PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ IFJÚSÁGI BÉLYEGGYŰJTÉS TÁMOGATÁSÁRA

A Magyar Posta Zrt. országos pályázatot hirdet az ifjúsági bélyeggyűjtés ösztönzése, támogatása céljából.

Pályázati kiírás intézmények (iskolák, művelődési házak stb.), és intézmények keretében működő, vagy induló bélyeggyűjtő szakkörök, illetve ifjúsági szervezetek és egyesületek számára.

2022_ifjusagi_palyazat

 

A pályázat tárgya:

2022-2023. tanévben, iskolás gyermekek számára legalább 2 hetente működő bélyegklub szervezése, megtartása.

2023. június 15-ig a gyerekek által készített, fényképekkel illusztrált beszámoló vagy foglalkozás napló beküldése, valamint a gyerekek által írt fogalmazás bármilyen bélyegekkel, bélyeggyűjtéssel kapcsolatos élményről.

A pályázat tartalma:

Pályázni a mellékelt „Pályázati űrlap” és „Támogatási igénylőlap” kitöltésével lehet bélyegcsomag, újdonságbélyeg, bélyeggyűjtési kellékek és egyéb eszközök, illetve utazás témakörökben, melyek különállóan kerülnek elbírálásra.

Az elnyert összeg kizárólag az útmutatóban leírtak szerint használható fel.

A pályázati feltételek:

A „Pályázati űrlap” és „Támogatási igénylőlap” hiánytalan kitöltése és megküldése, tervezett tanrend megküldése (a bélyeggyűjtési tapasztalattal, ismerettel nem rendelkezők számára segédanyagokat biztosítunk) a levelezési címünkre.

A pályázat díjazása:

Anyagi támogatás az útmutatóban szereplő feltételek szerint.

A pályázatokat postai úton várjuk a következő címre:

Magyar Posta Zrt., Levél Termékmenedzsment Osztály,1540 Budapest.
További információ a belyeg@posta.hu e-mail címen kérhető (telefonszám megadása esetén visszahívás biztosított).

A pályázatok beérkezési határideje: 2022. november 1.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a résztvevők 2022. november 21-ig levél útján kapnak értesítést.
Az elnyert támogatás kizárólag az útmutatóban felsorolt eszközökre, anyagokra, utazásra fordítható, az ott leírt módon. A pályázat elnyerése esetén az összeg felhasználásáról a pályázónak részletes kimutatást kell készítenie, azt számlákkal alá kell támasztania és legkésőbb 2023. június 15-ig a fenti postacímre meg kell küldenie. Amennyiben a pályázó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a nem igazolt összeget vissza kell fizetnie a Magyar Posta Zrt. részére.