Fiókbérlet: a képen egy kutya látható, körülötte levelek

postafiók

Intézze levelei átvételét a legkényelmesebben! Postai küldemények kézbesítésére sorszámozott, zárható fiókot biztosítunk a postán. A postafiók száma egyúttal egyedi postacímet is jelent.

ELŐNYEI

 • Biztonságos Nem kívánt figyelmet kelthet, ha nem tudja rendszeresen üríteni lakcímén a postaládáját. A postán biztonságban maradnak levelei a postafiókban, amíg Ön vagy meghatalmazottja érte nem jön.
 • Gyors – Érkezett leveleit akár a kora reggeli órákban vagy nagyobb mennyiségű leveleit egy helyen, egy időben tudja átvenni.
 • Praktikus – Elektronikus értesítést küldünk, ha küldeménye érkezett a postafiókra, továbbá kézbesítést követően adatállományban továbbítjuk a kézbesített könyvelt küldemények adatait.
 • Diszkrét – Bizalmas levelek átvételére is használhatja. Csak Ön tudja majd, ha levele érkezett.
 • Hiteles – Javíthatja cége megítélését saját postafiók címmel.
 • Rugalmas – Levélszekrénybe nem kézbesíthető, 32,4×22,9×2,4 cm-nél nagyobb méretű levélküldemények is címezhetők postafiókra. A postafiókra érkező levelek maximális mérete: hosszúságban, szélességben és vastagságban együttvéve 90 cm, de a leghosszabb mérete 60 cm-nél nem lehet nagyobb. Tekercs alakú levél hosszúsága és az átmérő kétszerese együttvéve legalább 17 cm, legfeljebb 104 cm lehet, a hossza legalább 10 cm, legfeljebb 90 cm lehet.
 • Országos - Több mint 2000 posta bármelyikén válthat saját postafiókot magának vagy cégének. A postafiókot biztosító postákról ide kattintva tájékozódhat. Ha a saját lakcímének, telephelyének kézbesítő postáján vált postafiókot, akkor kérésére a lakcímre, telephelyre címzett leveleket díjmentesen postafiókjába tesszük.
 • Kedvezményes – A szolgáltatás díja független az igénybe vevők számától, amennyiben egy háztartásban, illetve ugyanazon cím alatt élő közeli hozzátartozók közösen használják. A kiszállítás szolgáltatás igénybevétele esetén a postafiókbérlés ingyenes! A díjakról a Postafiókbérlet terméklapon tájékozódhat.
 • Egyszerű - ajánlott leveleit a jövőben postafiókra kézbesítjük, megkímélve ezzel Önt a sorban állástól.

POSTAFIÓK BÉRLETHEZ KÉRHETŐ DÍJMENTES, ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK

 • E-kézbesítési jegyzék: fiókbérletből átvett küldemények adatait tartalmazó xml, csv vagy xlsx formátmú kézbesítési jegyzék, mely elsősorban e-mailben kérhető. A 12 óráig átvett küldeményekről tárgynapon, a 12 óra után átvett küldeményekről másnap kap értesítést.
 • E-érkezés postafiókra: közönséges küldemény érkezésének tényéről, és az érkezett könyvelt küldemények darabszámáról küld értesítést a rendszer, mely kizárólag e-mail címre kérhető.
 • Értesítés fiókbérleti díj fizetési időpontjáról: a fiókbérleti szerződésben rögzíthető, hogy a díjfizetés esedékessége előtt hány nappal (naptári nap) kér e-mailben értesítést.

MEGHATALMAZOTTI ÁTVÉTEL KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS

A kiegészítő szolgáltatás keretében a méretüknél fogva a postafiók rekeszeibe behelyezhető hivatalos iratokat és tértivevényes leveleket nem kell már személyesen, aláírás ellenében átvenni. A postának adott írásos meghatalmazás alapján valamennyi postafiókra érkezett küldeményét betesszük a postafiókjába, így az érkezett leveleket a közönséges küldeményekkel együtt, egyszerre lehet kivenni a postafiókból. A szolgáltatás kizárólag a kiegészítő szolgáltatás ellátásra kijelölt postákon vehető igénybe. A kijelölt posták listáját a www.posta.hu honlapon közzétett Postalista „V” oszlopában tekintheti meg. A meghatalmazás mintát keresse a Kapcsolódó tájékoztatók között.

Postafiókot szeretnénk bérelni, mi szükséges hozzá?

A szolgáltatás írásbeli szerződéssel vehető igénybe a postákon, melynek keretében vállaljuk, hogy a címzett részére érkezett küldemények kézbesítése céljából (díj ellenében) a postán fiókot biztosítunk. A szerződéskötéskor a szerződést kötő félnek a személyazonosságát és lakcímét igazolnia kell. Ha ugyanazon lakcímen élők közül többen szeretnék használni ugyanazt a postafiókot, a szerződésben rögzíteni kell, hogy mely személyek használják közösen, s a szerződéskötéskor valamennyi fiókbérletbe bevont személynek jelen kell lennie.

Hogy tudhatom meg, hogy hol van a lakcímemhez legközelebb szabad postafiók?

Használja a Postafiók-keresőt!

Kérhetem cégem székhelyére címzett küldeményeimet is postafiókra kézbesíteni?

Igen, cége címére (székhelyére), vagy telephelyére címzett küldeményeit kérésére postafiókjába kézbesítjük. Ha telephelyének kézbesítő postáján vált postafiókot, akkor díjmentesen tesszük. Amennyiben a kézbesítő posta eltérő, akkor az Utánküldés szolgáltatás feltételei szerint külön díj ellenében kérheti.