utankuldes

Utánküldés

A küldemények Ön után mennek

 • Ha lakcíme megváltozott, vagy hosszabb időre elutazik, válassza az utánküldés szolgáltatást, hogy biztosan megkapja leveleit, csomagjait, utalványait, vagy éppen előfizetett hírlapjait!
 • Praktikus, ha Ön hosszabb ideig más címen tartózkodik. A küldemények átirányítása külföldre és belföldre is érvényes. Az utalványokat csak a címzett új belföldi címére továbbítja a Posta – külön szerződés alapján.
 • Belföldi postautalvány esetén utánküldés csak a következő napi és a kétnapos teljesítéssel, „kézbesítés házhoz” különszolgáltatással feladott utalványokhoz kérhető.
 • Nyugdíjutalvány esetén a lakcím végleges megváltozását a nyugdíjasnak a nyugdíjfolyósító szerv részére kell bejelentenie.
 • Ha a címzett és a feladó eltérően rendelkezik az utánküldésről, a címzett rendelkezése az irányadó.
 • Könnyen elérhető - Az ország valamennyi postáján igénybe vehető.
 • A szolgáltatás online módon is megrendelhető ÉnPostám kártyával rendelkező ügyfeleink számára az ÉnPostám felületen.
 • A teljesítést az igénybejelentést követő második munkanaptól vállaljuk.
 • Az utánküldés belföldre határozatlan időre, vagy a naptári negyedév végéig határozott időtartamra, külföldre határozott időre, minimum 1 hónapos időszakra igényelhető. Igénybejelentést a címzett vagy meghatalmazottja írásban tehet bármelyik postán, a személyazonosság egyidejű igazolásával.
 • Kedvezményes, mivel az átalánydíjat csak egyszer kell megfizetni, ha a közös háztartásban, illetve egy cím alatt élő közeli hozzátartozók együtt költöznek azonos címre.
 • Utánküldést kérhet belföldi viszonylatban új belföldi címre az alábbiakra:
  - belföldön felvett levélküldemény
  - hivatalos iratok
  - kedvezményes díjú címzett reklámküldemény
  - vakok írása
  - postacsomag
  - belföldi EMS gyorsposta küldemény
  - a belföldi fizetést követő kézbesítés/árufizetés lapok
  - a külföldön felvett nemzetközi EMS gyorsposta
  - Európa+ csomag küldemények
  - kifizetési utalvány
  - nyugdíj kifizetés
  - belföldi postautalvány
  - nemzetközi postautalvány
  - címzett kezébe
 • Nemzetközi viszonylatban utánküldés szolgáltatás új külföldi címre a
  - belföldön nem könyvelt vagy ajánlott többletszolgáltatással feladott levélküldeményre
  - vakok írására,
  - külföldön nem könyvelt vagy ajánlott többletszolgáltatással feladott vámmentes levélküldeményre vehető igénybe.
 • Az utánküldést a Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint, díj ellenében végezzük, melyet a megrendeléssel egy időben kell megfizetni. A díjakról az ÁSZF oldalon, illetve bármely postán tájékozódhat.

Elköltöztem és azt szeretném, hogy a leveleimet utánam küldjék. Mit kell tennem?

Belföldi és nemzetközi forgalomban a címzett elköltözése vagy ideiglenes távolléte esetén a küldeményt erre irányuló szerződés alapján, díj ellenében a címzett új, illetőleg ideiglenes címére továbbítjuk. Az utánküldés szolgáltatást az „utánküldés megrendelése” nyomtatvány kitöltésével bármely postán elfogadjuk, és legkésőbb a bejelentést követő 2. munkanaptól a szerződésben rögzített időpontig teljesítjük. Az utánküldés szolgáltatás díjait a Terméklap tartalmazza.

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

Általános Szerződési Feltételek

 • Kifizetési utalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet Fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatások 3.22. pontja tartalmazza.
 • Nyugellátási utalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet Fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatások 4.3.3. pontja tartalmazza.
 • Belföldi postautalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Belföldi postautalvány ÁSZF 5.4.1.;6.4.1.;7.4.1.és 11.11.pontjai tartalmazzák.
 • Nemzetközi postautalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Magyar Posta Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei 3.7. pontja tartalmazza.

Díjak