Széll Kálmán emlékév

Széll Kálmán Emlékév

Széll Kálmán emlékév

A Széll Kálmán Emlékév alkalmából a Magyar Posta Zrt. alkalmi bélyeget bocsát ki. A bélyegképen Halász-Hradil Elemér olajfestményének részlete alapján Széll Kálmán (1843-1915) portréja található. A bélyeget és a borítékot Elekes Attila tervezőművész munkája alapján az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártotta 200.000 példányban. Az újdonság október 1-jétől vásárolható meg a készlet függvényében az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

1843. június 8-án, a vas megyei Gasztonyban született Széll Kálmán magyar politikus, a dualizmus korának pénzügyminisztere és miniszterelnöke. Politikai pályáját apjától örökölte, aki Vas megyében az alispáni, majd főispáni tisztet is betöltötte, emellett pedig országgyűlési képviselő is volt. Iskoláit Szombathelyen és Sopronban kezdte, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végzett jogi tanulmányokat, diplomáját 1866-ban szerezte meg.
Deák Ferenc tanácsára pénzügyi tanulmányokba kezdett, és hamarosan az ország legelismertebb pénzügyi szaktekintélyévé vált. 1875 márciusában a Szabadelvű Párt színeiben pénzügyminiszter lett, majd Tisza Kálmán kormányában töltötte be ezt a posztot, melynek legnagyobb sikerét a bankjegykibocsátást végző Osztrák-Magyar Bank létrehozása jelentette.
Miután a berlini kongresszus értelmében a Monarchia megszállta Boszniát, Széll Kálmán 1878 októberében távozott pozíciójából, és főleg a gazdasági és a kulturális szférában tevékenykedett, többek között a Dunántúli Közmívelődési Egyesület elnöki tisztét is betöltötte. Az 1897-ben kirobbanó politikai válság miatt tért vissza a politikai életbe, miután Bánffy Dezső miniszterelnök és az ellenzék között elmérgesedett a viszony. Ferenc József Széll Kálmánt bízta meg a krízis megoldásával, amit 1899. február 26-i miniszterelnöki kinevezése után – a „törvény, jog, igazság” hármas jelszavával – sikeresen végre is hajtott. A kormányfői és belügyminiszteri feladatokat egyszerre ellátó Széll Kálmán négyéves ciklusa alatt rendezte Fiume belső helyzetét, rendelkezés született az alsóbb közigazgatási szintek vezetőinek képzéséről, illetve a képviselők összeférhetetlenségéről is. A magyar miniszterelnök sikerét hozták az 1902-es tárgyalások is, melyek végén, december 31-én a Koerber-kormánnyal újabb gazdasági kiegyezést hozott tető alá. Forrás: rubicon.hu; szka.hu

Széll Kámlán emlékév FDC

Megrendelési kód: 2015360010011 (bélyeg), 2015360060012 (FDC)
Megjelenés: 2015. október 1.
Névérték: 145 Ft (A 145 Ft-os bélyeg megjelenéskor belföldi elsőbbségi levelezőlap és szabványlevél postázásának megfelelő címletként használható.)
Nyomdai eljárás: ofszet
Példányszám: 200.000 db
Perforálási méret: 30x40 mm (50 bélyeg/ív)
Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Tervező: Elekes Attila

Letölthető tájékoztató

Vásárlás/bélyeg

Vásárlás/FDC