PÁLYÁZATI KIÍRÁSA AZ IFJÚSÁGI BÉLYEGGYŰJTÉS TÁMOGATÁSÁRA

A Magyar Posta Zrt. országos pályázatot hirdet az ifjúsági bélyeggyűjtés ösztönzése, támogatása céljából.

Pályázati kiírás intézményeknek (iskolák, művelődési házak stb.), és intézmények keretében működő, vagy induló bélyeggyűjtő szakköröknek, ifjúsági szervezeteknek, egyesületeknek.

ifjpalyazat2021

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat tárgya:

2021-2022. tanévben, iskolás gyermekek számára legalább 2 hetente működő bélyegklub szervezése, megtartása, a pályázat kiírójának (Magyar Posta, Filatéliai Osztály képviselője) meghívása a klub egyik foglalkozására, vagy egyéb rendezvényére.

2022. június 30-ig a gyerekek által készített, fényképekkel illusztrált beszámoló, vagy foglalkozás napló beküldése, valamint a gyerekek által írt fogalmazás bármilyen bélyegekkel, bélyeggyűjtéssel kapcsolatos élményről.

Pályázat tartalma:

Pályázni a mellékelt „ Pályázati űrlap” és „ Támogatási igénylőlap” kitöltésével lehet bélyegcsomag, újdonságbélyeg, bélyeggyűjtési kellékek; egyéb eszközök, utazás témakörökben; amelyek külön kerülnek elbírálásra, az elnyert összeg csak az útmutatóban leírtak szerint használható fel.

Feltételek:

A „ Pályázati űrlap” és „ Támogatási igénylőlap” hiánytalan kitöltése és megküldése, tervezett tanrend megküldése (a bélyeggyűjtési tapasztalattal, ismerettel nem rendelkezők számára segédanyagokat biztosítunk) a lenti címre.

Pályázat díjazása:

Anyagi támogatás (az útmutatóban szereplő feltételek szerint)

A pályázatokat levél formájában várjuk a következő címre:

Magyar Posta Zrt., Filatéliai Osztály, 1540 Budapest

További információ a belyeg@posta.hu e-mail-címen kérhető (telefonszám megadása esetén visszahívás biztosított).

A pályázatok beérkezési határideje: 2021. november 5.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a résztvevők 2021. november 19-ig levél útján kapnak értesítést. Az elnyert támogatás kizárólag az útmutatóban felsorolt eszközökre, anyagokra, utazásra fordítható, az ott leírt módon. A pályázat elnyerése esetén az összeg felhasználásáról a pályázónak részletes kimutatást kell készítenie, azt számlákkal alá kell támasztania, és legkésőbb 2022. június 30-ig a fenti postacímre meg kell küldenie. Amennyiben a pályázó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a nem igazolt összeget vissza kell fizetnie a Magyar Posta Zrt. részére.