Karácsony 2014

Karácsony 2014

A Magyar Posta forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti karácsony ünnepét. A 145 forint névértékű bélyegen egy feldíszített karácsonyfa részlete látható, a hozzátartozó alkalmi borítékot és bélyegzőt szintén az ünnephez kapcsolódó motívumok díszítik. Az újdonságot Dubéczi Tekla dekoratőr ésHajdú Józseffotóművész munkája nyomán Baticz Barnabásgrafikusművész tervezte, az ANY BiztonságiNyomda gyártotta. November 18-tól kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

Karácsony 2014 bélyeg

A kereszténység megszületése előtt az örökzöld növények és fák különös jelentőséggel bírtak az ókori népek számára a téli időszakban, tiszteletük már a germán, a római, az egyiptomi és a kelta kultúra hagyományvilágában is ismert volt. Ahogy ma az emberek karácsonyfát állítanak, úgy ezen népek örökzöld faágakat aggattak ki otthonaik ajtajára és ablakaira, sokan ugyanis úgy tartották, hogy azok elűzik a boszorkányokat, a szellemeket, a gonosz lelkeket és távol tartják a betegségeket.A karácsonyfa-állítás hagyománya a 16. században terjedt el a Német-római Birodalomban. Pesten az első karácsonyfát valószínűleg Brunszvik Teréz grófnő állította 1824-ben, ám a szokás elterjedésében jelentős szerepe volt a Podmaniczky és a Bezerédy családoknak is. Az új hagyomány a városokban viszonylag gyorsan meghonosodott. A hatvanas években, adventi időszakban, Pesten fenyővásárok voltak. Az aradi Alföld című újság 1862-ben arról számolt be, hogy egy nőnevelő-intézet növendékei Deák Ferencnek karácsonyfát állítottak, amelynek minden ágán egy-egy általuk készített kézimunka függött. A magyar szépirodalomban a karácsonyfa 1866-ban, Jókai Mór A koldusgyermek című karácsonyi tárgyú elbeszélésében jelent meg először. Forrás: mult-kor.hu A postai díjszabáshoz illeszkedően a Karácsony 2011 elnevezésű forgalmi bélyegsorozat címletei 2014-ben utánnyomással jelennek meg. A bélyeggyűjtők számára fontos információ, hogy a bélyegívek ívszélén egykor szereplő „75 éves a Nagykarácsonyi templom” felirat az utánnyomáskor már nem kerül feltüntetésre.
Karácsony 2014 FDC
Megrendelési kód: 2014250010031 (bélyeg), 2014250060032 (FDC) Ÿ Megjelenés: 2014. november 18. Ÿ Névérték: 145 Ft
Nyomdai eljárás: ofszet
Példányszáma a forgalmi igények alapján kerül meghatározásra.
Perforálási méret: 30x40 mm
Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda
Fotóművész: Hajdú József
Tervezőművész: Baticz Barnabás