Betétek fejléc

 

POSTA Pénzhozó betét

Növelje legalább 100.000 Ft-tal megtakarítási állományát, és használja ki Posta Pénzhozó Betét akciónkat!

  • Fix kamatozású, folyamatos betétlekötésű betéti termék.

Az akció 2019. június 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2019.augusztus 31-ig tart.

  • Felső összeghatár nincs, vagyis az akció keretében az egy ügyfél által maximálisan elhelyezhető betét összege nem korlátozott.

2 hónapra Posta Pénzhozó Betétben lekötött pénzére évi 0,05%-os (EBKM: 0,05%) betéti kamatot adunk. A Posta Pénzhozó Betétet személyesen a kijelölt postákon kötheti le. Ez az ajánlat Önnek szól, ha

  • az akció hatálya alatt, a 2019. június 1. napján forintban és euróban vezetett bankszámláján, lekötött betétjén, megtakarítási betétszámláján, Tartós Befektetési Betétszámláján és strukturált betétszámláján – fennálló látra szóló és lekötött betéti állományának együttes összegét legalább 100.000 Ft-tal növeli, vagy
  • 2019. június 1. napján és azt követően számlát nyit, és arra legalább 100.000 Ft-ot helyez el.

A Posta Pénzhozó Betét a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. terméke. A Magyar Posta Zrt. a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. közvetítője, többes kiemelt közvetítői engedélyének száma: EN-I-871/2010.

Lejárat előtt felvett betét kamata: 0,00% (EBKM: 0,00 %). A fentiekben meghatározott kamatlábak csak az első kamatperiódusra érvényesek. A Posta Pénzhozó Betét a futamidő lejártát követően automatikusan újra lekötésre kerül a nem akciós 2 havi betétlekötésben, a fordulónapon érvényes kamatmértékkel. Nem akciós kamat: 0,01% (Nem akciós EBKM: 0,01%). A meglévő megtakarítási állomány számításánál a Bank figyelembe veszi az ügyfél valamennyi, a Takarék Kereskedelmi Banknál 2019. február  01-jén forintban és euróban vezetett bankszámláján, lekötött betétjén, megtakarítási betétszámláján, Tartós Befektetési Betétszámláján és strukturált betétszámláján levő látra szóló, valamint az ezeken a számlákon lekötött betétei fennálló egyenleget. Az euró megtakarítási állomány megállapításánál a Bank a megfigyelési időszak kezdőnapján jegyzett MNB hivatalos (euró) devizaárfolyamot veszi figyelembe.

EBKM (Egységesített Betéti Kamatláb Mutató) Az EBKM a Bank Üzletszabályzatában, a Postahelyen Értékesített Lakossági Bankszámlák és Kapcsolódó Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben, valamint a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III.25.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseknek megfelelően került kiszámításra, a vonatkozó egyéb feltételeket ezen dokumentumok tartalmazzák.

A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződést, valamint a további feltételeket és részleteket a www.posta.hu és a www.takarek.hu honlapon elérhető a Postahelyen Értékesített Lakossági Bankszámlák és Kapcsolódó Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei és a kapcsolódó Hirdetményei tartalmazzák, vagy tájékoztatásért forduljon a postai munkatársakhoz!

A betét futamidejének lejártát követően is akciós lesz az ismételt betétlekötés?

Nem, a betét lejáratának napján érvényes Hirdetmény szerinti kamattal történik a betét újralekötése. A kiemelt kamatozás csak az első kamatperiódusra érvényes.

Kapcsolódó tájékoztatók

oba_takarek_logo

Az TAKARÉK Kereskedelmi Banki bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.