Betétek fejléc

POSTA AKTÍV BETÉT

Használja bankkártyáját és magasabb kamatot kap!

Az alábbi akció 2018. január 22-től visszavonásig, de legkésőbb 2018. március 30-ig tart!

  • Folyamatos betétlekötés mellett fix kamat – ez a Posta Aktív Betét.
  • Kamatprémium – a Posta Aktív Betétben lekötött megtakarításai után kamatprémiumot kap, ha rendszeresen Posta Bankszámlára vagy Posta Nyugdíjas Bankszámlára utaltat és pénzügyei intézésére ezen számlákhoz tartozó bankkártyáját használja.

Kamatok1:

  • 3 hónapra: 0,03% alapkamat + 0,07% kamatprémium = évi 0,10% (EBKM: 0,10%)
  • 6 hónapra: 0,03% alapkamat + 0,07% kamatprémium = évi 0,10% (EBKM: 0,10%)

Betétlekötés kezdeményezhető

  • személyesen a kijelölt postákon
  • NetB@nkon keresztül, vagy
  • a TeleBank 24 órás ügyfélszolgálatán

Teljesítendő feltételek:

  • a bankszámlára adott időszakon belül érkező, meghatározott darabszámú külső2 utalás (jóváírás) utalásonként legalább 60.000 Ft értékben
  • meghatározott darabszámú bankkártyás vásárlás adott időszakon belül a bankszámláról, alkalmanként legalább 4.000 Ft értékben.
  3 hónap 6 hónap  
Bankkártyával történő vásárlás legalább 4.000 Ft értékben 5 db 10 db  
Bankszámlára érkező minimum 60.000 Ft értékű külső jóváírás2 2 db 4 db  

A kamatprémium valamennyi feltételének teljesítését a bank a betét fordulónapját megelőző második munkanapon vizsgálja. Amennyiben a kamatprémium feltételei nem teljesültek teljes mértékben, a betétre alapkamatot fizet a bank.

A Posta Aktív Forint Betét az FHB Bank Zrt. terméke. A Magyar Posta Zrt. az FHB Bank Zrt. közvetítője, többes kiemelt közvetítői engedélyének száma: EN-I-871/2010.

1Lejárat előtt felvett betét kamata: 0,00% (EBKM: 0,00 %). A fentiekben feltüntetett kamatlábak csak az első kamatperiódusra érvényesek. A betét a futamidő lejártát követően automatikusan újra lekötésre kerül nem akciós 3, illetve 6 havi betétben, a fordulónapon érvényes, a betét összegéhez tartozó sávban meghatározott kamatmértékkel. Nem akciós kamat: 0,03% (Nem akciós EBKM: 0,03%).

2Külső jóváírás: a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók (részletek a Hirdetmény szerint).

A tájékoztatás nem teljes körű, a betéti szerződés és a kamatprémium részletes feltételeit, valamint a számlavezetéshez és a tranzakcióhoz kapcsolódó feltételek, díjak és költségek a www.fhb.hu és a www.posta.hu honlapon elérhetőek – Postahelyen Értékesített Lakossági Bankszámlák és Kapcsolódó Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei és a kapcsolódó Hirdetményei tartalmazzák, vagy tájékoztatásért forduljon a postai munkatársakhoz.

A betét futamidejének lejártát követően is akciós lesz az ismételt lekötés?

Nem, a betét lejáratának napján érvényes Hirdetmény szerinti kamattal történik a betét újralekötése.

A bankkártyás vásárlásba beleszámít-e a sárgacsekkes befizetés?

Igen, a bankkártyával történő sárgacsekk-befizetés is vásárlásnak minősül, így a vásárlási tranzakciókba beleszámít.

Mi minősül külső jóváírásnak?

A bankszámlára érkező átutalások (kivéve: az FHB Bankcsoport hitelezésével és időskori életjáradék termékével kapcsolatos számlára érkező, valamint a saját számlás átvezetésből származó jóváírásokat, lakossági bankszámláról érkező bankon belüli átutalásokat, lakossági betét lejáratából, betétfeltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó egyenlegnövekedés).