feladoveveny_masodpeldany_fejlec

Feladóvevény-másodpéldány igénylés

Segítünk, ha egy feladóvevény nem elég!

Kérjen másodpéldányt, ha szüksége van még egy feladóvevényre.

  • A feladó/befizető kérésére a csekkbefizetésről és az utalvány feladásáról a kijelölt felvevő Postai szolgáltatóhely* a feladással egyidejűleg feladóvevény-másodpéldányt ad. A feladóvevény-másodpéldány kiállítása díjköteles, a mindenkor hatályos „Magyar Posta pénzforgalmi szolgáltatásainak díjairól” szóló Hirdetményben meghatározott díjat kiállításkor kell megfizetni.
  • A Bizonylat Postai szolgáltatóhelyről való továbbítása után, illetve a ki nem jelölt postai szolgáltatóhelyen feladott összegekkel kapcsolatban utólagos feladóvevény-másodpéldányt az eredeti feladóvevény, vagy annak jól olvasható másolata alapján a felvétel keltétől kezdődően 5 éven belül :a kijelölt Postai szolgáltatóhelyen, továbbá a PEK Pénzforgalmi Információ Szolgáltatási osztály (1725 Budapest, Pf.91.) postacímre továbbított levéllel vagy a PEKKozonsegszolgalati.Osztaly@posta.hu e-mail címen lehet igényelni.
  • Az utólagosan kért feladóvevény-másodpéldányokat minden esetben a Posta Elszámoló Központ állítja ki és küldi meg a feladó/befizető által megjelölt postai szolgáltatóhely részére és erről a befizetőt is értesíti.
  • Az utólag kért feladóvevény-másodpéldányt, az igénylés napját követő 6. (hatodik) munkanapot követően, 10 (tíz) munkanapon belül lehet átvenni a feladó/befizető által megjelölt postai szolgáltatóhelyen, díját annak átvételével egyidejűleg kell megfizetni.

*postai szolgáltatóhely, kivétel az itt kattintható szolgáltatóhelyek

A főiskolán jövő héten le kell adnom a tandíj befizetését igazoló csekk feladóvevényét. Kaphatok másolatot a feladóvevényről, hogy nekem is maradjon?

Igen, feladóvevény-másodpéldányt akár a befizetéssel egyidejűleg, vagy a csekk postától való továbbítása után az eredeti feladóvevény vagy annak jól olvasható másolatának bemutatása mellett, a befizetéstől számított 5 éven belül – díj ellenében – lehet igényelni.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások

Paragrafus ikon

Kapcsolódó tájékoztatók

Sárga csekk

  • ÁSZF: A készpénzátutalási megbízás szolgáltatás igénybevételéről szóló Általános Szerződési Feltételek I. 5. pont
  • Díjak: A Magyar Posta pénzforgalmi szolgáltatások díjairól szóló Hirdetmény „B” rész 3. Egyéb díjak pont

Fehér csekk

  • ÁSZF: A postai számlabefizetési megbízás szolgáltatás igénybevételéről szóló Általános Szerződési Feltételek I. 5. pont
  • Díjak: A Magyar Posta pénzforgalmi szolgáltatások díjairól szóló Hirdetmény „B” rész 3. Egyéb díjak pont

Belföldi postautalvány

  • ÁSZF: A belföldi postautalvány szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéről szóló Általános Szerződési Feltételek 11. pont
  • Díjak: A belföldi postautalvány szolgáltatás, és kiegészítő szolgáltatásainak díjairól szóló Hirdetmény 1.3. és 2.3. pont