MÁP_banner_1920x400_1_v3

nyomdai magyar Állampapír plusz

 

2019. november 4-től kizárólag a Magyar Posta hálózatában érhető el a nyomdai úton előállított Magyar Állampapír Plusz, amelyet országszerte több mint 2100 postán kínálunk ügyfeleinknek.

A Posta díjmentesen biztosítja a Magyar Állampapír Plusz nyomdai értékpapír változatának vételét és visszaváltását az ügyfeleknek. A nyomdai MÁP Plusz - ahogyan az értékpapírszámlára vásárolható változat is - jelenleg a legkedvezőbb hozamot biztosító, kamatadómentes lakossági állampapír, amely 10.000, 50.000, 100.000, 500.000 Ft-os, valamint 1 és 2 millió Ft-os címletekben vásárolható meg.

A Magyar Posta Zrt. a nyomdai állampapírok forgalmazását a Magyar Államkincstár megbízása alapján végzi.

1. Hol vásárolható meg a nyomdai Magyar Állampapír Plusz?

• Kizárólag a Magyar Posta hálózatában, közel 2000 postán lehet megvásárolni.
• A postákon hétfőtől szombatig, azok nyitvatartási idejének pénztári óráiban lehet megvásárolni. Szombaton csak a szombati nyitva tartásra kijelölt postákon lehet megvásárolni.

2. Milyen futamidővel és milyen címletekben lehet vásárolni nyomdai Magyar Állampapír Pluszt?

• A nyomdai Magyar Állampapír Plusz forgalomba hozatala folyamatos kibocsátás útján történik.
• Az állampapír futamideje 5 év, ezen futamidő alapján a végső lejárat napja a kamatozás első napjával megegyező naptári nap.
• A vásárolható címletek az alábbiak: 10 000 Ft, 50 000 Ft, 100 000 Ft, 500 000 Ft, 1 000 000 Ft, 2 000 000 Ft

3. Kik és hogyan vásárolhatják meg a nyomdai Magyar Állampapír Pluszt?

• Kizárólag devizabelföldi természetes személyek vásárolhatják meg, illetőleg engedményezéssel átruházhatják egymás között.
A nyomdai állampapírt készpénzzel lehet megvásárolni a postahelyeken, bankkártyás fizetés nem lehetséges.

4. Milyen kamatozású a nyomdai Magyar Állampapír Plusz? Mit lehet tudni a konstrukcióról?

A részletes feltételek itt érhetők el.
• Fix, sávos kamatozású.
• A kamatozás a vásárlás napját követő hét első munkanapján kezdődik. (kivéve, ha a vásárlás hétvégén történik. Az ezzel kapcsolatos rendelkezést lásd az Ismertetőben) A kamat a futamidő alatt felhalmozódik úgy, hogy a kamatösszeg kizárólag a visszaváltás alkalmával a névértékkel együtt egy összegben esedékes. Lejárat napját követően az állampapír nem kamatozik tovább, függetlenül attól, hogy a visszaváltás ténylegesen mikor történik.
• A kamat mértéke:
az első félévben évi 3,5%
a második félévben évi 4,0%
2. évben évi 4,5%
3. évben évi 5,0%
4. évben évi 5,5%
5. évben évi 6,0%
A lejáratkor elérhető maximális hozam mértéke (egységesített értékpapír hozam mutató – EHM): 4,95 %*.

5. Hogyan számítják a kamatot az egyes kamatperiódusokban?

• Az első kamatperiódus utolsó napjára elsőként a névértékre vonatkozóan négy tizedesjegyig számítják a felhalmozott kamatösszeget, ez lesz az első kamatperiódusra járó kamatösszeg.
Majd a névértékre eső, így kiszámított felhalmozott kamatösszeget hozzáadják a névértékhez. Az így kiszámított összeg a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerül kerekítésre. Ezen összeg képezi a második kamatperiódus során a kamatszámítás alapját.
• A második kamatperiódus utolsó napjára a kamatszámítás alapját képező összeghez hozzáadják a második kamatperiódus felhalmozott kamatát, majd az így kiszámított összeget a kerekítés általános szabályai szerint egész forintra kerekítik. Ezen összeg képezi a következő kamatperiódus során a kamatszámítás alapját.
• A további kamatperiódusoknál a kamat számítása ugyanígy történik.

6. Visszaválthatom az állampapírt a lejárat előtt?

• Igen, az állampapír a vásárlás napjától kezdődően bármikor visszaváltható, ezzel az állampapír lejárttá válik. Fontos tudni, hogy részösszeg kifizetése nem lehetséges.
• Lejárat előtti visszaváltás esetén az egyes kamatfordulók utáni 5 munkanapos időszakokban a kamatszámítás alapját képező összeg tekintetében 100%, az ezeken kívüli napokon a kamatszámítás alapját képező összeg tekintetében 99,75% kerül alkalmazásra visszaváltási árfolyamként a befektetőt megillető összeg meghatározása során.
• A kamatfordulókat követő 5 munkanapos időszakok a megvásárolt nyomdai Magyar Állampapír Plusz előoldalán megtalálhatóak.

7. Mit tegyek, ha elveszett a nyomdai Magyar Állampapír Plusz?

• Amennyiben a nyomdai Magyar Állampapír Plusz elveszett vagy megsemmisült, közjegyzői eljárás útján igényelhető a nyomdai Magyar Állampapír Plusz kifizetésének letiltása.

8. Örököltem nyomdai Magyar Állampapír Pluszt. Hogyan jutok a pénzhez?

• A kifizetéséhez a jogerős hagyatékátadó végzést és az örökölt nyomdai Magyar Állampapír Pluszt be kell nyújtani a speciális feladatokat végző posták bármelyikén (mintegy 159 postán). Több örökös esetén az örökösök együttes megjelenése szükséges, a kifizetés a végzésben meghatározott öröklési aránynak megfelelően történik az örökösök részére. Amennyiben az örökösök együttes jelenléte nem biztosítható, a kifizetést a személyesen megjelenő, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott részére teljesíti a posta.

9. Milyen költségek terhelik a nyomdai Magyar Állampapír Plusz terméket?

• Költségmentes, a megvásárlásakor és a visszaváltásakor sem kell a tulajdonosnak semmilyen költséget, díjat fizetni.
• A nyomdai Magyar Állampapír Plusz mentes az öröklési illeték alól, valamint a kamatbevétel adómentes.

2021. november 15-től az ÁKK Zrt. irodájának új címe: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók