A pályázat tárgya:

A pályázaton azok az intézmények (iskolák, művelődési házak, stb.), és intézmények keretében működő bélyeggyűjtő szakkörök, ifjúsági szervezetek és egyesületek vehetnek részt, melyek vállalják a következőket:

 • rendszeresen – tanítási időszakban 2 hetente - működő bélyegklub megszervezése alsó tagozatos általános iskolás gyerekek számára a 2013. őszi-2014. tavaszi tanévben.
 • a pályázat kiírójának (Magyar Posta, Levél Termékmenedzsment Osztály képviselője) meghívása a klub egyik foglalkozására, vagy egyéb rendezvényére,
 • 2014. június 30-ig a gyerekek által készített, fényképekkel illusztrált beszámoló, vagy foglalkozás napló, valamint a gyerekek által írt fogalmazás bármilyen bélyegekkel, bélyeggyűjtéssel kapcsolatos élményről.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó intézmény nevét és elérhetőségét (levelezési cím és telefonszám),
 • a foglalkozásvezető nevét, telefonszámát, és/vagy e-mail címét,
 • az intézmény bankszámlaszámát, amelyre az elnyert összeg átutalható,
 • az intézményvezető aláírását, illetve már működő szakkör esetében az intézmény vezetőjének igazolását a szakkör működéséről,
 • a pályázat tárgyát: a bélyegklub foglalkozásainak tervezett tanrendjét, egyéb tervezett rendezvények ismertetését, valamint résztvevő gyerekek számát.
 • a pályázat tárgyához kapcsolódó költségvetést: a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját erőforrást és a megpályázott összeg nagyságát, valamint ezek tervezett felhasználásának részletezését.

Hiánypótlásra kizárólag az első négy bekezdésben szereplő adatok esetében biztosítunk lehetőséget, a beérkezési határidő lejártáig.


A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:

 • hány fiatalt érint,
 • a bélyegek iránti érdeklődés felkeltése, a bélyeggyűjtés fellendítése és a bélyeggyűjtők számának növelése szempontjából mennyire hatékony,
 • a megvalósításhoz rendelkezésre álló saját erőforrás és az igényelt támogatás aránya.

Az elbírálás során előnyt jelent:

 • ha az intézmény a gyerekek számára internet hozzáférést biztosít,
 • ha a foglalkozásvezető olyan pedagógus, vagy népművelő, aki filatéliai ismeretekkel rendelkezik. (A bélyeggyűjtési tapasztalattal, ismerettel nem rendelkezők számára oktatási segédanyagokat, óravázlatokat biztosítunk.)
 • ha a pályázat megírásában a gyerekek is szerepet kapnak (pl. névválasztás a klub számára, „bélyegtervek” rajzolása, stb.).

A pályázat nyerteseinek működését a pályázat kiírója az alábbi módon segíti:

 • a pályázat nyertesei anyagi támogatásban részesülnek,
 • igény esetén a foglalkozások lebonyolítását segítő óravázlatokat, segédanyagokat, játék leírásokat küldünk,
 • a klubok meghívást kapnak a Meseposta játszóházba, a csoport számára összeállított egyedi foglalkoztatással (az utazást saját erőből kell megoldani),
 • a foglalkozásokat esetenként ajándék eszközökkel, kellékekkel is támogatjuk (igény jelzése szükséges).

A pályázatokat levél formájában várjuk a következő címre:

Magyar Posta Zrt., Levél Termékmenedzsment Osztály, 1540 Budapest
További információk az (06-30) 771-73-73-as telefonszámon kérhetők.
A pályázatok beérkezési határideje: 2013. október 30.

A pályázatok elbírálásának eredményéről a résztvevők 2013. november 15-ig levél útján kapnak értesítést. Az elnyert támogatás a foglalkozások eszköz és anyagszükségletének beszerzésére fordítható (utazásra nem). A pályázat elnyerése esetén az összeg felhasználásáról a pályázónak részletes kimutatást kell készítenie, azt számlákkal alá kell támasztania és legkésőbb 2014. június 30-ig a fenti postacímre meg kell küldenie. Amennyiben a pályázó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, a nem igazolt összeget vissza kell fizetnie a Magyar Posta Zrt. részére.

A pályázati anyag letölthető formátumban