Tájékoztatás

2013. július 12.

 

A Magyar Posta Zrt. (továbbiakban „Magyar Posta”) 2013. május 14. napján nyilatkozatot tett közzé, melyben azt a tájékoztatást adta, hogy az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban „FHB”) és a Díjbeszedő Holding Zrt. (továbbiakban „DBH”) által 2013. április 30-án aláírt – hosszútávú stratégiai együttműködésre és a DBH tulajdonosváltására vonatkozó – szándéknyilatkozathoz 2013. május 10-én stratégiai partnerként csatlakozott.

A tranzakciót érintően az FHB 2013. július 10-én üzletrész adásvételi szerződést kötött a DBH többségét – szavazati arányát tekintve 65,38%-át – képviselő tulajdonosaival (a „Többségi tulajdonosok”), a DBH-ból kiválás útján létrejövő Díjbeszedő Üzemeltetési és Szolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban „DÜSZ”) üzletrészei 65,38%-ára vonatkozóan. A kiválás során a DÜSZ tulajdonába kerül a Díjbeszedő Faktorház Nyrt. részvényeinek 51%-a, a Díjnet Zrt. részvényeinek 75%-a, valamint a Díjbeszedő Informatikai Kft. üzletrészeinek 50%-a.

A fenti korábbi nyilatkozatának megfelelően a Magyar Posta – a tulajdonosi jogok gyakorlásával megbízott Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. jóváhagyása alapján - 2013. július 12-én részvény adásvételi szerződést kötött a DBH részvényeinek 53,79%-ára vonatkozóan - ezzel a szavazati jogok 65,38%-ához jut hozzá - a DBH részvények Többségi tulajdonosaival. A tranzakcióval a Magyar Posta közvetett tulajdonába kerül a Díjbeszedő Faktorház Nyrt. 49%-a, a Díjnet Zrt. 25%-a, a Díjbeszedő Nyomda Zrt. 100%-a, a Díjbeszedő Informatikai Kft. 50%-a, valamint romániai és moldáv nyomdai és faktoring tevékenységhez kapcsolódó további vállalatok (Tipo Holding S.A. 100%-a, a DBR Holding Srl. 100%-a, a DBR Factor IFN S.A. 100%-a, a Tipo Offset Srl. 100%-a, a Tipo Direct Srl. 50%-a, a Zipper Data Srl. 50%-a és a Tipo Direct Serv 50%-a).

A Magyar Posta folytatja a részvény adásvételi szerződések aláírását a DBH nem Többségi tulajdonosaival is, mely várhatóan a következő napokban be fog fejeződni. Ezzel egyidejűleg az FHB is rövid időn belül szándékozik a nem Többségi tulajdonosokkal aláírni az üzletrészek adásvételére vonatkozó szerződéseket, és tulajdoni arányát a DÜSZ-ben tovább növelni.

Az üzletrész, illetve részvény adásvételi tranzakciókhoz kapcsolódóan a Magyar Posta és az FHB (együttesen a „Felek”) stratégiai együttműködésre lépnek, melynek keretében együttműködnek a DBH, a DÜSZ, valamint a közös irányításuk alá tartozó vállalatok tulajdonlása és irányítása, valamint a DÜSZ és DBH Csoport tagjai üzleti tevékenységének összehangolása során (a „Szindikátusi szerződés”). A Szindikátusi szerződést a Felek várhatóan 2013. július 31-ig írják alá.

A Szindikátusi szerződéssel a Magyar Posta és az FHB stratégiai együttműködésre vonatkozó megállapodást is köt. Ennek megfelelően a Felek a jövőben, a DÜSZ és a DBH Csoportokhoz köthető szinergiák kihasználásán túl kölcsönös előnyökön alapuló gazdasági együttműködést folytatnak, valamint a Felek irányítása alá tartozó vállalkozások által nyújtott szolgáltatások területén, beleértve ezen szolgáltatások kölcsönös értékesítését és igénybevételét a Magyar Postára vonatkozó közbeszerzési előírások és egyéb szerződések figyelembevételével.

A Szindikátusi szerződés aláírásával a Felek részvénycserével megvalósuló további tulajdonszerzésekben is megállapodnak. Eszerint az FHB tulajdonába kerülő DÜSZ Kft. a Díjnet Zrt. 24%-át megtestesítő részvények és további, a következő években megfizetésre kerülő – jelenértéken 150 millió Ft – összeg ellenében 50%-os részesedést szerez a jelenleg a Magyar Posta kizárólagos tulajdonában lévő Magyar Posta Befektetési Zrt-ben. A Magyar Posta Befektetési Zrt., amelyre a szindikátusi szerződésben foglalt, a Felek által közösen tulajdonolt társaságokra vonatkozó szabályok az irányadók, a postákon szándékozik az ügyfelek részére befektetési szolgáltatási termékeket értékesíteni, illetve ilyen jellegű szolgáltatásokat nyújtani.

A Magyar Posta számára kiemelt jelentőséggel bír egy olyan piacon való megjelenés, mely a hagyományos csekkalapú díjfizetés alternatíváját jelenti, ezen a piacon pedig a Díjnet Zrt. ma piacvezető. A tranzakció keretében a Magyar Posta számára további kitörési pont a saját jogú befektetési szolgáltatási képesség piacvezető technológiára épülő, költséghatékony és gyors megteremtése, illetve ezek szinergikus hatásainak kihasználása.

Számos ilyenkor szokásos előfeltétel teljesítésétől függően a Tranzakciónál legkorábban 2013. szeptember 30. napjáig, míg a Díjnet Zrt. és a Magyar Posta Befektetési Zrt. részvénycseréjére vonatkozó szerződésnél az ezt követő 8 napon belül kerülhet sor a zárásra a szerződéses szándékok szerint.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások