Betétek fejléc

POSTA AKTÍV BETÉT

Használja bankkártyáját és magasabb kamatot kap!

Az alábbi akció 2019.március 1-től visszavonásig, de legkésőbb 2019. április  30-ig tart!

  • Folyamatos betétlekötés mellett fix kamat – ez a Posta Aktív Betét.
  • Kamatprémium – a Posta Aktív Betétben lekötött megtakarításai után kamatprémiumot kap, ha rendszeresen Posta Bankszámlára vagy Posta Nyugdíjas Bankszámlára utaltat és pénzügyei intézésére ezen számlákhoz tartozó bankkártyáját használja.

Kamatok1:

  • 3 hónapra: 0,01% alapkamat + 0,04% kamatprémium = évi 0,05% (EBKM: 0,05%)
  • 6 hónapra: 0,03% alapkamat + 0,02% kamatprémium = évi 0,05% (EBKM: 0,05%)

Betétlekötés kezdeményezhető

  • személyesen a kijelölt postákon
  • NetB@nkon keresztül, vagy
  • a TeleBank 24 órás ügyfélszolgálatán

Teljesítendő feltételek:

  • a bankszámlára adott időszakon belül érkező, meghatározott darabszámú külső2 utalás (jóváírás) utalásonként legalább 60.000 Ft értékben
  • meghatározott darabszámú bankkártyás vásárlás adott időszakon belül a bankszámláról, alkalmanként legalább 4.000 Ft értékben.
  3 hónap 6 hónap  
Bankkártyával történő vásárlás legalább 4.000 Ft értékben 5 db 10 db  
Bankszámlára érkező minimum 60.000 Ft értékű külső jóváírás2 2 db 4 db  

A kamatprémium valamennyi feltételének teljesítését a bank a betét fordulónapját megelőző második munkanapon vizsgálja. Amennyiben a kamatprémium feltételei nem teljesültek teljes mértékben, a betétre alapkamatot fizet a bank.

A Posta Aktív Forint Betét aTakarék Kereskedelmi Bank Zrt. terméke. A Magyar Posta Zrt. a Takarék Kereskedelmi Bank Zrt. közvetítője, többes kiemelt közvetítői engedélyének száma: EN-I-871/2010.

1Lejárat előtt felvett betét kamata: 0,00% (EBKM: 0,00 %). A fentiekben feltüntetett kamatlábak csak az első kamatperiódusra érvényesek. A betét a futamidő lejártát követően automatikusan újra lekötésre kerül nem akciós 3, illetve 6 havi betétben, a fordulónapon érvényes, a betét összegéhez tartozó sávban meghatározott kamatmértékkel. Nem akciós kamat 3 hónapos lekötés esetén: 0,01% (Nem akciós EBKM 3 hónapos lekötés esetén: 0,01%). Nem akciós kamat 6 hónapos lekötés esetén: 0,03% (nem akciós EBKM 6 hónapos lekötés esetén: 0,03%).

2Külső jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók (részletek a Hirdetmény szerint).

A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződés és a kamatprémium részletes feltételei, valamint a számlavezetéshez és a tranzakcióhoz kapcsolódó feltételek, díjak és költségek a www.takarek.hu és a www.posta.hu honlapon elérhetőek – Postahelyen Értékesített Lakossági Bankszámlák és Kapcsolódó Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei és a kapcsolódó Hirdetményei tartalmazzák, vagy tájékoztatásért forduljon a postai munkatársakhoz.

A betét futamidejének lejártát követően is akciós lesz az ismételt lekötés?

Nem, a betét lejáratának napján érvényes Hirdetmény szerinti kamattal történik a betét újralekötése.

A bankkártyás vásárlásba beleszámít-e a sárgacsekkes befizetés?

Igen, a bankkártyával történő sárgacsekk-befizetés is vásárlásnak minősül, így a vásárlási tranzakciókba beleszámít.

Mi minősül külső jóváírásnak?

A bankszámlára érkező átutalások (kivéve: a Takarék Kereskedelmi Bank zrt. és a Takarék Jelzálogbank Nyrt. hitelezésével és időskori életjáradék termékével kapcsolatos számlára érkező, valamint a saját számlás átvezetésből származó jóváírásokat, lakossági bankszámláról érkező bankon belüli átutalásokat, lakossági betét lejáratából, betétfeltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó egyenlegnövekedés).

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

oba_takarek_logo

Az TAKARÉK Kereskedelmi Banki bankszámlák és betétek az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak, továbbá azokat az OBA védőernyőjén felül a Takarék Garanciaközösség is védi. További részletek és feltételek a www.garanciakozosseg.hu oldalon találhatóak.