A képen egy nemzetközi gyorsutalvány kifozetési bizonylat és egy toll látható.

Nemzetközi gyorsutalvány kifizetés

  • A nemzetközi gyorsutalványon külföldről érkezett összeg kifizetését a címzettnek kell kezdeményeznie a kijelölt postákon, mégpedig a gyorsutalvány kifizetési bizonylat kitöltésével.
  • A pénz felvételéhez a címzettnek ismernie kell a feladó nevét, a várt összeget devizában, a feladási országot, valamint a jelszót (ha a feladó a kifizetést jelszóhoz kötötte). Ezeket az adatokat a feladótól tudhatja meg.
  • Az összeg kifizetése forintban történik, postai kifizetési árfolyamon átszámítva.

Ki veheti át a pénzt? Adhatok meghatalmazást?

A nemzetközi gyorsutalvány összegét kizárólag a címzett veheti át, meghatalmazásra nincs lehetőség. Magyarországra címzett utalvány esetén az utalvány természetes személy címzettje 14 éven felüli, érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező címzett lehet.

Meddig vehetem át a pénzt?

A pénz átvételére az utalvány érvényességének lejártáig van lehetőség. A Magyarországra érkezett nemzetközi gyorsutalványok érvényességi ideje a feladás napjától számított 32 nap. Az érvényességi idő nem hosszabbítható meg. Az érvényességi idő lejártával a Posta az összeget visszaküldi a küldő ország szolgáltatójának.

Milyen pénznemben vehetem át a pénzem?

Készpénzben történő kifizetés kizárólag forintban történhet. Ha viszont euróban érkezett a pénz, a címzett – díj ellenében – kérheti az érkezett összeg magyarországi deviza számlára történő utalását is. Devizaszámla esetén a számlaszámot IBAN formátumban kell megadni, és fel kell tüntetni a számlavezető bank bankazonosító kódját (BIC) is. Bankja BIC kódja és számlaszáma IBAN formátuma felől érdeklődjön bankjánál vagy nézze meg, feltüntetésre került-e számlakivonatán.

Kérhetem-e a készpénzben történő kifizetés helyett az utalvány összegének bankszámlámra utalását?

Igen, a nemzetközi gyorsutalványon érkezett összeg esetén a címzett külön díj ellenében a készpénzben történő kifizetés helyett kérheti az összeg magyarországi forint- vagy devizaszámlájára utalását, melyhez az utalványon az „Utalványozott összeg átvételét elismerem” részben fel kell tüntetnie a bankszámlaszámot, „TELEPÍTÉSRE” megjelöléssel, valamint a dátumot és alá kell írnia. A telepítés díja az érkezett összegből kerül levonásra. A telepítési díjat a Nemzetközi postautalvány szolgáltatás díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza, az igénybevétel egyéb részleteit pedig a Magyar Posta Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei 4.6. pontja tartalmazza.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások