Gyakornoki program

 

A MUNKAKÖRT BETÖLTŐ FELADATAI:

- A szakmai folyamatok megvalósításának támogatása. A szervezetre vonatkozó törvények, szabályozások, munkafolyamatok megismerése, alkalmazása.

- A szakterület feladataihoz kapcsolódó adatszolgáltatás, információgyűjtés, információfeldolgozás pontos, szakszerű és határidőre történő elvégzése.

- A szervezethez beérkezett iratok, bizonylatok alapján történő ügyintézés, a szükséges adminisztrációs, szervezési feladatok ellátása, a szervezet eredményes működésének biztosítása érdekében.  Tárgyalások, megbeszélések megszervezése, közreműködés a tárgyalásokhoz szükséges szakterületi anyagok, prezentációk összeállításában, emlékeztető készítése.

- A külső szervetektől, ügyfelektől érkező megkeresések megválaszolásának, végrehajtásának előkészítése, válaszadás koordinálása. Igény szerinti közreműködés, egyszerűbb elemzések kimutatások szakmai anyagok készítésében.

- Egyeztetett módszertan alapján egyes szakmai folyamatokra vonatkozóan azok önálló elemzése, értékelése, javaslattétel. Standard levelek - levéltervezetek, összesítések, kivonatok elkészítése.

A MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI:

A jelentkezők a programba kerülést megelőzően a Magyar Posta Zrt-vel nem állnak/álltak munkaviszonyban és a gyakornoki munkaviszony kezdőnapjáig 30. életévüket nem töltötték be, illetve:

- egyetemi/főiskolai, nappali, vagy levelező tagozatos hallgatói jogviszonnyal, valamint a munkaviszony létesítéshez szükséges erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek.

- felsőfokú, államilag elismert egyetemi/főiskolai végzettséggel, legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú, vagy A és B típusú nyelvvizsgával, valamint a munkaviszony létesítéshez szükséges erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek és az utolsó diploma megszerzése óta eltelt idő maximum 2 év,

-  vagy felsőfokú, államilag elismert egyetemi/főiskolai abszolutóriummal (nyelvvizsga hiányában diploma még nem áll rendelkezésre), valamint a munkaviszony létesítéshez szükséges erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek és az abszolutórium megszerzése óta eltelt idő maximum 2 év.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

A Program időtartama: maximum 12 hónap

A munkavégzés helye: országos

Jelentkezési határidő: folyamatos

A JELENTKEZÉS TARTALMAZZA:

A részletes szakmai önéletrajzot, motivációs levelet az iskolai, tanfolyami végzettséget igazoló okiratok másolati példányait.

Jelentkezési cím: karrier@posta.hu

Az adatkezelésről teljeskörű tájékoztatás elérhető a www.posta.hu oldal Adatkezelési tájékoztató menüpontjában. Az állásra pályázó a jelentkezésével elismeri, hogy az Adatkezelési tájékoztató tartalmát megismerte.