Tájékoztatás az Erzsébet-utalványok kézbesítéséről

A Magyar Posta 2018. március 15-e előtt megkezdi az Erzsébet-utalványok kézbesítését.

2018. március 10.

A Magyar Posta 2018. március 15-e előtt megkezdi az Erzsébet-utalványok kézbesítését. A cél az, hogy április közepéig csaknem minden belföldi lakcímmel rendelkező érintett megkaphassa. A Társaság munkatársai a kézbesítést ütemezetten végzik, és mindent megtesznek azért, hogy az érintettek a lehető leghamarabb megkapják a küldeményeket.

A Kormány döntése szerint minden, 2018. március 1-jén nyugellátásra illetve a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott más ellátásra jogosult 10.000 forint értékű Erzsébet-utalványban részesül, amelyet 4 darab 2.000 Ft-os és 2 darab 1.000 Ft-os címletben kapnak kézhez a címzettek. A borítékban található utalványszelvényeket középen, a perforáció mentén (a középen található ollójelzésnél) lehet szétválasztani. Az utalványok 2019. december 31-ig válthatók be.

Azoknak, akiket nem magyarországi címen tartanak nyilván, áprilisban továbbítja a Posta az utalványokat tartalmazó küldeményeket. Akik 2018 márciusában még nem részesülnek ellátásban, mert az ellátás iránti igényük elbírálása az arra hatáskörrel rendelkező hivatalnál folyamatban van, azonban a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2018 márciusában teljesít kifizetést a részükre, egy következő ütemben, április – május hónapban fogják megkapni a nekik járó Erzsébet-utalványt.

Az Erzsébet-utalványokat tartalmazó borítékot a nyugdíjasok a postástól személyesen vehetik át (illetve helyettük meghatalmazottjuk, vagy közeli hozzátartozójuk is megteheti a címhelyen). Amennyiben a címzett, illetve az előbb felsorolt személyek nem tartózkodnak otthon, a postás értesítőt hagy hátra a küldemény érkezéséről, melyen megtalálható, hogy mely postán és mikortól vehető át a küldemény. Az Erzsébet utalványt tartalmazó küldemény 10 munkanapig az értesítőn megjelölt postán átvehető.

 

Magyar Posta Zrt.

Kapcsolódó szolgáltatások ikon

Kapcsolódó szolgáltatások