Fix_betet

FIX BETÉT

Bankbetét betétkönyv és bankszámla nélkül – a postán ilyen is van

Az FHB Bank Zrt. 2016. december 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31. napjáig akciót hirdet a FIX Betétek vonatkozásában. Az akció keretein belül az 1 millió Forint és 10 millió Forint közötti összegsávban lekötött 6 hónapos futamidejű FIX Betét éves kamata 1,50%, éves EBKM: 1,50%! Az akció részleteiről a „Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan” elnevezésű Hirdetményben tájékozódhat.

  • A FIX Betét 6 és 9 hónapos lekötött betét, amely a  kijelölt postákon vehető igénybe.
  • A betét megújuló, tehát minden 6. és 9. hónap végén automatikusan újraindul, és az akkor hatályos hirdetmény szerint, az addig elért kamatokkal megnövelt tőkeösszeggel kamatozik tovább.
  • A leköthető összeg betétenként minimum 100.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.
  • Bármely nagykorú, magyarországi lakóhellyel rendelkező, devizabelföldi cselekvőképes magyar állampolgár válthat FIX Betétet.

A Magyar Posta Zrt. mint többes kiemelt közvetítő az FHB Bank Zrt. megbízásából jár el.

A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződést, valamint a további feltételeket és részleteket a www.posta.hu és a www.fhb.hu honlapon elérhető a Postahelyen Értékesített Lakossági Bankszámlák és Kapcsolódó Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei és a kapcsolódó Hirdetményei tartalmazzák, vagy tájékoztatásért forduljon a postai munkatársakhoz!

Mikor van a FIX Betét lejárata/fordulónapja?

A betét első futamideje a vásárlás napjától kezdődik, a végső lejárat napja a vásárlás napjával megegyező naptári nap. Ha a lejárat napja (fordulónap) munkaszüneti napra esik, a betét kifizetése az addig elért kamatokkal együtt, az azt követő munkanapon esedékes. Amennyiben a lejárat hónapjában nincs a vásárlási nappal megegyező nap, úgy a lejárat napja a hónap utolsó napja, ha az munkaszüneti nap, akkor a következő hónap első munkanapja. Az első kamatperiódust követően, minden kamatperiódus hossza megegyezik az azt megelőző kamatperiódus naptári napokban kifejezett tényleges hosszával, vagyis a lejárat napja már eltérhet a váltás napjától.