Belyeggyartas150_fej.jpg

150 ÉVES A MAGYARORSZÁGI BÉLYEGGYÁRTÁS

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti a hazai bélyeggyártás 150. évfordulóját. A bélyegblokk, a kapcsolódó speciális változatok és a bélyegszett Elekes Atti-la André grafikusművész tervei alapján készült. A blokkokat az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. gyártotta. Az újdonság má-jus 28-tól kapható az elsőnapi postákon, a Filapostán, továb-bá megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházán ke-resztül is.

A képen a 150 ÉVES A MAGYARORSZÁGI BÉLYEGGYÁRTÁS blokk látható

Az első hazai gyártású bélyegek 1871-ben kerültek forgalomba. Ezek az 1867-ben önállóvá vált magyar postaigazgatás első so-rozatának változatai voltak. Mivel a megrendelt réznyomó gépek nem érkeztek meg időben, ezért ideiglenesen kőnyomást alkal-maztak. A kő nyomóformára történő átvitel azonban rosszul sike-rült, így az első értékcikkeken az uralkodó arcképe foltos lett. Ezek a bélyegek „Pöttyös Jóska”-ként vonultak be a filatélia tör-ténetébe és a legnagyobb magyar bélyegritkaságok élvonalába tartoznak. 1871. május 1-jén került forgalomba a hatféle, hibátlan kőnyomatos bélyeg, majd június közepétől fokozatosan megjelen-tek ugyanennek a sornak a réznyomatos változatai.
A bélyegblokkon mindkét forma szerepel: a baloldali bélyegképen a 15 krajcáros címlet kőnyomatos, a jobboldalon pedig annak réznyomatos technikával készült változata látható. A keretrajzot a kétféle sorozat értékeinek részletei alkotta montázs díszíti. Az alkalmi borítékra az első egyképes réznyomólemez képe került, az alkalmi bélyegzőben pedig a jubileumra utaló 150-es szám található.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Terméktulajdonságok

 • Megrendelési kód: 2021210030011 (alapváltozatú blokk)
  2021210060012 (FDC)
  2021211030011 (spec. perf. blokk) 2021212030013 (vágott blokk) 2021213030011 (szett
 • Megjelenés: 2021. május 28.
 • Névérték: 1.900 Ft (Megjelenéskor ki-egészítő címlet.) / A szett eladási ára 20.000 Ft.
 • Nyomdai eljárás: 4 szín ofszet
 • Példányszám: 50.000 db alapváltozatú blokk, 5.000 db piros és 5.000 db zöld sorszámozású blokk, melyekből az 1-1.000-ig tartó sorszámok kerülnek a szettbe. A feketenyomatból 1.000 db ké-szült, és kizárólag a szettben kapható.
 • A blokk vágási mérete: 100 x 70 mm
 • A blokkon belüli bélyegkép perforáci-ós mérete: 31,5 x 40 mm
 • Papírfajta: Fehér, famentes felületkezelt enyvezett bélyegpapír, optikai fehérítővel
 • Gyártó: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. (blokkok, feketenyomat); Pátria Nyomda Zrt. (folder); Postanyomda (tanúsítvány)
 • Tervezőművész: Elekes Attila André
 • Forrás: Bélyegmúzeum

Linkek