Magyar Posta Hivatalos küldeménykövető projekt - Sajtóháttér

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosítószámú, Hivatalos küldeménykövető megnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés lényege, hogy a postai könyvelt levélküldemények (belföldi és bejövő nemzetközi ajánlott, tértivevényes levelek és hivatalos iratok) minden ügyfél számára követhetőek legyenek a feladástól az átvételig.

2017. március 9.

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00026 azonosítószámú, Hivatalos küldeménykövető megnevezésű kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés lényege, hogy a postai könyvelt levélküldemények (belföldi és bejövő nemzetközi ajánlott, tértivevényes levelek és hivatalos iratok) minden ügyfél számára követhetőek legyenek a feladástól az átvételig. A kialakítandó szolgáltatás keretében, azonosítók megadásával egy informatikai rendszeren keresztül érik el az ügyfelek a könyvelt postai levélküldeményeikkel kapcsolatos státuszriportokat, illetve a küldemény életútjáról összeállított információkat. Az új rendszer segítségével átláthatóbbá válik a teljes folyamat és kiküszöbölhető lesz az információhiányból származó bizonytalanság.

A levélküldemények kézbesítését végző, nagyságrendileg 8000 kollégát mobil elektronikus kézbesítő készülékekkel, míg a postákat a postahelyen történő küldeményátvétel érdekében aláírópadokkal látjuk el. Ezek segítségével a kézbesítők a személyes kézbesítésű könyvelt küldemények átvételét is már elektronikus adatbázisba tudják rögzíteni, amely a feladók számára információt közöl arról, hogy a címzett átvette-e a küldeményt vagy sem. Az ügyfelek a személyes kézbesítésű levélküldemények átvételekor már nem papíralapon, hanem elektronikus eszközön történő aláírással veszik át a küldeményeket. A küldeményazonosító ismeretében a Magyar Posta digitális csatornáin (posta.hu, mobilapplikáció) nyílik lehetőség a küldemények életútjának követésére.

A nagy volumenű levélküldemények kézbesítését végző munkatársak számára Budapesten és a megyeszékhelyeken a fejlesztés eredményeképpen mobilnyomtatót biztosítunk, amely lehetővé teszi a küldeményértesítő helyszínen történő nyomtatását sikertelen házhoz kézbesítés esetén.

Az adatgyűjtés és feldolgozás költségeinek csökkentésével, illetve a belső folyamatok elektronikus megoldással történő kiváltásával a projekt javítja a közigazgatás működési hatékonyságát is. Ennek leglátványosabb eleme, hogy a Magyar Posta kivezeti a belföldi papíralapú tértivevényeket, és bevezeti a tértivevénnyel feladott levelek és hivatalos iratok átvételéről szóló elektronikus visszaigazolást. A közigazgatási szerv a feladott tértivevényes levelek és hivatalos iratok azonosítószámai alapján elektronikus felületeken láthatja majd azt is, hogy ezek a küldeményei a postázást követően milyen státuszban vannak és a küldemény átvételét igazoló kézbesítési információt (az átvételre jogosult aláírásképével együtt) elektronikus formában kapja vissza.

Emellett a rendszer biztosítani fogja az e-személyi igazolvány funkcióinak kihasználását. A fejlesztés eredményeként lehetőség lesz a jelen pillanatban kizárólag papír alapon indítható meghatalmazások elektronikus módon történő intézése ügyfélkapu regisztrációval vagy ÉnPostám kártyával rendelkező ügyfelek számára a posta.hu oldalon elérhető ÉnPostám felületen, vagy az elektronikus eszközzel ellátott kézbesítőknél.

A fejlesztés keretében továbbá a Magyar Posta bevezet egy új levélterméket, a regisztrált közönséges küldeményt, amely feladásának feltétele az elektronikus feladójegyzék használata. Ennek kézbesítése ugyan nem személyes átvételhez kötött, de a kézbesítő a levél postaládába helyezésekor elektronikus eszközön rögzíti a kézbesítési eseményt, amelynek alapján az ilyen típusú küldemények feladói részére kézbesítési statisztikákat tudunk rendelkezésre bocsátani.

A fent felsorolt fejlesztésekkel megvalósul a postai küldeményekkel kapcsolatos folyamatok modernizálása, megújítása, továbbá az elektronikus ügyintézési folyamatok kiterjesztése az azonosított levélküldemények esetében.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg, 2,4 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatásból. A Magyar Posta saját forrásából további, nagyságrendileg 1,9 milliárd Ft-ot fordít a projekt megvalósítására.

Magyar Posta Zrt.

infoblokk_esza
Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások