cimzett_altal_kert_telepites_fejlec

Címzett által kért telepítés

Készpénzt vár? Utaltassa bankszámlájára!

  • A címzett a részére érkezett utalvány összegét – a készpénz átvétele helyett – átirányíthatja a forintban vezetett bankszámlájára.
  • Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatások esetén magyarországi devizaszámlára is kérhető az érkezett összeg átutalása (kivéve, ha az összeg forintban érkezett).

A címzett által kért telepítés ingyenes?

Nem, amennyiben a címzett kéri az utalvány összegének bankszámlájára való telepítését (utalását), annak díját a Posta a számlavezető bank részére számlázza. A telepítési díj számlatulajdonos részére történő esetleges továbbterheléséről a számlavezető bank ad tájékoztatást. A Posta által felszámított díjat a pénzforgalmi szolgáltatások díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza.
Nemzetközi postautalvány esetén a telepítési díj az érkezett összegből kerül levonásra. A nemzetközi postautalvány telepítési díját a Nemzetközi postautalvány szolgáltatás díjairól szóló Hirdetmény tartalmazza.

Hogyan tudom kérni az utalvány összegének bankszámlára telepítését (utalását)?

A készpénzben történő kifizetés helyett, az utalványon az „Utalványozott összeg átvételét elismerem” részben a bankszámlaszám feltüntetésével, a „TELEPÍTÉSRE” megjelöléssel, valamint dátum, aláírás alkalmazásával kérheti az összeg bankszámlára utalását.

Paragrafus ikon

Általános Szerződési Feltételek

  • Kifizetési utalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Pénzforgalmi Üzletszabályzat III. fejezet Fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatások 3.19. pontja tartalmazza.
  • A Posta a szolgáltatást a nyugellátási utalványok esetében a kifizetési utalványokra vonatkozó szabályok szerint nyújtja. (Nyugdíj esetében a Pénzforgalmi Üzletszabályzat 4.3.2.pont)
  • Belföldi postautalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Belföldi postautalvány Általános Szerződési Feltételei 8.1.12. pontja tartalmazza.
  • Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány esetében az igénybe vétel feltételeit a Magyar Posta Nemzetközi postautalvány és nemzetközi gyorsutalvány szolgáltatásának Általános Szerződési Feltételei 3.3.17. és 5.6. pontja tartalmazza.

 

Díjak, Hirdetmény