 1. számú mellékletét. Adatai megadása után a „Mentés és véglegesítés” gombbal automatikusan küld egy e-mail-t a rendszer Önnek, melyből ki tudja nyomtatni a szerződéskötéshez szükséges Elfogadó nyilatkozatot és 1. számú (automata lista) valamint 2. számú (felhatalmazó levél) mellékletét.

Minden postán leadhatom a szerződésemet?

Nem, csak a 2.000 fő lakosságszám feletti települések kijelölt postahelyein. A kijelölt postahelyek listája itt, a „Kapcsolódó tájékoztatók” között itt található.

Milyen nyomtatványok kitöltése/leadása kötelező a szerződéskötéshez?

 • Elfogadó nyilatkozat, amelyet 2 példányban szükséges nyomtatni, eredeti aláírással ellátni, 1 példányt az üzemeltető visszakap
 • Elfogadó nyilatkozat 1. mellékletét Automata adatairól szintén szükséges kinyomtatni 2 példányban, melyből egy 1 példány visszajár
 • Az 1. sz. melléklet szerinti táblázatot a szerződéskötésének időpontjában teljes adattartalommal szükséges feltölteni
 • A gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy részéről az aláírási címpéldány vagy aláírás minta másolata, egyéni vállalkozó esetén a személy aláírását tartalmazó igazolványának másolata 1 példányban szükséges
 • Elfogadó nyilatkozat 2. számú melléklete is kell, melyet az üzemeltető számlavezető bankja kitöltött

Át szeretném alakítani a vállalkozásomat (pl. betéti társaságról Kft.-re). Mi szükséges ahhoz, hogy az automaták és az AFE-k is megfelelő helyre kerüljenek?

A változást első lépésben a NAV részére szükséges jelezni, amennyiben megkapja az új regisztrációs számot és az új AFEKOD-ot, új elfogadó nyilatkozatot szükséges leadni, hogy az AFE-k átszemélyesítését el tudjuk végezni.

Mi a teendő adatváltozás esetén? Mit tegyek, ha megváltozik az automatám telepítési címe vagy műszaki tartalma?

A változás tényét köteles megküldeni és legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül – a NAV-nál erre rendszeresített/kitöltött adatlap szkennelt képének csatolásával egyidejűleg – az afe@posta.hu e-mail címre küldött levélben tájékoztatni.
A https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/webform/automata_felugyelet felületen is be tudja jelenteni az adatváltozásokat.

Hogyan lehet szerződéskötéskor külön jelezni, hogy ha van olyan automatám, amely pillanatnyilag szünetel?

Szerződéskötéskor az Elfogadó Nyilatkozaton kérhet azonnali szüneteltetést, ha azt korábban a NAV-nál már bejelentette. Ebben az esetben szerződéskötéskor a bejelentésének tényét és a szüneteltetésről szóló, a NAV-nál erre a célra rendszeresített/kitöltött adatlap szkennelt képét küldje meg az afe@posta.hu e-mail-címre minden inaktív automata vonatkozásában.

Ha a felületen rögzítettem az automatáim, akkor már él a szerződésem vagy van még teendőm?

A szerződés hatályba lépéséhez mindenképp szükséges papíralapon is átadni a kijelölt postahelyek egyikén a felügyeleti szolgáltató részére az Elfogadó nyilatkozatot, a felületen történő adatrögzítéssel még nem jön létre a szerződés.

Módosítható az automaták száma a lista leadását követően? Lehetséges-e automaták törlése a listából, ha utólag mégis úgy döntök, hogy nem kívánom üzemeltetni azokat?

Az üzemeltetői és automataadatok rendszerben történő rögzítését és postahelyi visszaigazolását követően létrejön a szerződés a mellékletben felsorolt automaták vonatkozásában. Ezt követően megkezdődik az előzetes beszerelhetőségi vizsgálat, így az 1. számú mellékletben rögzített automata törlését a postahelyi leadást követően Ön kizárólag részleges felmondással kezdeményezheti. Azon automaták vonatkozásában, melyek kikerülnek a szerződésből, mert Ön felhagy a működtetéssel, részleges szerződésfelmondásról beszélhetünk. Ebben az esetben a Felügyeleti Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek 13.4. pontja szerinti felmondási szabályokat kell figyelembe vennie.

Bérbe adott automatáknál kinek kell gondoskodnia a szerződéskötésről és a beszereltetésről?

Bérelt automaták esetén az Üzemeltetőnek (tehát a bérelt automaták esetén a bérlőnek) kell gondoskodni a szerződéskötésről és a beszereltetésről is.

Hogyan tudom kezdeményezni a szerződéskötést, ha új automatát vásárolok, ami még nincs regisztrálva a NAV-nál?

Új automata vásárlása esetén először a NAV-nak szükséges bejelenteni, hogy regisztrációs számot kapjon a berendezés, ezt követően tud a regisztrációs számmal jelentkezni nálunk szerződéskötésre (következő pont szerint).

Mi a teendő, ha béreltem az Automatákat és vissza szeretném őket adni?

A felügyeleti szolgáltató minden esetben az automata üzemeltetőjével köt felügyeleti szolgáltatói szerződést, azaz Önnel. Az automaták visszadásakor ezt a szolgáltatói szerződést fel kell mondani azzal az indokkal, hogy a használati/bérleti szerződés megszűnik, mellékelni kell a bérbeadó tulajdonos felügyeleti szolgáltatási szerződés kötésére irányuló jognyilatkozatát (hogy a visszaadott automata vonatkozásában kíván-e felügyeleti szolgáltatási szerződést kötni vagy sem), és ezzel egyidejűleg az AFE egységek szüneteltetését az FSZKR-OTÜR rendszerben kezdeményezni szükséges.

Eladható az AFE?

Igen, az AFE beszerelését követően adható el az automatával vagy anélkül. Amennyiben az érintett automataberendezést a továbbiakban harmadik személy üzemelteti, úgy az eladó Üzemeltetőnek erről szóló igazolás leadásával egyidejűleg az köteles bejelenteni a harmadik személy (vásárló) nevét és azonosító adatait is.

AFE adás-vétele esetén milyen teendői vannak az eladónak és vevőnek?

Az Eladó Üzemeltetőnek javasoljuk az AFE-t szüneteltetni az átszemélyesítésig, hogy plusz költséget ne vonjon maga után az átszemélyesítés folyamata alatt. (A felügyeleti szolgáltató mindaddig nem tudja az új Üzemeltető részére számlázni a havi díjat, míg a vevő Üzemeltető nem jelentkezik új elfogadó nyilatkozattal és új AFEKOD-dal). Az eladó részéről szükséges továbbá az ÁSZF 13.4 pontja alapján a felügyeleti szolgáltatást felmondani, az adásvételi szerződést (mely tartalmazza a vevő felügyeleti szolgáltatás kötésére irányuló jognyilatkozatát) a felügyeleti szolgáltató részére megküldeni és az automata regisztrációs számát megszüntetni. A vevőnek regisztrálnia kell a NAV-nál az automatát, majd AFEKOD-okat igényelni hozzájuk. Szükséges továbbá a regisztrációs számokra vonatkozóan szerződést kötni a felügyeleti szolgáltatóval jelezve, hogy mely automata mely számú AFE-val lett felszerelve, vagy melybe kívánja beszerelni a vásárolt AFE-t . Az átszemélyesítés folyamatának sikeres lezártáig az AFE-kat elérhető állapotban, áram alatt szükséges tartani.

Néhány napja leadtunk új automatá(k)ra vonatkozó elfogadói nyilatkozatot a kijelölt postahelyek egyikén. Érdeklődnénk, hogy mikorra várható az új AFE beszerelése?

A nyilatkozat beérkezését követően illetékes munkatársaink ellenőrzik az adatokat és rögzítik a kérelmet a nyilvántartásba. Ezt követően néhány napon belül kollégáink felveszik Önnel a kapcsolatot, hogy időpontot egyeztessenek. Kérjük szíves türelmét, kollégáink hamarosan jelentkeznek.

Néhány hónap múlva le fog járni az AFE egységekre kötött határozott idejű szerződésem a Magyar Postával. Mi a teendő, ha meg akarom hosszabbítani? Mi a teendő, ha nem?

A határozott időtartamra létrejött felügyeleti szolgáltatói szerződés hosszabbítása új szerződés megkötésével lehetséges. Ellenkező esetben amennyiben az Üzemeltető nem kívánja tovább üzemeltetni az automatákat, visszajelzés nélkül automatikusan megszűnik a felügyeleti szolgáltatói szerződés és az AFE-k kikapcsolásra kerülnek.

Mely módon lehet kártérítést követelni az elmaradt bevételkiesésért?

A kártérítés szabályait a Felügyeleti Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeinek 10.4. pontjának 1) bekezdése tartalmazza, a felügyeleti szolgáltató a felügyeleti szolgáltatás nyújtásából eredő kártérítési felelősségére a Ptk. szabályai az irányadók azzal, hogy a felügyeleti szolgáltató kizárólag az Üzemeltető vagyonában okozott igazolt kárt köteles megtéríteni az elmaradt vagyoni előny kivételével.

Melyek a Magyar Posta központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei?

 • Telefonszám: 06-1-421-7242
 • Fax: 06-46-503-899
 • Üzenetküldés
 • Telefonos, internetes ügyfélfogadási idő: hétfőtől-péntekig 8-16 óra között
 • Postacím: 3512 Miskolc
 • Személyes ügyfélszolgálat: 1101 Budapest, Üllői út 114-116.
  Hétfőtől-szerdáig 08.00 és 17.00 óra,
  csütörtökön 08.00 és 20.00 óra,
  pénteken 08.00 és 16.00 óra között

Miért van szükség a berendezések (automaták) jogszabálynak megfelelő selejtezésére?

Az automataberendezés és az AFE selejtezést a 31/2016 NGM rendelet szabályozza. Amennyiben az üzemeltető az automatát jogszabálynak megfelelően selejtezte, és erről a felügyeleti szolgáltatót tájékoztatta, felügyeleti szolgáltatói szerződése részben felmondásra kerül. Az AFE-t a NAV nyilvántartja, így a Felügyeleti Szolgáltatónak adatszolgáltatási kötelezettsége van.

Mi abban az esetben az eljárás, ha az üzemeltető külföldön értékesíti a berendezéseit?

Ha külföldre adja el automatáit, akkor vagy leselejtezi, vagy eladja az AFE-ket.

IV. Éves felülvizsgálat

Mikor kell a szüneteltetett automaták éves felülvizsgálatát elvégeztetni?

Az AFE felülvizsgálatát a visszakapcsolást megelőzően az Üzemeltetőnek kötelessége elvégeztetni a felügyeleti szolgáltatóval, amennyiben a visszakapcsolás időpontjában az utolsó felülvizsgálat vagy üzembe helyezés óta a 13 hónap már letelne.

Miért nem a jogszabályban rögzített 13. hónapban végzik el az éves felülvizsgálatot, amikor az üzembe helyezést vagy utolsó felülvizsgálatot követő 1 év már letelt?

Az éves felülvizsgálat ütemezetten történik, melynek időpontját a felügyeleti szolgáltató az Üzemeltető automata állományát figyelembe véve egyenletesen határozza meg. Amennyiben a kiküldöttől eltérő, egyedi ütemezést szeretnétek igényelni, azt a honlapon található űrlap segítségével kezdeményezheti.

Felülvizsgálattal egyidejűleg megtörténhet-e az AFE kiszerelése?

Az éves felülvizsgálat egy szigorúan tervezett menetrend szerint történik, ezért nem tudjuk garantálni más feladat elvégzését is. Az AFE kiszerelését csak akkor érdemes kérni a szolgáltatási díj fizetésének felfüggesztése érdekében, ha az AFE szüneteltetve van, ebben az esetben viszont az éves felülvizsgálat nem végezhető el.