Húsvét 2014

HÚSVÉT 2014

Húsvét 2014 bélyeg

A Magyar Posta  a kereszténység legnagyobb ünnepe, Húsvét alkalmából 115 Ft névértékű általános forgalmi bélyeget bocsát ki, amelyen Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművész Felismerés című alkotása látható. A bélyegkép a kenyértörésben felismert Megváltót és két tanítványát ábrázolja, akikkel a Feltámadott egy Emmausz nevű faluba vezető úton találkozott.   Személyükről Lukács evangélista tesz említést a Bibliában, de csak egyiküket, Kleofást nevezi meg. A bélyeg kivitelezése ofszet- és arany fólianyomtatás kombinációjával a Pénzjegynyomdában készült Hajdú József művészfotója és Domé Eszter grafikusművész tervei alapján.  Az újdonság  március 28-tól  kapható  a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.  

„Ketten közülük még aznap egy Emmausz nevű faluba mentek, amely Jeruzsálemtől hatvan stádiumnyira fekszik. Közben beszélgettek mindarról, ami történt. Miközben így beszélgettek és tanakodtak, egyszercsak maga Jézus közeledett és csatlakozott hozzájuk.  De szemük el volt takarva, hogy föl ne ismerjék. Megszólította őket: » Miről társalogtok itt az úton? « Erre szomorúan megálltak. Egyikük, akit Kleofásnak hívtak, hozzáfordult: » Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudja, mi történt ott ezekben a napokban? « ” (Lk 24, 13-18) „Közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak. Úgy tett, mintha tovább akart volna menni. De azok marasztalták: » Maradj velünk, kérték, mert esteledik és már lemenőben van a Nap. « Betért tehát, hogy velük maradjon. Mikor asztalhoz ültek, kenyeret vett kezébe, megáldotta, megtörte és odanyújtotta nekik. Erre megnyílt szemük és fölismerték. De ő eltűnt előlük.” (Lk 24, 28-31) A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon Udvardi Erzsébet: Tamás apostol találkozása a föltámadt Krisztussal (Szent Kereszt templom, Fertőd) c. festménye látható és a „Boldogok, akik nem látnak engem, mégis hisznek.” (Jn 20, 29)bibliai idézet olvasható.

Húsvét 2014 kisív

A Magyar Posta a forgalmi bélyeg mellett tizenöt bélyegképet tartalmazó bélyegíven mutatja be Jézus szenvedéstörténetét és feltámadását. A bélyegív Udvardi Erzsébet Kossuth-díjas festőművésznő, Fertőd Szent Kereszt templomában találhatóKeresztút című festményeinek reprodukálásával készült ofszet- és fólianyomtatás kombinációjával. Az újdonság március 28-tól kapható a nagyobb postákon valamint a Filapostán, de megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.
A festmények központi alakja a keresztutat végigjáró és szenvedő Jézus, mellette a halálos ítéletet meghozó Poncius Pilátus és egy zsidó főpap (I.), a kivégzést végrehajtó katonák (III., X., XI.), Jézus szent Anyja Mária (IV., XIII.), Cirenei Simon (V.), Veronika (VI.), a holttestet kikérő Arimateai József (XIV.) valamint Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme (XV.) alakja ismerhető fel.

A bélyegképeken bemutatott festmények témája címletsorrendben:

I. Pilátus halálra ítéli Jézust
II. Jézus vállára veszi a keresztet
III. Jézus először esik el a kereszttel

Húsvét 2014 FDC csomag

IV. Jézus szent Anyjával találkozik
V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni
VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel
VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat
IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt
X. Jézust megfosztják ruháitólXI. Jézust a keresztre szegezik
XII. Jézus meghal a kereszten
XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas anyja ölébe fektetik
XIV. Jézus holttestét sírba teszik
XV. Az angyal hírül adja Jézus feltámadását

A Húsvét 2014 forgalmi bélyegív megvásárolható exkluzív bélyegszettként is. A kiadvány címoldalát aranyfóliával díszített, kereszt formájú kivágás teszi egyedivé. A borítón Pilinszky János: Harmadnapon c. versének részlete, a belső oldalon – a bélyegív alatti felületen – az egyes festmények tematikájához kapcsolódó bibliai idézetek, a hátoldalon pedig magyar és angol nyelvű tájékoztató szöveg olvasható.

HÚSVÉT 2014 BÉLYEG:
Megrendelési kód: 2014050010031 (bélyeg),2014050060032 (FDC) Ÿ
Megjelenés: 2014. március 28. Ÿ 
Névérték: 115 Ft Ÿ Nyomdai eljárás: ofszet- és arany fólianyomtatásŸ 
Példányszám: 400.000 darab, de aforgalmi igények alapján utánnyomható.Ÿ 
A bélyeg perforálási mérete: 30x40 mm Ÿ 
Gyártó: Pénzjegynyomda ŸFotó: Hajdú JózsefŸ Tervező: Domé Eszter

Letölthető tájékoztató (Húsvét 2014 bélyeg)

HÚSVÉT 2014 ÍV:
Megrendelési kód: 2014051040011 (ív), 2014052030011 (szett)
ŸMegjelenés: 2014. március 28. Ÿ
Össznévérték: 1350 Ft Ÿ
Nyomdai eljárás: ofszet- és fólianyomtatás Ÿ
Példányszám: 30.000 darab ív, de a forgalmi igények alapján utánnyomható. Ÿ
Perforálási méret: 35x35 mm Ÿ
Vágási méret: 125x215 mm Ÿ
Gyártó: Pénzjegynyomda Ÿ Fotó: Hajdú József Ÿ Tervező: Domé Eszter

Letölthető tájékoztató (Húsvét 2014 ív)