EUROPA 2007 - 100 ÉVES A CSERKÉSZMOZGALOM

Megjelenési időpont: 2007. május 9.

A PostEurop tagországok minden évben szavazás útján választanak ki egy témakört, melyet valamennyien az adott évben kiadásra kerülő ún. EUROPA bélyegen jelenítenek meg. 2007-ben a tagok témaként a cserkészmozgalom fennállásának 100. évfordulóját jelölték ki.

WEBSHOPUNKBAN MEGVÁSÁROLHATÓ!

Europa_cserkeszmozgalom1

A cserkészet egy világméretű ifjúsági mozgalom, melynek alapvető célja az ifjúság testi, lelki és szellemi nevelése, képzése. Azt szeretné elérni, hogy tagjai felnőtté válva a társadalom hasznos, cselekvőképes részévé váljanak. Bár alapjában véve ifjúságnevelő mozgalom, minden korosztály megtalálhatja benne a helyét. A 6-11 évesek a kiscserkészek, a 12-16 évesek a cserkészek, 16 éves kortól lehet valaki rover (vándor) egészen addig, míg aktívan be tud még kapcsolódni a cserkészéletbe, ha pedig már nem, akkor ún. öregcserkész lehet. A világon – 6 ország kivételével – így összesen 216 országban élnek cserkészek. Számuk közel 40 millió fő. Hazánkban a cserkészcsapatok közti munkát országos szinten a Magyar Cserkészszövetség koordinálja. Forrás: www.hu.wikipedia.org

A kísívben átlós elhelyezkedésben, két különböző bélyeg található: az egyiken vízitúrázó cserkészek, a másikon a cserkészet egyik szimbólumaként ismert, az első cserkész dzsembori alkalmával készített emlékkő látható. A keretrajzon az alapítóként ismert Lord Robert Baden-Powell félalakos portréja található. Körülötte, alnyomatszerűen a természetben táborozó, túrázó cserkészek láthatóak. Mind a bélyegképeken, mind az ívszélen megtalálható a Nemzetközi Cserkészszövetség emblémája. Az alkalmi boríték és bélyegző grafikáját további cserkészmotívumok díszítik.

Megrendelési kód:
2007050040011/kisív
2007050060012/FDC

Megjelenési időpont: 2007. május 9.
Vágási méret: 104 x 65 mm
Példányszám: 400.000 db
Perforálási méret: 25 x 25 mm
Vágási méret: 104 x 65 mm
Össznévérték: 840 Ft
Gyártó nyomda: Pénzjegynyomda Zrt.
Nyomdai eljárás: ofszet
Tervezőművész: Baticz Barnabás

Kapcsolódó oldalak