Részmegállapodások aláírása az érdekképviseletekkel

A Magyar Posta Zrt., megértve a munkavállalók anyagi nehézségeit a jelenlegi nehéz, háború és szankciók sújtotta gazdasági és inflációs helyzetben, a 3 éves bérmegállapodást aláíró szakszervezetekkel a bértárgyalások részeként, három azonnali intézkedésben állapodott meg a mai napon.

2023. február 09.

A Felek megállapodtak abban, hogy a munkavállalók napi munkába járásának utazási költségtérítése – élve a Kormány döntése által adott lehetőséggel – 2023. február 1-től a duplájára emelkedik.

Ezen túlmenően a Felek módosítják a korábban aláírt hároméves bérmegállapodásban szereplő, az idei évre vonatkozó lojalitás elismerésére biztosított béren kívüli juttatás kifizetésének ütemezését. Az első részletet, amely a juttatás 50%-a, előrehozva a márciusi bérrel együtt kapják meg a dolgozók.

A Társaság vezetése tisztában van az egyes munkatársak nehéz anyagi helyzetével, amelynek enyhítésére a Postakürt Alapítvány egy támogatási programot indít 50 millió forint kezdő kerettel a legrászorultabb postás családok megsegítésére. A pályázati feltételek kidolgozása az érdekképviseletek bevonásával megkezdődött.

A vállalat vezetése elkötelezett abban, hogy az érdekképviseletekkel együttműködve minél előbb olyan bérmegállapodást dolgozzon ki, amely megfelel a Társaság teherviselő képességének, valamint a munkavállalók számára is elfogadható.

Magyar Posta Zrt.