utankuldes

Utánküldés

A küldemények Ön után mennek

  • Ha lakcíme megváltozott, vagy hosszabb időre elutazik, válassza az utánküldés szolgáltatást, hogy biztosan megkapja leveleit, csomagjait, utalványait, vagy éppen előfizetett hírlapjait!
  • Praktikus, ha Ön hosszabb ideig más címen tartózkodik. A küldemények átirányítása külföldre és belföldre is érvényes. Az utalványokat csak a címzett új belföldi címére továbbítja a Posta – külön szerződés alapján.
  • Belföldi postautalvány esetén utánküldés csak a következő napi és a kétnapos teljesítéssel, „kézbesítés házhoz” különszolgáltatással feladott utalványokhoz kérhető.
  • Nyugdíjutalvány esetén a lakcím végleges megváltozását a nyugdíjasnak a nyugdíjfolyósító szerv részére kell bejelentenie.
  • Ha a címzett és a feladó eltérően rendelkezik az utánküldésről, a címzett rendelkezése az irányadó.
  • Könnyen elérhető - Az ország valamennyi postáján igénybe vehető.
  • A szolgáltatás online módon is megrendelhető ÉnPostám kártyával rendelkező ügyfeleink számára az ÉnPostám felületen.
  • A teljesítést az igénybejelentést követő második munkanaptól vállaljuk.
  • Az utánküldés belföldre határozatlan időre, vagy a naptári negyedév végéig határozott időtartamra, külföldre határozott időre, minimum 1 hónapos időszakra igényelhető. Igénybejelentést a címzett vagy meghatalmazottja írásban tehet bármelyik postán, a személyazonosság egyidejű igazolásával.
  • Kedvezményes, mivel az átalánydíjat csak egyszer kell megfizetni, ha a közös háztartásban, illetve egy cím alatt élő közeli hozzátartozók együtt költöznek azonos címre.
  • Utánküldést kérhet belföldi viszonylatban új belföldi címre az alábbiakra:
    - belföldön felvett levélküldemény
    - hivatalos iratok
    - kedvezményes díjú címzett reklámküldemény
    - vakok írása
    - postacsomag
    - belföldi EMS gyorsposta küldemény
    - a belföldi fizetést követő kézbesítés/árufizetés lapok
    - a külföldön felvett nemzetközi EMS gyorsposta
    - Európa+ csomag küldemények
    - kifizetési utalvány
    - nyugdíj kifizetés
    - belföldi postautalvány
    - nemzetközi postautalvány
    - címzett kezébe
  • Nemzetközi viszonylatban utánküldés szolgáltatás új külföldi címre a
    - belföldön nem könyvelt vagy ajánlott többletszolgáltatással feladott levélküldeményre
    - vakok írására,
    - külföldön nem könyvelt vagy ajánlott többletszolgáltatással feladott vámmentes levélküldeményre vehető igénybe.
  • Az utánküldést a Postai szolgáltatások Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerint, díj ellenében végezzük, melyet a megrendeléssel egy időben kell megfizetni. A díjakról az ÁSZF oldalon, illetve bármely postán tájékozódhat.

Elköltöztem és azt szeretném, hogy a leveleimet utánam küldjék. Mit kell tennem?

Belföldi és nemzetközi forgalomban a címzett elköltözése vagy ideiglenes távolléte esetén a küldeményt erre irányuló szerződés alapján, díj ellenében a címzett új, illetőleg ideiglenes címére továbbítjuk. Az utánküldés szolgáltatást az „utánküldés megrendelése” nyomtatvány kitöltésével bármely postán elfogadjuk, és legkésőbb a bejelentést követő 2. munkanaptól a szerződésben rögzített időpontig teljesítjük. Az utánküldés szolgáltatás díjait a Terméklap tartalmazza.

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

Általános Szerződési Feltételek

  • Kifizetési utalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet Fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatások 3.22. pontja tartalmazza.
  • Nyugellátási utalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet Fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatások 4.3.3. pontja tartalmazza.
  • Belföldi postautalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Belföldi postautalvány ÁSZF 5.4.1.;6.4.1.;7.4.1.és 11.11.pontjai tartalmazzák.
  • Nemzetközi postautalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Magyar Posta Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei 3.7. pontja tartalmazza.

Díjak