KÖZLEMÉNY
AZ ILLETÉKBÉLYEGEK FORGALMAZÁSÁNAK MEGSZŰNÉSÉRŐL

2024. január 1.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az illetékbélyegek forgalmazása és elfogadása 2024. január 1-jével megszűnt, ezen időponttól nem róható le ilyen formában az eljárási illeték.

A fel nem használt illetékbélyegek értékének visszatérítése – az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtása mellett – az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnál 2029. december 31-éig írásban kérhető.

Az eljárási illetékek megfizetésének módjairól az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezik, a fizetési lehetőségekről az ügyben illetékes, illetve eljáró hatóságnál, bíróságnál tájékozódhatnak.